Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว (พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:21 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

ด้วยพระเมตตาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ประดุจพระผู้สร้างแผ่นดิน ทรงเป็นดั่งผู้มอบชีวิต มอบความรุ่งเรือง มอบความเจริญงอกงามภายในหัวใจคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจจุดประกายพลังแผ่นดิน

หากเราได้มีโอกาสศึกษา พระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เราจะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดด้วยคำสอนที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แต่ละข้อแต่ละอย่างนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากการที่พระองค์ทรงไตร่ตรองพิเคราะห์ถึงปัญหานั้นอย่างถ่องแท้แล้วว่า จะเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหาการดับทุกข์ได้ด้วยสมาธิ

ธรรมดาสภาวะจิตอันเป็นสมาธินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นจากการบังคับควบคุม เกิดขึ้นจากความผ่อนคลาย หรือเกิดขึ้นจากภาวะคับขันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้า จะทำให้ต้องเร่งรวบรวมสติให้มั่น ไม่ว่าสมาธิจะเกิดขึ้นอย่างไร สมาธิเป็นของดี เป็นของที่เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน เป็นของที่มีอยู่ในกายและในจิตอันพร้อมเป็นของเข้าใจได้ เป็นของเข้าใจง่าย และใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย และความเข้าใจอันแจ่มชัดที่แสดงให้เห็นว่า สมาธิเองก็มิใช่ของที่เกิดขึ้นโดยลำพังหรือใช้โดยลำพัง

แต่สมาธิที่ดีจะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มาก หากผู้ใช้สมาธิรู้จักการปฏิบัติอันถูกต้อง ถูกต้องทั้งแก่ตนแลถูกต้องทั้งแก่ผู้อื่น ดังที่ได้ศึกษาจากรอยพระจริยวัตรแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันได้แสดงไว้ถึงเรื่องราวของ “พระสมาธิ”

Image
พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


ผู้ที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานหรือพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องประทับอยู่เป็นเวลานานๆ เช่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คงจะได้เห็นด้วยความพิศวงกันทุกคนว่า พระเจ้าอยู่หัวนั้นเมื่อทรงนั่งลงแล้ว จะประทับอยู่ในพระอิริยาบถนั้นตั้งแต่เริ่มพิธีไปจนกระทั่งจบ ไม่ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถเลย นอกจากนั้น ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกระฉับกระเฉงต่อเนื่อง ไม่มีพระอาการที่แสดงว่าทรงเหนื่อย หรือทรงเบื่อเลย

ผมเคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พิธีนั้นยาวถึงประมาณ ๔ ชั่วโมง และมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจำนวนหลายพันคน ได้เห็นเหตุการณ์เช่นว่านั้น แต่ผมได้เห็นมากกว่านั้นคือ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานในตอนค่ำวันนั้น พระเจ้าอยู่หัวยังทรงออกพระกำลังบริหารพระวรกายด้วยการวิ่งในศาลาดุสิตาลัยอีก


ในการประกอบพระราชกรณียกิจอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติด้วยพระอาการที่แสดงว่าเอาพระทัยจดจ่ออยู่กับพระราชกรณียกิจนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ทรงเหนื่อยหรือเบื่อหน่าย เช่น ในการทรงดนตรี (ที่ใครๆ มักจะนึกว่าเป็นการหย่อนพระราชหฤทัย) เป็นต้น ผมเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวประทับทรงดนตรีตั้งแต่หัวค่ำจนสว่าง โดยทรงนั่งไม่ลุกเลยแม้แต่จะเพื่อเสด็จฯ ไปห้องสรง ในขณะที่นักดนตรีอื่นๆ ลงกราบแล้วถอยหลังลุกไปเข้าห้องน้ำกันเป็นครั้งคราวทุกคน ในการทรงเรือใบก็เช่นเดียวกัน ทรงจดจ่ออยู่กับการบังคับเรืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบ ครั้งหนึ่งเสด็จฯ ออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นเรือใบเข้าฝั่ง ตรัสกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯ อยู่ ด้วยความฉงนว่า เสด็จฯ กลับเข้าฝั่งเพราะเรือใบพระที่นั่งแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาการแข่งเรือใบถือว่าฟาวล์ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครเห็น

Image
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เสด็จไปถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัตร ในวันที่โปรดเกล้าฯ
สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แสดงว่าการทรงดนตรีก็ดี ทรงเรือใบก็ดี สำหรับพระเจ้าอยู่หัวเป็นงานอีกชนิดหนึ่ง ที่จะต้องทำด้วยความจดจ่อและต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จเหมือนกัน พระราชกรณียกิจอื่นๆ ทั้งน้อยและใหญ่ ทรงปฏิบัติแบบเดียวกัน คือด้วยการเอาพระราชหฤทัยจดจ่อไม่ทรงยอมให้ขาดจังหวะจนกว่าจะเสร็จ และไม่ทรงทิ้งขว้างแบบทำๆ หยุดๆ เพราะฉะนั้นจึงจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจทั้งหลายนั้นสำเร็จลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่

ผมไปรู้เอาหลังจากที่เข้ารับราชการในตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักประจำอยู่ได้ไม่นานว่า ที่ทรงสามารถจดจ่ออยู่กับพระราชกรณียกิจทุกชนิดได้เช่นนั้นก็เพราะพระสมาธิ

ผมไม่ทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าคงจะเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หลังจากทรงผนวชแล้ว ประทับจำพรรษาอยู่ที่พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงอยู่ในสมณเพศเป็นเวลา ๑๕ วัน ครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ซึ่งทรงเป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ ทรงเลือกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เมื่อครั้งยังเป็นพระโสภณคณาภรณ์) ให้เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ทราบกันดีว่า แม้จะทรงมีเวลาน้อยแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และคงจะได้ทรงฝึกเจริญพระกรรมฐานในโอกาสนั้นด้วย

เมื่อผมเข้าไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น ปรากฏว่า การศึกษาและปฏิบัติสมาธิหรือกรรมฐานในราชสำนักกำลังดำเนินอยู่แล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเป็นประจำ และข้าราชสำนัก ข้าราชบริพารหลายคน ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารก็กำลังเจริญรอยพระยุคลบาทอยู่ด้วยการฝึกสมาธิอย่างขะมักเขม้น

ผมไม่ได้ตั้งใจจะหัดสมาธิ แม้จะเคยศึกษามาก่อนโดยเฉพาะจากหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ แต่ระหว่างการตามเสด็จฯ โดยรถไฟ จากกรุงเทพมหานครไปอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ การเดินทางไกลกว่าที่ผมคาดคิด หนังสือเล่มเดียวที่เตรียมไปอ่านฆ่าเวลาบนรถไฟ ก็อ่านจบเล่มเสียตั้งแต่กลางทาง ขณะนั้นผมเห็นนายทหารราชองครักษ์ประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมกันสองนาย ใช้เวลาว่างนั่งหลับตาทำสมาธิ ผมจึงลองทำดูบ้างโดยใช้อานาปานสติ (คือกำหนดรู้แต่เพียงว่ากำลังหายใจเข้าและหายใจออก) อันเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ และท่านอาจารย์พุทธทาสแนะนำ ปรากฏว่าจิตสงบเร็วกว่าที่ผมคาด แลเห็นนิมิตเป็นภาพสีสวยๆ งามๆ มากมาย และเป็นเวลาค่อนข้างนานด้วย ตั้งแต่นั้นมาผมก็ติดสมาธิและกลายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำมาจนทุกวันนี้

Image
ในพระราชพิธีทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระราชอุปัธยาจารย์เมื่อความทราบถึงพระกรรณว่าผมเริ่มปฏิบัติสมาธิ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงกรุณาพระราชทานหนังสือ และแถบบันทึกเสียงคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆ ลงมา และบางครั้งก็ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำรัสแนะนำด้วยพระองค์เอง ผมจึงได้รู้ว่า พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัวนั้นก้าวหน้าไปแล้วเป็นอันมาก รับสั่งเล่าเองว่าแม้จะทรงใช้อานาปานสติเป็นอุบายในการทำสมาธิ แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงสามารถที่จะกำหนดพระอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) และพระปัสสาสะ (ลมหายใจออก) ได้แต่ลำพัง ต้องทรงนับกำกับ

วิธีนับของพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทำดังนี้ หายใจเข้าครั้งที่หนึ่ง นับหนึ่ง หายใจเข้าครั้งที่สอง นับสอง หายใจเข้าครั้งที่สาม นับสาม หายใจเข้าครั้งที่สี่ นับสี่ หายใจเข้าครั้งที่ห้า นับห้า หายใจออกครั้งที่หนึ่ง นับหนึ่ง หายใจออกครั้งที่สอง นับสอง หายใจออกครั้งที่สาม นับสาม หายใจออกครั้งที่สี่ นับสี่ หายใจออกครั้งที่ห้า นับห้า

เมื่อถึงห้าแล้ว หากจิตยังไม่สงบ ก็นับถอยหลังจากห้าลงมาหาหนึ่ง แล้วนับจากหนึ่งขึ้นไปหาห้าใหม่ กลับไปกลับมาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะสงบ รับสั่งว่า ที่เห็นพระองค์ประทับอยู่นิ่งๆ นั้น พระจิตทรงอยู่กับหนึ่งเข้าหนึ่งออกตลอดเวลา


พระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องสมาธิ ด้วยการรวบรวมและประมวลคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้ว ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานประมวลคำสอนนั้นแก่ผู้ที่ทรงทราบว่ากำลังปฏิบัติสมาธิอยู่ ครั้งหนึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานแถบบันทึกเสียงของ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ให้ผม รับสั่งว่า เป็นบันทึกเสียงการแสดงธรรมเรื่องฉฉักกสูตร (คือพระสูตรว่าด้วยธรรมะ หมวด ๖ รวม ๖ ข้อ ซึ่งอธิบายความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่มีตัวมีตนของสิ่งต่างๆ มีอายตนะภายนอก อายตนะภายใน วิญญาณ ผัสสะ เวทนา และตัณหา พระสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) และทรงแนะนำให้ผมฟังธรรมบทนั้น

Image
พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงประทับหน้าใบเสมาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ผมรับพระราชทานแถบบันทึกเสียงม้วนนั้นมาแล้ว ก็เอาไปใส่เครื่องบันทึกเสียงและเปิดฟัง ฟังไปได้ไม่ทันหมดม้วนก็ปิด แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ฟังอีก หลังจากนั้นไม่นานนัก ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งถามว่า ฟังเทปของสมเด็จฯ แล้วหรือยัง เป็นอย่างไร ผมไม่อาจจะกราบบังคมทูลความอันเป็นเท็จได้ ต้องกราบบังคมทูลตรงๆ ว่าฟังได้ไม่ทันจบม้วนก็ได้หยุดฟังเสียงแล้ว

ตรัสถามต่อไปถึงเหตุผลที่ผมไม่ฟังให้จบ และผมก็จำเป็นต้องกราบบังคมทูลตรงๆ ว่า สมเด็จฯ ท่านเทศน์ฟังไม่สนุก พูดขาดเป็นวรรคๆ เป็นห้วงๆ เนื่องจากสมเด็จฯ พิถีพิถันในการใช้ถ้อยคำและประโยคเทศน์ของท่านนั้น ถ้าเอามาพิมพ์ก็จะอ่านได้สบายกว่าฟัง

พระเจ้าอยู่หัวตรัสถามว่า ที่ฟังสมเด็จฯ เทศน์ไม่รู้เรื่องนั้นก็เพราะคิดไปก่อนหรือไม่ว่า สมเด็จฯ ท่านจะพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ครั้นท่านพูดช้ากว่าที่คิด หรือพูดออกมาแล้วไม่ตรงกับที่คาดหมายจึงเบื่อ เมื่อผมนิ่งไม่กราบบังคมทูลตอบ ก็ทรงแนะนำว่าให้กลับไปฟังใหม่ คราวนี้อย่าคิดไปก่อนว่าสมเด็จฯ จะพูดว่าอย่างไร สมเด็จฯ หยุดก็ให้หยุดด้วย

ผมกลับมาทำตามพระราชกระแสรับสั่ง เปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังเทศน์ของสมเด็จฯ จากแถบบันทึกเสียงม้วนนั้นใหม่ตั้งแต่ต้น ฟังด้วยสมาธิ สมเด็จฯ หยุดตรงไหน ผมก็หยุดตรงนั้น และไม่คิดๆ ไปก่อนว่า สมเด็จฯ จะพูดว่าอย่างไร คราวนี้ผมฟังได้จนจบและเห็นว่าจริงดังพระราชดำรัส แถบบันทึกเสียงม้วนนั้นเป็นม้วนที่ดีที่สุดม้วนหนึ่ง

ครั้งหนึ่ง หลังจากที่นั่งสมาธิแล้ว ผมได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทูลประสบการณ์ที่ได้ขณะทำสมาธิ ผมกราบบังคมทูลว่า ขณะที่นั่งสมาธิครั้งนั้น รู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นจากพื้นสูงประมาณศอกหนึ่ง ทีแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ครั้นหัวเริ่มคล้อยลงไปข้างหน้า ทำท่าเหมือนจะตีลังกา ผมก็ตกใจและต้องเลิกทำสมาธิ

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ว่า ถ้าหากสติยังอยู่ ยังรู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ควรจะเลิก แต่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้น

อีกครั้งหนึ่ง หลังจากทำสมาธิแล้ว ผมกราบบังคมทูลว่า พอจิตสงบผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังเลื่อนต่ำลงไปในท่อขนาดใหญ่ และที่ปลายท่อข้างล่างผมแลเห็นแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆ แสดงว่าท่อยาวมาก กลัวจะหลุดออกจากท่อไป ผมก็เลยเลิกทำสมาธิ

รับสั่งเช่นเดียวกันว่า หากยังรู้ตัว (มีสติ) อยู่ ก็ไม่ควรเลิก ถึงหากจะหลุดออกนอกท่อไปก็ไม่เป็นไร ตราบเท่าที่สติยังอยู่และรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตน ต่อมาภายหลังจากการศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่าน และโดยเฉพาะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้ “ดำรงสติให้มั่น” ในเวลาทำสมาธิ

ในส่วนที่เกี่ยวกับพระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว เคยตรัสเล่าให้ผมฟังว่า ครั้งหนึ่ง ขณะที่กำลังทรงทำสมาธิอยู่ พระจิตสงบและเกิดนิมิต ในนิมิตนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นพระกร (แขนท่อนล่าง) ลอกออกทีละชั้นๆ ตั้งแต่จากพระตจะ (หนัง) ลงไปจนถึงพระอัฐิ (กระดูก)

พระเจ้าอยู่หัวทรงประยุกต์พระสมาธิในการประกอบพระราชกรณียกิจทุกอย่างทั้งน้อยและใหญ่ จึงทรงสามารถเผชิญกับพระราชภาระอันหนักในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ได้โดยไม่ทรงสะทกสะท้านหรือหวั่นไหว ไม่ทรงคาดการณ์ล่วงหน้าไปไกลๆ อย่างเลื่อนลอยและเปล่าประโยชน์ ไม่ทรงอาลัยอดีตหรืออนาคต ไม่ทรงเสียเวลาหวั่นไหวไปกับความสำเร็จหรือความล้มเหลว อันเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ทรงจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ทรงสนพระราชหฤทัยอยู่แต่กับพระราชกรณียกิจเฉพาะพระพักตร์เท่านั้น

ในฐานะที่เกิดมาเป็นพลเมืองของประเทศที่มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เป็นพระประมุข และในฐานะที่ทุกคนมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงเมืองไทยนี้ให้เป็นที่ร่มเย็นของเรา และของลูกหลานของเรา จึงสมควรที่เราจะเจริญรอยประพฤติตามพระยุคลบาทด้วยการศึกษาและปฏิบัติสมาธิกันอย่างจริงจัง และนำสมาธิมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา


Image
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙


Image
พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประทับในพระตำหนักปั้นหยา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙...............................................................................


สาธุ สาธุ สาธุ คัดลอกเนื้อหามาจาก ::
เว็บไซต์ http://www.ybat.org/


เทียน บทความอื่นๆ ของ พล.ต.อ.วสิษฐ เกี่ยวกับ “ในหลวง”

ดอกไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน
โดย พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43994

ดอกไม้ ชัยชนะของคนไทย ที่ทุ่งมะขามหย่อง (วสิษฐ เดชกุญชร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42240

ดอกไม้ การปกป้องพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ของคนไทย
โดย พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=40366

ดอกไม้ ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง
บันทึกความทรงจำของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=41112
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --

แก้ไขล่าสุดโดย admin เมื่อ 05 ส.ค. 2006, 11:45 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ผู้ใคร่ศึกษาธรรม
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:24 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเหลือเกินที่ได้มีโอกาสทราบถึง แนวทางวิธีการฝึกสมาธิตามแบบของพระองค์ เกล้ากระหม่อมขออนุญาตน้อมนำแนวทางดังกล่าวไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติสืบไป
 
เอกครับ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:26 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สุดๆๆ ขออนุโมทนาบุญด้วยความจริงใจครับ ยิ้ม
 
นาย ศรัณย์ จันคณา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:28 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท...ข้าพระเจ้าขอเดชะ นายศรัณย์ จันคณา

ได้ปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ใด้เกิดในใต้บรมโพธิสมภาร ของพระองค์
ขอให้ท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เรื่องร้ายใดๆ อย่ามากล้ำกลาย
พระองค์ จะถึงจุดหมายแห่งฝัน อีกไม่นานหรอกครับ แม้ว่าท่านอาจจะ
เหนื่อยล้าเพียงไร....ข้าพระพุทธเจ้าข้า..ขอเดชะ จะเป็นกำลังใจให้ท่าน
เพื่อสิ่งนั้น
 
แม่ทัพน้อย เพชรบูรณ์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:29 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอทรงพระเจริญ
 
oceangirl._pu
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
คนไทย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:31 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอขอบคุณ ที่นำมาเผยแพร่ให้ทราบ
 
ใต้ฝ่าละออง
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 เม.ย.2006, 9:32 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง สมบูรณ์ ดั่งสมาธิ ไม่มี ดับ
 
ธีรยุทธ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 พ.ค.2006, 2:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หาไม่ได้อีกแล้วในโลกยุคปัจจุบันนี้
ที่จะมีพระมหากษัตริย์ อันเป็นดั่งพระโพธิสัตว์
เป็นพระผู้ทรงคุณธรรม และพระเมตตาอันเปี่ยมล้น
เป็นพระผู้ให้ ผู้เสียสละ เป็นพระผู้สร้างความเจริญ ให้แก่มวลมนุษย์ และชาติไทย
เป็นหลักใจ หลักชัย ของทุกดวงจิตดวงใจพสกนิกรชาวไทย ตลอดมา และตลอดไป

ผู้ใดเจริญรอยตามพระบาท แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านผู้นั้นจะพบกับความสุข สงบ เย็น ในชีวิตอย่างแน่นอน

ขออนุโมทนา กับท่านผู้นำบทความดีๆเช่นนี้ ออกเผยแพร่
ขอทุกท่านจงได้น้อมนำไปปฏิบัติด้วยเถิด
 
แมวขาวมณี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 28 ก.ค. 2006
ตอบ: 307

ตอบตอบเมื่อ: 05 ส.ค. 2006, 4:30 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอขอบคุณ ท่าน พล.ต.อ.วิสิษฐ มากนะคะ ที่ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึง พระสมาธิของพระผู้สถิตย์ในใจของปวงราษฎร

ข้าพเจ้าขอน้อมนำไปประพฤติ ปฏิบัติตามแนวของพระองค์ท่านตลอดไป

ขออนุโมทนาในพระราชกุศล

ขออนุโมทนาในกุศลด้วยค่ะ

ศิริวรรณ ออกกิจวัตร
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
เด็กไทย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 14 ส.ค. 2006, 8:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบนในหลวง-ราชินี 15.jpg


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สาธุ
 
นรธัญ อินทรเดชากุล
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 15 ส.ค. 2006
ตอบ: 1
ที่อยู่ (จังหวัด): ปราจีนบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 31 ส.ค. 2006, 1:07 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินโดยแท้ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะน้อมรับใส่เกล้า ใส่กระหม่อม ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างพระองค์ ตลอดจนชีวิตจะหาไม่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางปิยาภา อินทรเดชากุล และครอบครัว
 

_________________
ดีใจที่เกิดมาเป็นชาวพุทธ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
norratan
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 28 ส.ค. 2006
ตอบ: 4
ที่อยู่ (จังหวัด): 927/8 หมู่15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 01 ก.ย. 2006, 3:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานธรรมปฏิบัติที่พระองค์ทรงแนะนำแนวทางแห่งการปฏิบัติ
สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาชัดเจนแจ่มใสยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. นรธัญ อินทรเดชากุล สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าวก้นบาตร
 

_________________
อัตนาโจทยัตตานัง
จิตออกนอก..............เป็น......สมุทัย
ผลของจิตออกนอก.....เป็น......ทุกข์
จิตเห็นจิต..................เป็น......มรรค
ผลของจิตเห็นจิต.......เป็น......นิโรธ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ใบบอน
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 25 ส.ค. 2006
ตอบ: 4

ตอบตอบเมื่อ: 01 ก.ย. 2006, 4:46 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อ่านแล้วปลาบปลื้มจนน้ำตาซึม

สาธุ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ทอย
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2006, 8:48 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ้ม
 
Surawut Ruangdet
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 16 พ.ย. 2006
ตอบ: 1

ตอบตอบเมื่อ: 16 พ.ย.2006, 2:36 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

นิพพาน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
นิตินัย อุดมกัน
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 31 ธ.ค. 2006
ตอบ: 2
ที่อยู่ (จังหวัด): หนองคาย

ตอบตอบเมื่อ: 31 ธ.ค.2006, 10:22 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน
ข้าพระพุทธเจ้า นาย นิตินัย อุดมกัน
 

_________________
ง่ายๆๆที่ไม่ยุ่งยาก
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
พิมนศิลป์ ทัพนันตกุล
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.พ.2007, 4:56 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขออนุโมทนา สาธุ ครับ

ด้วยความเคารพ
 
ตามรอยพระพุทธเจ้า
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 เม.ย.2007, 2:32 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนและสรรพสัตว์ เป็นบุญยิ่งนักที่ได้เกิดมาในสมัยพระองค์
 
kanalove
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 07 เม.ย. 2007
ตอบ: 35
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 13 พ.ค.2007, 3:45 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอทรงพระเจริญ * *
 

_________________
kanalovero@hotmail.com
ธรรมะสวัสดีคะ แอดเมล์ได้นะคะ
เรามักจะออนเอ็มเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะ

เรามีชีวิตอยู่เพื่อตาย จงตายจริงก่อนที่เราจะตายลวง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailตำแหน่ง AIMYahoo MessengerMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง