Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 โครงการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ สถาบันพลังจิตตานุภาพ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1589

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ค.2004, 9:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

สถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) นครธรรม วัดธรรมมงคล เปิดหลักสูตรใหม่ “การอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ” รุ่น 1 ให้กับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสันติภาพและสันติสุขให้ชาวโลก โดยการปฏิบัติสมาธิ

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เปิดเผยว่า หลักสูตรการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมพลังจิต เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตในครอบครัว

หลักสูตรการอบรมสมาธิฯ นี้ หลวงพ่อวิริยังค์ ได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การสอนสมาธิ ทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 65 ปี ซึ่งหลวงพ่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ แคนาดา สหรัฐอเมริกา โดยได้สร้างวัดไทยในแคนาดา 6 วัด เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในประเทศนั้น

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรนี้เพื่อให้ชาวต่างชาติในเมืองไทย ที่มีความสนใจการทำสมาธิ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ โดยปราศจากอุปสรรคทางด้านภาษา และสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การทำสมาธิถือเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของคนเราสงบ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และมีความสุข ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้ โลกก็จะสงบสุข และเกิดสันติภาพ การทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ มิได้จำกัดเฉพาะศาสนาหนึ่งศาสนาใด โปรแกรมการอบรมนี้จึงเปิดกว้างสำหรับคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

“คนเราได้ทำสมาธิมีพลังจิตแล้ว ก็เหมือนไปเรียนหนังสือ เมื่อไปเรียนทุกวันก็จะมีความรู้ เรียนจนจบมัธยมแล้วเป็นอย่างไร ความรู้เราก็ได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนเลย ทุกอย่างจึงเป็นไปอัตโนมัติ พอมาเปิดหนังสือ จับปากกาก็รู้ ก็เข้าใจ แต่คนที่ไม่ได้ไปเรียนไม่มีความรู้ เปิดหนังสือเท่าไรก็ไม่รู้ จับปากกาก็เขียนไม่ได้ การมาเรียนจึงเป็นการสะสมความรู้ เช่นเดียวกับคนที่มาเรียนสมาธิก็เป็นการสะสมพลังจิต ทำทุกวันๆ ก็เป็นการสะสมโดยไม่รู้ตัว” หลวงพ่อวิริยังค์เปรียบเทียบสมาธิกับการเรียน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเริ่มฝึกสมาธิให้ดีต้องทำอย่างน้อย 5 นาทีต่อวัน หรือ 6 ชั่วโมงต่อเดือน จะทำให้พลังจิตดีในระดับหนึ่ง แต่ต้องทำให้ติดต่อกันทุกวันจึงจะได้ผล การฝึกทำสมาธิครั้งละ 5 นาทีวันละ 3 เวลา คือ เช้า กลางวัน เย็น รวมแล้วก็จะตกวันละ 15 นาที รวมทั้งเดือน 415 นาที เมื่อทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะจดบันทึกลงในสมุดทุกครั้ง เพื่อจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาที่ฝึกปฏิบัติสมาธิ และนับว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการทำสมาธิเพื่อสันติภาพของโลก เพราะโลกจะสงบสุขได้ด้วยใจของคนเราที่มีเมตตาธรรม

Image

ทางด้าน พระมหาสุพล ขนฺติพโล ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ กล่าวถึงที่มาของการเปิดหลักสูตรอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากให้ความสนใจ โดยโทรศัพท์มาถามบ่อยครั้งว่า เมื่อไรจะเปิดอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ ระหว่างนั้นทางทีมงานพระอาจารย์หลายท่านยังไม่มีความพร้อม แต่ตอนนี้มีความพร้อมแล้วทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานที่

“ที่ผ่านมาการอบรมสมาธิภาคภาษาไทยจะมีคนนับถือศาสนาอื่นๆ มาอบรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษในครั้งนี้ก็เหมือนกัน ทุกชนชาติเข้ามารับการฝึกสมาธิได้ เพราะถือว่าสมาธิเป็นสากลเหมือนกับอาหาร เราจะเห็นได้ว่าอาหารอิสลามหลายคนก็กินได้ ของคริสต์เราก็กินได้ ทุกอย่างกินแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย สมาธิก็เป็นประโยชน์ต่อใจ คือเป็นอาหารใจนั่นเอง ดังนั้นทางวัดจึงเปิดกว้าง ใครมาเรียนสมาธิก็ได้ทุกคน แม้แต่คนไม่มีศาสนาก็มาเรียนได้เช่นกัน”

“ชินนสาสมาธิ” (การชนะใจตนเอง) เป็นหลักสูตรการฝึกสมาธิในระดับเบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องถือศีล 5 หรือศีล 8 ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสมัครใจ ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ วิธีการเรียนการสอนจะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว

หลักสูตรการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษของสถาบันพลังจิตตานุภาพนี้ จะจัดขึ้นที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัดธรรมมงคล ที่นี่มีสถานที่พักอยู่ใกล้กับวัด เป็นคอนโดมิเนียมติดแอร์ มีห้องอาหารไว้ให้บริการผู้ที่เข้ารับการอบรมได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเดินจากวัดธรรมมงคลมายังที่พักได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

Image

การอบรมสมาธิจะจัดขึ้นทุกเดือน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน การอบรมแต่ละรุ่นจะไม่เกิน 50 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท สาเหตุที่ต้องเก็บเงินด้วยนั้นก็เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม ทางวัดไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือทำเป็นธุรกิจแต่อย่างใด

โครงการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) นครธรรม วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือโทรศัพท์ 0-2311-1387, 0-2311-3909, 0-2311-3903


หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก - 18 ธ.ค. 2545
 

_________________
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
new
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 532

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ค.2004, 10:45 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม
ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
(ในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2550)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
new
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 532

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ค.2004, 10:48 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
Image
Image
Image

ภาพกิจกรรมอบรมนักเรียนหลักสูตรยุวสาสมาธิ
สาธุ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
amai
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 24 พ.ค. 2004
ตอบ: 435

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ค.2004, 5:41 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

สาธุ ศาลาพระหยก เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหยกเขียวบริสุทธิ์ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำมาจากหินหยกสีเขียวทั้งก้อน นำมาจากกลางเหมืองทองคำจากยอดเขาคิงส์เมาน์เทน ประเทศแคนาดา และ เจ้าแม่กวนอิมหยกเขียว ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นเสมือนตัวแทนโน้มน้าวให้มนุษย์โลกมีเมตตาธรรม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง