Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 24 ม.ค. 2011, 11:46 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร


วัดศรีสำราญ
ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร๏ ชาติภูมิ

“พระครูพิพิธธรรมสุนทร” หรือ “หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร” มีนามเดิมว่า คำฟอง แสนเกิ้น เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเส็ง ณ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายไชย และนางหมี แสนเกิ้น


๏ การบรรพชาอุปสมบท

เมื่ออายุครบอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสารภาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระราชสุทธาจารย์ (หลวงปู่พรหมา โชติโก) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิจิตรวินัยการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


๏ สถานที่พำนักจำพรรษา

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้กราบลาพระอุปัชฌาย์มาพำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๗ พำนักจำพรรษา ณ วัดศรีสะอาด บ้านฎพนไค ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๙ พำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๐ พำนักจำพรรษา ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง บ้านมาย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๑ พำนักจำพรรษา ณ วัดกุดเรือคำ บ้านกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๙๕ พำนักจำพรรษา ณ วัดศรีสำราญ บ้านจำปาดง ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จนกระทั่งถึงวันมรณภาพ


๏ การศึกษาเบื้องต้นและพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านจำปาดง ตำบลคูสะคาม (ตำบลกุดเรือคำ ในปัจจุบัน) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบนักธรรมชั้นโทได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดกุดเรือคำ

Image
พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

Image
พระราชสุทธาจารย์ (หลวงปู่พรหมา โชติโก)


(มีต่อ)
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 24 ม.ค. 2011, 11:48 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
พระครูพิพิธธรรมสุนทร (หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร)


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นเจ้าคณะตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ)

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ) จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส-อากาศอำนวย (ธ) จังหวัดสกลนคร


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูพิพิธธรรมสุนทร

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม


๏ การปฏิบัติศาสนากิจ

- เป็นครูสอนนักธรรม ๔๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙

- เป็นประธานสอบธรรมสนามหลวง ๑๑ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔

- เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ๒๘ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔

- รวมเวลาปฏิบัติศาสนกิจ ๕๙ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มา ๔๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖


๏ การมรณภาพ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านรับกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันเช้า ที่บ้านนาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปด้วยกันมีพระสงฆ์ ๔ รูป เมื่อเสร็จจากกิจนิมนต์แล้วก็เดินทางกลับ พอรถวิ่งไปถึงบ้านโนนสำราญ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส รถก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงบนถนน เป็นเหตุทำให้หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร กระเด็นออกจากรถและมีบาดแผลที่ศรีษะด้านขวา ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายอาทิตย์ จึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอยู่ที่วัดศรีสำราญ อาการค่อยดีขึ้นเป็นลำดับ

ต่อมาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านมีอาการปวดศรีษะอย่างแรงจนถึงสลบไป ลูกศิษย์ได้นำส่งโรงพยาบาลอีก หมอตรวจเช็คสมองพบว่าเส้นโลหิตในสมองแตก มีเลือดคั่งในสมองมาก จึงได้พักรักษาที่โรงพยาบาล อาการก็ไม่ดีขึ้น มีแต่ทรุด จนกระทั่งถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่านก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อเวลา ๑๐.๕๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖

คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้นำศพของหลวงปู่คำฟอง เขมจาโร ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุดเรือคำ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วกำหนดเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีสำราญ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมกับได้กำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดศรีสำราญ ตามลำดับ

Image
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร กับ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม

Image
หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร วัดศรีสำราญ ได้เมตตาเดินทางมาร่วมสรงน้ำ
หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ณ วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
http://www.sakoldham.com/
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 24 ม.ค. 2011, 11:49 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กระทู้ในบอร์ดใหม่

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่คำฟอง เขมจาโร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21343
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง