Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ศาสนาพุทธบูม !! ในแคนาดา อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1886

ตอบตอบเมื่อ: 14 ก.พ.2006, 10:23 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ศาสนาพุทธบูม !! ในแคนาดา

สมัยก่อนหน้านี้ในโลกตะวันตก ศาสนาพุทธถูกมองว่าเป็นศาสนาของคนต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้พุทธศาสนาได้แพร่หลายอย่างเห็นได้ชัดทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศทางตะวันตกอีกหลายๆ ประเทศ การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนร่วมยุคร่วมสมัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กำลังกลายเป็นกระแสหลักที่มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ

แคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นดินแดนของวัฒนธรรมและศาสนาที่มากมายหลากหลาย พุทธศาสนาในแคนาดามีประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นและน่าสนใจมายาวนาน นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 แม้กระนั้นก็ตามก็เป็นแค่เพียงการเข้ามาครั้งแรก เหมือนกับการเข้ามาของพลังศรัทธาของศาสนาหลักๆ ในตอนกลางของยุค ค.ศ.1960

ในปี ค.ศ.1960 ในแคนาดามีวัด 18 วัด และมีพุทธศาสนิกชนประมาณ 10,000 คน ต่อมาในปี ค.ศ.1970 จำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า พร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่เกิดขึ้นอีกในประเทศนี้ ประมาณ 50,000 คน ในปี ค.ศ.1985

จากสถิติของประเทศแคนาดาในปี ค.ศ.1991 พบว่า มีพุทธศาสนิกชนจำนวน 163,415 คน และยังเป็นไปได้ว่ามีคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอีกอย่างน้อยราว 50,000 คน ที่ไม่ได้นับรวมในการสำรวจประชากรทั้งหมดของชาติ ที่มีราว 30 ล้านคน

และจากตัวเลขที่ได้จากการสำรวจสำมะโนครัวประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ.2001 พุทธศาสนิกชนมีจำนวนมากกว่าพวกฮินดูและซิกข์ การเพิ่มขึ้นของพุทธศาสนิกชนครั้งนี้มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้อพยพเข้ามาใหม่จากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากศรีลังกา, เวียดนาม, อินเดีย, จีน และพม่า

การสำรวจองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนของประเทศแคนาดา มื่อเร็วๆ นี้ พบว่า จำนวนวัด ศูนย์ปฎิบัติธรรม ห้องสมุด และชมรมที่ปฏิบัติกรรมฐาน มีเกือบถึง 1,000 แห่ง ใน 10 เมือง และ 2 เขตปกครองพิเศษของแคนาดา โดยที่เมืองออนตาริโอ มีกลุ่มต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาแน่วแน่จำนวนมากที่สุด ตามมาด้วยบริติชโคลัมเบีย และควิเบก

มีชาวแคนาดานับพันซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้หันมานับถือศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ รวมทั้งมีชาวแคนาดาบางส่วนได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี นอกจากนี้ยังมีชาวแคนาดานับล้านๆ คนเข้าร่วมปฎิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน แต่ทว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เรียกตัวเองว่าชาวพุทธ

ในแคนาดา วัดของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง วัดแรกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1978 โดย พระดร.ดิกเวลลา ปิยนันทะมหาเถระ ผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นชาวศรีลังกา วัดนี้ได้รับการขนามนามว่า ‘มหาวิหารแห่งเมืองโตรอนโต’ และมีการจัดรูปแบบให้ตรงกับความต้องการด้านศาสนาและจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวศรีลังกาในแคนาดา และประเทศใกล้เคียง นั่นก็คือสหรัฐอเมริกา

นอกจากวิหารหรือวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนา และให้ข้อมูลแก่ชาวตะวันตกที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสำหรับชาวศรีลังกาที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่แคนาดา ซึ่งต้องการสถานที่พบปะและบรรยากาศอันสุขสงบภายในวัด เพื่อรักษามรดกในอดีตที่สืบเนื่องมาให้ยังคงอยู่ต่อไป

ปัจจุบันนี้ มหาวิหารที่เมืองโตรอนโตเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ในเมืองโตรอนโต ยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในเขตตะวันตกของเมืองอีกด้วย โดยศูนย์นี้ได้รับการก่อตั้งโดย พระกูลูกัมมนา ธรรมวาสเถระ ในปี ค.ศ.1992

พระสงฆ์จำนวนมากที่อยู่ในแคนาดาจะต้องเอาใจใส่ต่อเรื่องในชุมชนของตนและต้องทำหน้าที่เป็นทูตทางศาสนา สานสัมพันธไมตรีกับศาสนาอื่นๆ ด้วย บรรดาพระสงฆ์เหล่านี้จะได้รับการอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนต่างๆ พร้อมไปกับการนำหลักธรรมคำสอนออกสั่งสอนผู้คน ในรูปแบบที่เหมาะกับโลกที่ทันสมัย

พระธรรมทูตรูปแรกที่มาแคนาดา คือ พระอนาคาริก ธรรมปาล ท่านได้จุดตะเกียงเพื่อฉายแสงแห่งธรรมในแคนาดา เมื่อ 100 ปีก่อน ความที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดมาก และมีกลวิธีในการสอนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ทำให้ท่านสามารถดึงความสนใจจากชาวแคนาดาที่มีความรู้มากมายให้เข้ามาสนใจในพระพุทธศาสนา โดยที่ท่านเองก็ไม่ได้คิดว่าการที่ท่านได้เข้ามาในประเทศนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่เห็นได้ชัดในแคนาดา ณ ปัจจุบัน

ทุกวันนี้ชาวแคนาดาหลายล้านคนมีความเข้าอกเข้าใจในพุทธศาสนา และสนใจเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพร้อมทั้งการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีศูนย์ปฎิบัติธรรมใหม่ๆ เปิดขึ้นหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แพร่หลายในแคนาดา และเกือบจะทุกโรงเรียนในแคนาดา ยังได้เปิดสอนพุทธศาสนาแบบเถรวาท แบบทิเบต แบบเซน อีกด้วย

พุทธศาสนาเติบโตและแพร่หลายมากขึ้น ในทุกๆ ประเทศทางตะวันตก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทางสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


เรียบเรียงจาก Buddhism - fastest growing in canada ใน Lanka Daily News
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 มีนาคม 2548 13:44 น.
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ใบโพธิ์
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2007
ตอบ: 307

ตอบตอบเมื่อ: 13 มี.ค.2008, 2:27 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ทำความดีทุกๆ วัน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 10 ส.ค. 2008, 12:40 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระพุทธศาสตร์ ย่อมแผ่ไพศาล สาธุ สาธุ สู้ สู้ สาธุ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
wvichakorn
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 13 มิ.ย. 2008
ตอบ: 17
ที่อยู่ (จังหวัด): สระบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 15 ส.ค. 2008, 5:39 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอพุทธบารมีเป็นที่พึ่ง พระพุทธศาสนาเจริญถึง 5000 ปี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง EmailYahoo MessengerMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง