Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ความจริงอยู่ที่ตัวคน : สมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 29 มิ.ย.2008, 7:58 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (แถวหน้า องค์ที่ ๒ จากซ้าย)
ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน)
(แถวหน้า องค์ที่ ๓ จากซ้าย) และสมเด็จพระราชาคณะค ว า ม จ ริ ง อ ยู่ ที่ ตั ว ค น
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


คำสั่งสอนของพระพุทธะ
ซึ่งแสดงสัจธรรมที่แสดงที่บุคคลนั้นเอง
แต่เมื่อบุคคลไม่น้อมนำเข้ามาในตน มัวแต่ดูออกไป
ก็ไม่เห็นตัวเองว่าเป็นอย่างไร
ตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียด

ต่อเมื่อน้อมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธะ
ซึ่งแสดงสัจจธรรมเข้ามาในตนพิจารณาดู
ให้เหมือนดังเอาของที่ใสเช่นกระจกหรือน้ำที่ใสส่องดูตัว
จึงจะได้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้น


ความรู้หรือธาตุรู้ดีได้ ก็ต้องอาศัยเรียนด้วยการฟังจากผู้อื่น
หรือฟังจากท่านผู้รู้อย่างหนึ่ง
พิจารณาสอบสวนดูตามเหตุผลที่ตนเองและที่บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริงอย่างหนึ่ง
ลองปฏิบัติ คือลองทำให้ปรากฏจนเห็นชัดแน่นอนอีกอย่างหนึ่ง


เพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นหลักสำคัญของบุคคล
ที่จะให้เป็นผู้รู้ดีหรือเป็นผู้ชั่ว ผู้ฟังจะรูดีหรือรู้ชั่วได้
ต้องอาศัยพิจารณาจนถึงทำให้มีทำให้เป็นขึ้น

เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา


คือความรู้ดังนี้เมื่อรู้ดีรู้ชอบตรงกันข้ามกับรู้ชั่วรู้ผิดแล้ว
ก็สามารถทำดี พูดดี คิดดี ไม่ทำชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่คิดชั่ว
นี่เป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องชำระความชั่ว
เป็นกุศลเป็นกิจของผู้ฉลาด

ในทางธรรมคือในทางดี ในทางชอบ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
ก็แสดงที่บุคคลทุกๆ คนนั่นเอง
ไม่ใช่แสดงที่อื่นนอกจากคน

แต่เมื่อบุคคลไม่สนใจฟังนำเข้ามาในตน
ก็ย่อมไม่เห็นได้ด้วยตนเอง
เหมือนดังดวงตาที่มีหน้าที่เห็นแสงสว่าง
สำหรับส่องรูปเพื่อให้ตาเห็นก็มีพร้อมอยู่
แต่บุคคลผู้มีตานั้นหลับตาเสียไม่ดู
รูปที่มีอยู่แสงสว่างที่ส่องให้เห็นรูป
ก็ไม่มีประโยชน์แก่บุคคลที่มีตาและไม่ดูฉะนั้น


สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : “ความจริงอยู่ที่ตัวคน” ใน นัยแห่งความจริง
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร,
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒, หน้า ๓๒-๓๓)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ชาญวิทย์
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 04 พ.ค. 2008
ตอบ: 152

ตอบตอบเมื่อ: 30 มิ.ย.2008, 8:11 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณะธรรมะครับผม สาธุ สาธุ สาธุ สู้ สู้ สู้ สู้
 

_________________
ธรรมะคือธรรมชาติ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 02 ก.ค.2008, 1:01 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ยิ้ม ยิ้มแก้มปริ ยิ้ม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 21 ก.พ.2013, 8:21 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง