Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ‘พระนอนจักรสีห์’ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
webmaster
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 04 มิ.ย. 2004
ตอบ: 769

ตอบตอบเมื่อ: 18 ก.ค.2008, 11:04 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ไหว้พระประธาน ๗๖ จังหวัด

‘พระนอนจักรสีห์’
วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


“พระนอนจักรสีห์” เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง
และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันออก

Image

พระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู พระพุทธรูปองค์ใหญ่
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของประเทศ
บริเวณวัดยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางด้านพุทธศาสนาสำหรับนักธรรม-บาลี
และมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

ชาวสิงห์บุรีมีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระนอนจักรสีห์
แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า ๑๐๐ ต้น ในบริเวณวัด
แล้วอธิษฐานปรบมือใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา
คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้

ประวัติ “หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์”
เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์
เทศนาโปรดยักษ์อสุรินทราหู เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหู
ที่ถือตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์
พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์


Image

“หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์” จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว
สร้างโดยท้าวอู่ทอง มีความยาว ๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว
(๔๗.๔๐ เมตร) พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก
หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ มีความงดงามเป็นอย่างมาก

มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า พระเจ้า “สิงหพาหุ” มีพ่อเป็นสิงห์
พอรู้ความจริงคิดละอายเพื่อนว่ามีพ่อเป็นสัตว์เดรัฐฉาน
จึงฆ่าสิงห์ตาย ภายหลังรู้สึกตัวกลัวบาปและเสียใจเป็นอย่างมาก
จึงสร้างพระพุทธรูปโดยเอาทองคำแท่งโต ๓ กำมือ ยาว ๑ เส้น
เป็นแกนขององค์พระ เป็นการไถ่บาปและพระพุทธรูป
มีอยู่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาหลายชั่วอายุคน
จนองค์หลวงพ่อพระนอนได้พังทลายลงเป็นเนินดิน

Image

ทั้งนี้ ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุ คือ ผู้ใด ครองเมืองอะไร
ในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

กาลนานต่อมา ท้าวอู่ทอง ได้นำพ่อค้าเกวียนผ่านมาทางนี้
แล้วพบแกนทองคำฝังอยู่ในเนินดิน และทราบเรื่องสิงหพาหุ
เกิดความเลื่อมใสและเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
จึงชักชวนพ่อค้าเกวียนก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้น
โดยใช้แท่งทองคำที่พบนั้นเป็นแกนขององค์พระ

สำหรับ “วัดพระนอนจักรสีห์” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ ๗ เส้น (๒๘๐ เมตร)
ยาวประมาณ ๑๐ เส้น (๔๐๐ เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๑

Image

จากพระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า
“วัดนี้อยู่ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม
รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ชั้นหนึ่ง
ตัวพระวิหารยาว ๑ เส้น ๗ วา กว้าง ๑๑ วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม
อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพฯ
พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ
แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง”


หลักฐานที่มีอยู่คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงนมัสการเมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๑๑๑ ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.๒๒๙๗
และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๒๙๙ เพื่อสมโภชฉลอง

Image

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยรัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงนมัสการ
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๑ ในครั้งนั้นพระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก
เนื่องจากขาดการบูรณปฏิสังขรณ์มานาน
พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน์ ได้ทูลขอพระราชทาน
เงินค่านาสำหรับวัด เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินค่านา
ของวัดและของเมืองสิงห์ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์
ด้วยเมื่อนึกถึงว่าพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
ในสมัยที่เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงยังไม่มีใช้กันเช่นปัจจุบัน
ก็พอจะทำให้เราเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของคนไทยในอดีตว่ายิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี

Image

พระองค์ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์ เป็นที่ปรึกษา

การบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๒๘

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
เสด็จฯ มาทรงสักการะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์

นับได้ว่า “หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์” เป็นปูชนียวัตถุ
ที่ทรงไว้ซึ่งปาฏิหารย์ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใส
ของพุทธศาสนิกชนให้เดินทางมากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นพุทธานุสติ
ในอันจะน้อมรำลึกถึงคำสั่งสอนแห่งพระพุทธองค์

สาธุ


หนังสือไหว้พระประธาน ๗๖ จังหวัด
กองบรรณาธิการข่าวสด สำนักพิมพ์มติชน
 

_________________
ธรรมจักรดอทเน็ต
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 14 ก.ย. 2008, 6:18 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง