Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ••• 56 สถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (ยอดนิยม) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 05 พ.ค.2005, 11:49 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

คู่มือสำหรับผู้แสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรม

๑. วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร (วัดธรรมมงคล)

๑๓๒ ถ.สุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอกปุณณวิถี ๒๐
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐๒-๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕, ๐๒-๗๔๑-๗๘๒๒
วิปัสสนาจารย์ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ ๑. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด
๒. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง) ๓. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี ๘๐ ห้องพัก
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ ๔. สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์ฝึกอบรมสมาธิ
๕. สถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย ๖. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง

๒. วัดอัมพวัน

๕๓ หมู่ที่ ๔ ถ.เอเชีย กม. ๑๓๐ บ้านอัมพวัน
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐
โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑, (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๔๑๓-๑๗๐๖, ๐๒-๘๐๕-๐๗๙๐-๔
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๔. สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)

๖๘ หมู่ที่ ๑ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร. (๐๗๗) ๔๓๑-๕๙๖-๗, (๐๗๗) ๔๓๑-๖๖๑-๒
วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, พระอาจารย์โพธิ์ จนฺทสโร
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
สวนโมกขพลารามมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน

๕. วัดป่าสุนันทวนาราม

๑๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทฺโท, พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา
เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ ๙ วัน
เปิดรับครั้งละ ๑๐๐-๑๕๐ คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ ๑ มื้อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี คุณดารณี บุญช่วย
โทร. ๐๒-๓๒๑-๖๓๒๐, ๐๒-๖๗๖-๓๔๕๓, ๐๒-๖๗๖-๔๓๒๓

๖. วัดภูหล่น

๙ บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐
ปฐมวิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
(วัดภูหล่น เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ
มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนัก สามารถกางกลดอยู่ได้
มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา
ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์

๗. วัดถ้ำขาม

บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่เขี่ยม โสรโย
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน
วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า
ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ ๑ คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้
เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติภาวนาขั้นอุกฤษฎ์

๘. วัดมเหยงคณ์

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. (๐๓๕) ๘๘๑-๖๐๑-๒, ๐๘๑-๘๕๓-๕๖๖๙ โทรสาร (๐๓๕) ๘๘๑-๖๐๓
วิปัสสนาจารย์ พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)
แนวการปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้รูป-นาม
- บวชเนกขัมมภาวนา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญของชาติ-ศาสนา
และวันประเพณีไทย ปีละ ๘ ครั้ง รับสมัครทั้งชาย-หญิง ไม่จำกัดจำนวน
- จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา ๙ วัน เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง
รับสมัครเฉพาะผู้ที่สนใจจริงในการเจริญสติปัญญาเท่านั้น ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
จำนวนจำกัดรุ่นละ ๓๕ ท่าน โดยต้องสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า
- บวชเนกขัมมภาวนาถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน
รับสมัครทั้งชาย-หญิง โดยมีพิธีบวชทุกๆ วัน เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ถือศีลอุโบสถ พักค้างคืนที่วัดทุกวันพระตลอดปี
- อบรมปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับคณะข้าราชการหรือเอกชนที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม
- รับกุลบุตรที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม

๙. วัดพระพุทธแสงธรรม
(สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)


ถ.พหลโยธิน กม. ๙๖ เลยสี่แยกหินกองไป ๓.๔ กิโลเมตร
ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐ บนเนื้อที่กว่า ๓๐๐ ไร่
โทร. ๐๖-๕๖๔๙-๙๖๓๗, ๐๖-๕๖๔๙-๙๖๓๘ โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙-๙๘๙
วิปัสสนาจารย์ พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
แนวการปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท
ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน

มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร
จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์, วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ
จะมีการจัดอบรมภาวนา ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล ๘)

ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีสาขาอีก ๓ แห่งคือ
(ก) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาหินกอง)
หมู่ที่ ๑ สี่แยกหินกอง บนเขาเทพพนมยงค์
ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๗๙-๔๒๘, ๐๓๖-๓๐๕-๒๓๙

(ข) วัดป่าสว่างวีรวงศ์
(สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี)

บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีแวว โทร. ๐๘๑-๖๐๐-๐๘๔๘

(ค) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีนลินรัตน์ โทร. ๐๘๙-๗๗๗-๑๖๒๕
สาขาปากช่องนี้ มีเนื้อที่ ๒๐๐ กว่าไร่ บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท
อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก
โดยเราอาจเลือกปฏิบัติบนศาลาร่วมกับหมู่คณะ
หรือเลือกปฏิบัติแบบเข้ม-เข้ากรรมฐาน ปิดวาจา พักในกุฏิ ก็ได้
นอกจากนี้แล้ว สาขานี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดอบรมปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ-ทหาร
และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ

๑๐. วัดสนามใน

๒๗ หมู่ที่ ๔ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทร. ๐๒-๔๒๙-๒๑๑๙, ๐๒-๘๘๓-๗๒๕๑
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย
ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ
เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา


๑๑. วัดป่านานาชาติ

หมู่ที่ ๗ บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๑๐
(สาขา ๑๑๙ ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี)
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทฺโท, พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ
เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่างๆ มาก
คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ ๑ มื้อ
การไปให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทางไปอยู่

๑๒. วัดปทุมวนาราม

ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๒๕๑-๒๓๑๕, ๐๒-๒๕๒-๕๔๖๕
วิปัสสนาจารย์ พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้
บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม
กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๓ เวลา
เช้า ๗.๐๐-๘.๐๐ น. กลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เย็น ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๑๓. วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทร. ๐๘๕-๔๙๒-๗๗๐๙, ๐๘๗-๙๕๗-๑๖๘๔
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน ๔
วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา
มีการจัดอบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) เป็นประจำทุกเดือน


๑๔. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์

๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑, ๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
แนวการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สถานที่ปฏิบัติ คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ
เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
เช้า ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. กลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เย็น ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑๕. วัดอินทรวิหาร

อาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ” วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๘-๕๕๕๐-๒
วิปัสสนาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผลจากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย
เป็นอาคารทันสมัย ๕ ชั้น จุได้ประมาณ ๕๐๐ คน

๑๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล

ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๙, ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สถานที่ปฏิบัติ ชั้น ๒ ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน
มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อมหรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร ๒ มื้อ

๑๗. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี


๑๙ หมู่ที่ ๑๖ ต.คลองสาม อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๕ โทรสาร ๐๒-๙๘๖-๖๔๐๓-๔ ต่อ ๑๑๑
เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม ๕๔
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๑๘. วัดอโศการาม

๑๓๖ หมู่ที่ ๒ กม. ๓๑ ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ซ.สุขาภิบาล ๕๘
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทร. ๐๒-๓๘๙-๒๒๙๙, ๐๒-๗๐๓-๘๔๐๕
วิปัสสนาจารย์ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
พื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด
กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัด ๔๐๐ กว่าหลัง
ส่วนมากตั้งอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง

๑๙. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทร. (๐๓๘) ๒๓๗-๕๐๖, (๐๓๘) ๒๓๗-๖๔๒, (๐๓๘) ๒๓๗-๙๑๒
วิปัสสนาจารย์ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอาคาร ญส. ๗๒ ชาย และ ญส. ๗๒ หญิง
ชั้นละ ๑๐ ห้อง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี ๑๗ หลัง

๒๐. สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม

ซ.ประชานุกูล ๗ ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. (๐๓๘) ๒๘๓-๗๖๖, (๐๓๘) ๒๘๓-๓๔๐, ๐๘๑-๘๖๑-๓๕๔๔
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
สำนักฯ มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิง-ชาย แยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก
การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด
การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง ๒ มื้อ
ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระอาจารย์-พระวิปัสสนาจารย์
ค่าน้ำไฟ-อาหาร วันละ ๑๕๐ บาท หรือเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ห้ามอยู่เกิน ๙๐ วัน

๒๑. วัดภัททันตะอาสภาราม
สำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี


๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทร. (๐๓๘) ๒๙๒-๓๖๑, ๐๘๑-๗๑๓-๐๗๖๔, ๐๘๑-๙๒๑-๑๑๐๑
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
เปิดสอนทุกวัน มีพระวิปัสสนาจารย์คอยสอบอารมณ์กรรมฐานทุกๆ วัน
โดยผู้เข้ามาปฏิบัติฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระสังฆาธิการสนองงานคณะสงฆ์
- เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบุคลากรจากหน่วยราชการต่างๆ
ตลอดจนฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ประมาณ ๕๐๐ รูป/คน
โดยเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม
สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก

๒๒. วัดเขาสุกิม

๑๒ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐
โทร. ๐๘๙-๙๓๑-๕๕๔๔, ๐๘๑-๔๕๖-๘๓๘๔
วิปัสสนาจารย์ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า ๓,๒๘๐ ไร่
มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด
มีเตียง ที่นอนหมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่างๆ

๒๓. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

๖๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทร. (๐๕๖) ๕๑๑-๓๖๖, (๐๕๖) ๕๑๑-๓๙๑
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ”
และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”


๒๔. วัดถ้ำผาปล่อง

ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
วิปัสสนาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง
หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง
เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป
และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์
การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือ
ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า
“การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น”

๒๕. วัดป่าสาลวัน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๒๕๔-๔๐๒, ๐๘๑-๙๖๗-๑๔๓๕
วิปัสสนาจารย์ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา
ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม

๒๖. วัดแดนสงบอาสภาราม

๙๙ ซอย ๑๙ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๒๑๔-๑๓๔, (๐๔๔) ๒๑๔-๘๖๙-๗๐
วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
วัดเป็นศูนย์วิปัสสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปี

๒๗. วัดป่าวะภูแก้ว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐
โทร. (๐๔๔) ๒๔๙-๐๔๕
วัดป่าวะภูแก้วเป็นวัดสาขาของวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
วิปัสสนาจารย์ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม
มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

๒๘. วัดหนองป่าพง

๔๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. (๐๔๕) ๓๒๒-๗๒๙
วิปัสสนาจารย์ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

๒๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

๖ หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, (๐๔๓) ๑๒๗-๗๙๐
เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี


๓๐. วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา)

ซ.ศรีจันทร์ ๑๓ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. (๐๔๓) ๒๒๒-๐๔๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม และหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

๓๑. วัดถ้ำผาบิ้ง

บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง
มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก
เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา
และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากตัวเมือง

๓๒. วัดถ้ำกลองเพล

ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ
ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีน
บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่างๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
เมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน
ที่นี่เหมาะกับผู้ประสงค์อยากปฏิบัติธรรมอย่างเข้ม

๓๓. วัดป่าบ้านตาด

บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมาก
แต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี
ไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย
เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน
และอาจมีสัตว์ เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน

๓๔. วัดหินหมากเป้ง

หมู่ที่ ๔ บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐
โทร./โทรสาร (๐๔๒) ๔๒๑-๔๐๙
วิปัสสนาจารย์ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่
ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ร่มรื่น สงบเย็น เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

๓๕. วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)

บ้านนาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย ๔๓๒๑๐
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, หลวงตาแยง สุขกาโม
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน
สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร
ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด
บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร
เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น
เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด
ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างบ่างก็เกิดความหวั่นไหว
จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น
มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน)
เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ

๓๖. วัดดอยธรรมเจดีย์

หมู่ที่ ๓ บ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ อ.ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่แบน ธนากโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ปกติจะปฏิบัติธรรมที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิและอาคารซึ่งสะอาดทันสมัย
วัดดอยธรรมเจดีย์ เป็น ๑ ใน ๔ วัดที่หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
กล่าวชมว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ
เพราะข้อวัตรปฏิบัตรค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับพระกรรมฐานสายนี้

๓๗. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

ถนนรพช. หมู่ที่ ๑ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ๔๗๑๙๐
โทร. (๐๔๒) ๗๒๒-๐๐๒
วิปัสสนาจารย์ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
ณ ที่วัดแห่งนี้มีหลายถ้ำ มีถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำพวง ซึ่งหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่า
เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระอรหันต์ชื่อ พระนรสีห์ มานิพพานที่นี่

๓๘. วัดป่าสุทธาวาส

๑๓๙๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. (๐๔๒) ๗๓๓-๐๔๑, (๐๔๒) ๗๑๑-๕๗๓
ปฐมวิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย

๓๙. วัดคำประมง

๒๐ หมู่ที่ ๔ บ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐๘๑-๖๐๑-๖๙๖๐, ๐๘๑-๓๒๒-๗๑๐๗ โทรสาร (๐๔๒) ๗๗๙-๒๗๖
วิปัสสนาจารย์ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบ
มีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดี
มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่
ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ

๔๐. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

เขากิ่ว ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทร. (๐๓๒) ๔๒๘-๕๒๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติ
เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก
บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ
ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก

๔๑. เสถียรธรรมสถาน

๒๔/๕ หมู่ที่ ๘ ซ.วัชรพล (ถ.รามอินทรา ๕๕)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทร. ๐๒-๕๑๐-๖๖๙๗, ๐๒-๕๑๐-๔๗๕๖ โทรสาร o๒-๕๑๙-๔๖๓๓
วิปัสสนาจารย์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น
สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สาธุชนทุกท่านสามารถ
เข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้
ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง

๔๒. บ้านซอยสายลม

๙ ถ.พหลโยธิน ซอย ๘ ซอยสายลม
(ระหว่างตึกชินวัตร ๑ และตึกพหลโยธินเพส)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๖-๗๑๗๗, ๐๒-๒๗๒-๖๗๕๙
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ”
และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”


๔๓. วัดพิชยญาติการาม (วัดพิชัยญาติ)

๖๘๕ ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๑-๔๓๑๙, ๐๒-๔๓๘-๔๔๔๒
วิปัสสนาจารย์ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติภาวนา
มีการปฏิบัติธรรม อบรมกรรมฐาน และดูกฎแห่งกรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

๔๔. วัดผาณิตาราม

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. (๐๓๘) ๕๐๒-๐๐๐, (๐๓๘) ๕๐๒-๐๘๗-๘
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป
สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก ที่พักสะอาด สะดวก ปลอดภัยดีมาก
และที่ปฏิบัติมีเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

๔๕. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

๖๒/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐
โทร. (๐๓๖) ๒๓๖-๕๐๐-๕, ๐๘๖-๑๓๓-๖๘๘๙, ๐๘๔-๓๑๐-๙๔๔๒
วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ”
และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีตามระเบียบและจารีตของสำนักฯ

๔๖. วัดสังฆทาน

๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐๒-๔๔๗-๐๗๙๙, ๐๒-๔๔๗-๐๘๐๐
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติภาวนา
มีการจัดบวชเนกขัมมปฏิบัติทุกวัน ทั้งบวชคนเดียวและบวชหมู่

๔๗. ศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า

ประเทศไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า รวมทั้งหมด ๕ ศูนย์
อยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์


(๑) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา
กม. ๑๖๖+๙๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร)
๒๐๐ บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. (๐๓๗) ๔๐๓-๑๘๕, ๐๘๙-๗๘๒-๙๑๘๐

(๒) ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา
กม. ๔๙+๔๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก)
๑๓๘ แยกเข้าบ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๒๒๐
โทร. (๐๕๕) ๒๖๘-๐๔๙, ๐๘๑-๖๐๕-๕๕๗๖, ๐๘๖-๔๔๐-๓๔๖๓

(๓) ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา
๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๔๐
โทร. ๐๘๖-๗๑๓-๕๖๑๗, ๐๘๔-๗๙๖-๖๐๖๙

(๔) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา
๒๐/๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐
โทร. (๐๓๔) ๕๓๑-๒๐๙, ๐๘๑-๘๑๑-๖๔๔๗, ๐๘๑-๘๑๑-๖๑๙๖

(๕) ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี
๔๒/๖๖๐ หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทร. ๐๒-๙๙๓-๒๗๑๑, ๐๒-๙๙๓-๒๗๐๐, ๐๘๑-๘๔๓-๖๔๖๗

วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
มีการจัดการอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) หลักสูตร ๑๐ วัน
สำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆาราวาสทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน
เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย ตลอดทั้งปี

๔๘. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๕๔๙/๙๔ ซ.ยิ่งอำนวย (จรัญสนิทวงศ์ ๓๗) ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๔๑๒-๒๗๕๒
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”
มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
และปฏิบัติจิตภาวนา นำพาโดยครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุมาหลายองค์

๔๙. วัดชลประทานรังสฤษฎ์

๗๘/๘ หมู่ที่ ๑ ก.ม.๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐๒-๕๓๘-๘๘๔๕, ๐๒-๕๘๔-๓๐๗๔
วิปัสสนาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา
ทุกวันอาทิตย์สาธุชนจะมาทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก

๕๐. วัดเขาพุทธโคดม

ศาลาธรรมสันติ ๔๒/๒ หมู่ที่ ๔ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทร. (๐๓๘) ๗๗๒-๑๓๒, (๐๓๘) ๗๗๒-๙๔๔, (๐๓๘) ๓๑๒-๖๐๘
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ทางวัดได้จัดเครื่องนอน พร้อมอาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติแต่รสชาติดี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้
ก็ขอให้รับศีล ๕ แทน จะมีการตระเตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆ ทั้งสิ้น หากจะทำบุญขอให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น
รวมทั้งห้ามทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนขอให้มีสัมมาวาจา งดพูดมาก

๕๑. วัดบูรพาราม

ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. (๐๔๔) ๕๑๔-๒๓๔
วิปัสสนาจารย์ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
แนวการปฏิบัติ แนวดูจิต ตามหลักสติปัฎฐาน ๔
วัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์ หน้าศาลากลางจังหวัด
แต่สงบเงียบ สงบเย็น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
วัดบูรพารามเป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต
จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็น ‘บิดาแห่งการภาวนาจิต’

๕๒. วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม

บ้านฝาง ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ๔๗๒๕๐
โทร. ๐๘๑-๘๗๒-๘๔๓๓, ๐๘๑-๓๒๐-๗๘๖๒, ๐๘๑-๘๗๑-๙๘๔๕
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
แนวการปฏิบัติ แนวเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
วัดนิพเพธพลาราม ตั้งอยู่ห่างจากวัดไตรสิกขาฯ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ทางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น
- งานเสขปฏิปทา เป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปี
- วิสาขบูชามหาพุทธชยันตี งานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ฯลฯ
ซึ่งจะมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จากทั่วทุกสานุทิศ
เดินทางมาปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เป็นจำนวนมาก

๕๓. วัดปัญญานันทาราม

๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๑
โทร. ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๑-๒, ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๗ โทรสาร ๐๒-๙๐๔-๖๐๖๕
วิปัสสนาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ),
พระปัญญานันทมุนี (พระมหาสง่า สุภโร)

แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา
วัดปัญญานันทาราม มีโครงการสําหรับสาธุชนทั่วไปมากมาย เช่น
- โครงการเพิ่มโอกาสบวชธรรมจาริณี
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษาอุโบสถ (วันพระ)
- โครงการชีวิตใหม่ (บําเพ็ญบารมีวันอาทิตย์)
- โครงการสร้างความสุขด้วยการบําเพ็ญบุญ (วันสําคัญต่างๆ)
- โครงการวิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

๕๔. วัดสวนสันติธรรม

๓๓๒/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
(สาขาของวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์)
โทร. ๐๙๖-๙๓๕-๖๓๕๙, ๐๘๑-๙๑๕-๗๓๐๐, ๐๘๑-๕๕๗-๙๘๗๘
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แนวการปฏิบัติ แนวดูจิต ตามหลักสติปัฎฐาน ๔
บรรยากาศภายในวัดสวนสันติธรรม สงบเย็น ร่มรื่น สัปปายะ
ควรไปถึงวัดก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะเป็นเวลาที่พระฉัน
จะมีการสอบถามถึงผลและปัญหาในการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฎฐาน ๔
ตลอดจน รายงานผลการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งเรียกว่า ‘ส่งการบ้าน’
ไม่มีการแจกวัตถุมงคล ไม่มีการรดน้ำมนต์


๕๕. สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)

สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ
๑๔๙ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทร. ๐๘๑-๘๖๒-๑๗๕๗
วิปัสสนาจารย์ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติภาวนา
สถานที่ของสำนักฯ มีความสัปปายะ สงบเงียบ ร่มรื่น งดงาม อากาศเย็น
รอบล้อมด้วยต้นไม้ ป่า และภูเขา เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก
ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้
ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง
มีอาหารมังสวิรัติให้รับประทานตอนมื้อเที่ยงทุกวัน
สถานที่พักแยกชาย-หญิงชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมิตรภาพมาก

๕๖. วัดปากน้ำภาษีเจริญ

๓๐๐ ถ.รัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐๒-๔๖๗-๐๘๑๑, ๐๒-๔๕๗-๙๐๔๒, ๐๒-๔๕๗-๔๐๐๑
วิปัสสนาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร)
แนวการปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง”
สถานที่ปฏิบัติ ๑. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น ๒ เป็นห้องแอร์ปูพรม
๒. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต ๓. ตึกบวรเทพมุนี

Image
ถ้ำภายใน “วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)”
บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


Image
ถ้ำภายใน “วัดถ้ำสุมะโน (วิปัสสนา)”
ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงสาธุ สาธุ สาธุ กระทู้ในบอร์ดใหม่ เทียน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18712
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --

แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 22 เม.ย.2009, 7:42 am, ทั้งหมด 5 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
3546
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 5:49 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอนตามแนวทาง คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย
ที่พักดีมาก และที่ปฏิบัติมีเครื่องปรับอากาศ
 
ชาวพุทธ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 14 ต.ค.2005, 2:46 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ปฏิบัติกรรมฐานที่ไหน ? ก็ได้ หากจิตใจเราสงบ เราอยู่บ้านก็ฝึกปฏิบัติได้นะคะ ขอให้ตั้งใจจริง
 
นภัศรา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 ต.ค.2005, 11:34 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

การไปฝึกรวมกับบุคคลอื่น จะทำให้เกิดพลัง ความเข้มแข็ง และอานุภาพได้มาก ไม่เถียงว่าฝึกที่บ้านก็ได้ แต่เราศรัทธาคนโพสต์รายละเอียด คนทำดี ต้องอนุโมทนา เราเข้าเวปนี้เพราะต้องการหาสถานที่ปฏิบัติธรรม หากคุณไม่ต้องการ เข้ามาทำไม
 
ภุมรี
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 ต.ค.2005, 11:37 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล ภุมรี ชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัด ทำดีอย่าท้อนะค่ะ ใครจะว่าไงก็ช่าง (พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเยอะมากสมัยนี้)
 
พงา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 ต.ค.2005, 11:42 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณหัวข้อที่ 3 อ่านภาษาไทยไม่เข้าใจหรือไง เขาตั้งหัวข้อว่า "คู่มือสำหรับผู้แสวงหาที่ปฏิบัติธรรม" ก็ถูกต้องแล้วที่นำสถานที่ปฏิบัติธรรมมานำเสนอ คุณไม่แสวงหา ก็เชิญดื่มด่ำอรหันต์ที่บ้านคนเดียวเถอะ อย่าออกมาระรานให้คนที่ตั้งใจทำดีเขาท้อสิ คงยังไม่พบสัจธรรมอะไรเลยมั่งเนี๊ยะตั่งแต่ฝึกมา ถึงยังคิดได้แค่นี้
 
อารมณ์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 29 พ.ย.2005, 3:01 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ความคิดเห็นที่ : 3 พูดก็ถูกอยู่ แต่การปฏิบัติเองนั้น อาจมีข้อผิดพลาดที่ตัวเองแก้ไม่ได้ ปฏิบัติอาจหลงทาง แทนที่จะได้บุญ กลับเป็นโทษเสียนี่ พึงระลึกไว้ ต้องมีผู้ชี้แนะสั่งสอน เดี๋ยวอาจไปไม่ถึง ลุ่มหลงอยู่แต่อารมณ์นั้นๆ นึกว่าถึงแล้วเป็นได้ คิดดูดีๆ คิดเท่าไรๆ ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้ แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้
 
somvang
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 06 ธ.ค.2005, 9:38 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สะอาด สว่าง สงบ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ทำจิต สงบเย็นเหมือนสายน้ำที่ใสเย็น ไม่มีสิ่งใดทำให้เราหวั่นไหว กระทบหายๆๆๆ เหลือไว้แต่ ความเย็นสบาย

ทำใจให้เมตตา คนเราเกิดก็ตายกันหมด ขอสร้าง...ทุกอย่างที่เป็นบุญ..ทั้งกายและใจ

ทำใจให้เข้มแข็งเหมือนหินผา ไม่รู้สึกต่อความไม่สบายใจที่มากระทบ มันทำอะไรเราไม่ได้

สุดท้าย เกิดมาในชีวิตนี้ขอมีโอกาสเป็นผู้ให้...ให้ความสุข ให้ความรัก ให้ความรู้สึกที่ดีกับทุกคน แม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ขอทำให้เขาเดือนร้อน (กำลังพยายามทำให้มากที่สุด เพื่อเกรดของบุญในชีวิตนี้จะได้คะแนนชีวิตที่ดีๆ เป็นการสะสมไว้ภพใหม่ ภพสุคติ
 
คนชรา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 16 ม.ค. 2006, 9:00 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อยากทราบว่าที่บ้านซอยสายลมยังสามารถไปปฏิบัติและทำบุญได้เหมือนเดิมหรือไม่ เคยไปนานนนนนนนนมากแล้วครับ ใครช่วยบอกทางบุญให้ทีเถอะ ขอบคุณ คนชรายุคใหม่
 
สายธรรม
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 18 ม.ค. 2006, 8:57 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณนะคะสำหรับข้อแนะนำที่ดี เกี่ยวกับสถานที่ในการปฏิบัติธรรมที่ท่านอุตส่าห์ได้รวบรวมไว้ ดิฉันคิดมานานแล้วว่าอยากหาสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนสติ สมาธิ และปัญญาให้เข้มแข็ง เพื่อจะได้ไม่ลุ่มหลงหรือเผลอใจไปกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายในสังคมนี้ เคยพยายามฝึกเองค่ะแต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จ เลยต้องใช้วิธีฟังธรรมจากวิทยุบ้างพอให้ใจสงบเยือกเย็น บางทีก็อ่านหนังสือธรรมะค่ะ ปีนี้ถ้ามีโอกาสว่างจากงานที่ทำอยู่ได้จะพยายามไปฝึกอย่างจริงจังซะทีนะคะ
 
พิมพา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 04 ก.พ.2006, 7:42 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานในสมเด็จพระสังฆราชูปถัมภ์ รายละเอียดที่
www.thai.dhamma.org :

การไปฝึกปฏิบัติก่อน แล้วเมื่อเข้มแข็ง แข็งแรงก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ
 
แจ่ม
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 05 มี.ค.2006, 8:18 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ปฏิบัติกรรมฐานที่ไหน ? ก็ได้.......ที่ภาคเหนือ กลาง ออก ตก ใต้ ป่าช้า น้ำตก ใกล้โรงหนัง
หากจิตใจเราสงบ บางทีภาวนาอยู่วัด แต่จิตระลึกห่วงคนอยู่บ้าน ก็ยุ่งนะ วัดอยู่ที่ใจ ฝึกอยู่บ้านก็ ขอให้ตั้งใจจริง โดยมากคนที่ปฏิบัติอยู่บ้านต้องมีกำลังใจมั่นคง และเป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาพอตั้งตัวได้แล้ว อนุโมทนาสำหรับท่านที่นำมาปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน แต่สภาวะทางบ้านทางครอบครัวบางท่านอาจไม่เอื้อ ดูจิต ดูใจ ดูเจ้าของให้ออก และอนุโมทนากับท่านที่แนะนำสถานที่ปฏิบัติคะ จริตนิสัยของคนเราต่างกัน อย่าเพ่งโทษกันและกันเลยนะคะ.......สาธุ
 
ใกล้รุ่ง..
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 29 พ.ค.2006, 1:22 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ไม่เข้าใจจริงๆ..คำแนะนำ..เป็นสิ่งที่ดี สงบ..แล้วคิด..ไม่ไปว่าร้ายใคร..เข้าหาธรรมะก็เพื่อฝึกจิต
ลดกิเลสให้บางลง ไม่ใช่มาเพิ่ม..ปัญหาแก้ที่ตัวเองก่อน...อย่าไปแก้ที่ผู้อื่น.... ยิ้ม สาธุ
 
นน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ค.2006, 3:46 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงหนึ่งของ "สุดยอดสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน"

ขณะนี้มี Update เพิ่ม ประกอบด้วยสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน 51 แห่ง รวมภาพสถานที่, ภาพวิปัสสนาจารย์, ประวัติการค้นพบหรือการก่อสร้างสถานที่, ชีวประวัติวิปัสสนาจารย์ท่านต่างๆ, ที่อยู่และแผนที่การเดินทาง, รายละเอียดตารางฝึกอบรมสมาธิ, การเตรียมตัวไปอยู่ปฏิบัติ, คาถาที่ใช้ในการอยู่ธุดงค์ หาได้ที่

1. มหาจุฬาบรรณาคาร - ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
2. มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย - เยื้องวัดบวรนิเวศน์ บางลำภู กรุงเทพฯ จอดรถในมูลนิธิ
3. ศูนย์หนังสือจุฬา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศาลาพระเกี้ยว แผนก CD
4. สยามสแควร์ แผนก CD

ลองเข้าดูรายละเอียดเพิ่มที่
http://www.geocities.com/samadhinet/book.htm
 
kong_014
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 30 พ.ย. 2006
ตอบ: 37
ที่อยู่ (จังหวัด): สมุทรปราการ

ตอบตอบเมื่อ: 19 ธ.ค.2006, 12:29 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนา สาธุครับ ข้อมูลดีๆ อย่างนี้หาได้ยากยิ่ง ผมหาสถานที่ใกล้บ้านเพื่อฝึกกรรมฐานอยู่พอดีเลยครับ ขอบคุณครับ
 

_________________
ไม่กล่าวโทษผู้อื่น กล่าวโทษตนเองไว้เสมอ มุ่งปฎิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง EmailYahoo Messenger
metta
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 13 ม.ค. 2007, 11:58 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อยากให้ลองสอบถามรายละเอียด และเข้าปฏิบัติ เพิ่งไปอบรมมา ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
สอนโดยอ.โกเอ็นก้า ท่านเป็นชาวอินเดีย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคำสอนจากครั้นพุทธกาลสืบต่อกันมาเรื่อยๆ
มีศูนย์ทั่วโลก ในประเทศไทยมี 5 แห่ง

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 081-5444953

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี / ธรรมธานี กทม. / ธรรมกาญจนา กาญจนบุรี 02-9932711

ธรรมอาภา พิษณุโลก 087-1352128

www.thai.dhamma.org
 
Rabbit16102525
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 19 ม.ค. 2007
ตอบ: 18

ตอบตอบเมื่อ: 22 ม.ค. 2007, 12:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กำลังต้องการผู้ชี้แนะ และอยากปฏิบัติธรรมอยู่พอดี ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ แบบนี้
อนุโมทธาสาธุค่ะ
 

_________________
ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
องุ่น
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.พ.2007, 1:42 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ยิ้ม องุ่นก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน และมีสถานที่แนะนำก็คือ ที่วัดป่ากล้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระอาจารย์ชือ พระอาจารย์เฉลิมโชค ถ้าใครผ่านไปทางเหนือ ลองแวะศึกษาได้ หรือ เข้ามาคุยกับองุ่น ก่อนก็ได้ และมีหลายสาขาด้วย หลายจังหวัด วิเวกทั้งนั้นเลย เข้ามาคุยได้ที่ อีเมล์ fullmoon_budo@yahoo.co.th
 
ผู้เยี่ยมชม


ตอบตอบเมื่อ: 17 ก.พ.2007, 10:48 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต

สู้ สู้ ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ. สระบุรี ๑๘๒๓๐
โทร. (๐๓๖) ๓๗๙-๔๒๘

แนวปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา
จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ
 
หมอน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 08 พ.ค.2007, 11:26 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ดีใจค่ะที่มีคนสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมกันเยอะๆ เพราะจะทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น สังคมทุกวันนี้วุ่นวายค่ะ เข้าหาธรรมะแหละดีที่สุดแล้ว ขอบคุณสำหรับผู้ให้ข้อมูลนะคะ ดิฉันก็เป็นคนนึงค่ะที่เริ่มสะสมบุญบารมี ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังหาทางพ้นทุกข์นะคะ
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง