Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 การสวดภาณยักษ์ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 28 ก.พ.2008, 12:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ก า ร ส ว ด ภ า ณ ยั ก ษ์

คำว่า “ภาณ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า การบอก การกล่าว การสวด

ดังนั้นเราใช้ว่า “สวดภาณ” จึงเป็นการซ้อนคำ ซ้ำความหมาย
บางทีเรียกว่า “สวดภาณยักษ์”

ในอดีต การสวดภาณยักษ์มีอยู่สองแบบคือ
สวดภาณวาร และ สวดภาณยักษ ์
ซึ่งการสวดทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันคือ

๑. ภาณวาร

เป็นการสวดแบบมีทำนองครุ ลหุ คือมีการเน้นเสียงหนักเบา
ใช้น้ำเสียงสวดที่ไพเราะไม่ กระแทกกระทั้นดุดัน เหมือนการสวดภาณยักษ์

๒. ภาณยักษ์

เป็นการสวดที่มีน้ำเสียงกระแทกกระทั้นดุดันเกรี้ยวกราด
และน่ากลัวจึงได้เรียกว่า สวดแบบ ภาณยักษ์นั่นเอง
ใช้สวดเพื่อขับไล่ยักษ์หรือภูตผีต่างๆ

การสวดภาณยักษ์ได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย
เข้าใจว่าตั้งแต่ครั้งสมัยของพ่อขุนรามคำแหง
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระสงฆ์ทางลังกาสายเถรวาท

โดยเริ่มเข้ามาทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราช
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จนครศรีธรรมราชจึงได้นำมาจัดเป็นพิธีประจำปี สำหรับพระนคร
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระนคร และแก่พระเจ้าแผ่นดิน

Image

เพราะมีความเชื่อกันว่า บ้านเมืองหนึ่งๆ จะมีผีที่ดีและผีที่ไม่ดีอาศัยอยู่
ผีที่ไม่ดีเรียกว่า ภูติผีปิศาจ ส่วนผีที่ดีเรียกว่า เทพยดา

และที่บ้านเมืองมีเหตุเพทภัยต่างๆ เกิดขึ้น
ก็เป็นเพราะเกิดจากภูติผีปิศาจ กลั่นแกล้งบันดาลให้เป็นไป

ดังนั้นเมื่อสิ้นปีหนึ่งไป จึงได้ทำพิธีสวดภาณยักษ์
เพื่อเป็นการขับไล่ภูตผีกันสักครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล
และความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง และแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งปวง
จึงเป็นสาเหตุที่มีการทำพิธีสวดภาณยักษ์กันขึ้นมานั่นเอง


นอกจากนี้ พิธีสวดภาณยักษ์ในสมัยก่อนจะมีการยิงปืนใหญ่ด้วย
เป็นปืนโบราณใส่ดินปืนกระทุ้ง ที่มีเสียงดังตูมตามๆ น่ากลัวมาก
กล่าวกันว่าเพื่อให้ยักษ์กลัว ไม่ใช้ปืนเล็กๆ เช่นปืนสมัยปัจจุบัน

อนึ่ง การสวดภาณยักษ์นั้นแท้จริงแล้ว
ก็คือ การสวดพระอาฏานาฏิยปริตร โดยพระปริตรนี้
แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคภาณพระ และ ภาคภาคยักษ์

โดยตามพระพุทธประวัติกล่าวว่า
หลังจากพระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น
ท้าวจตุโลกบาลก็มาเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าก็ตรัสกล่าวถึงพระพุทธวงศ์
คือพระนามพระพุทธเจ้าที่เคยตรัสรู้มาแล้ว (ภาณพระ)

จากนั้นท้าวจตุโลกบาลก็มีดำริว่าบริวารของตนนั้นมีมากมาย
ทั้งที่เป็น ยักษ์ กุมภัณฑ์ นาค และคนธรรพ์
ซึ่งมีมายมากที่ไม่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
กลัวว่าจะมารบกวนพระสงฆ์สาวกที่ไม่มีฤทธิ์
ขณะจาริกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ความเดือดร้อน
จึงถวายพระปริตรนามว่า อาฏานาฏิยปริตร แด่พระพุทธเจ้า
เพื่อให้พระสงฆ์นำไปสวดกัน (ภาณยักษ์)

Image

โดยในพระปริตรดังกล่าวจะกล่าวถึงพระนามของท้าวจตุโลกบาล
ทั้งนี้เมื่อบริวารของท้าวจตุโลกบาล
เมื่อได้ยินพระนามท้าวเธอก็ย่อมจะเกรงกลัว และเร้นกายไปไม่มารบกวน

ดังนั้นความเชื่อของชาวพุทธ เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายไม่มีในบ้านเมือง
ก็จะนิมนต์ให้พระสงฆ์สวดภาณยักษ์
ดังเช่นในสมัยต้นกรุงฯ ได้เกิดโรคห่า
ยุคนั้นก็มีการสวดภาณยักษ์กันมากมาย

แต่จริงๆแล้ว พระอาฏานาฏิยปริตร นั้น
เวลาเรานิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เย็น พระท่านก็จะสวดอยู่แล้ว
เพราะพระปริตรดังกล่าวนั้นได้รวมอยู่ทั้งในจุลราชปริตร (สวด ๗ ตำนาน)
และมหาราชปริตร (สวด ๑๒ ตำนาน) อยู่แล้ว

การสวดภาณยักษ์นั้น ถือกันว่าเป็น “พุทธโอสถ”
ที่จะช่วยขจัดปัดเป่าอัปมงคลออกไปจากร่างกาย
ทำนองเดียวกับการทำบุญสวดบ้านเมื่อมีเรื่องร้าย
แต่ต่างกันที่สวดภาณยักษ์
เป็นการชักชวนคนจำนวนมากมาร่วมทำในพิธีคราวเดียวกัน

โดยเมื่อเริ่มพิธีกรรม
จะมีพระสงฆ์ที่ยกย่องกันว่าเชี่ยวชาญเชิงอาคมและขมังเวทย์จำนวนสี่รูป
นั่งบนอาสนะประจำทิศทั้งสี่ อีกสี่รูป รวมกันอยู่ด้านหน้าพิธี
ท่องบทสวดและผสมเสียงใส่กัน ฟังคล้ายเสียงประกอบหนังสยองขวัญ
ลี้ลับดุดันน่าขนลุก และออกจะน่ากลัวสำหรับคนจิตอ่อน

Image

หลังการสวดดำเนินไปสักพักก็ถึงช่วงสำคัญ
พระสงฆ์ที่นั่งประจำทิศทั้งสี่เริ่มประพรมน้ำมนต์
ผู้ร่วมพิธีบางคน (ที่เชื่อว่ามีสิ่งของไม่ดีอยู่ในตัว)
จะออกอาการแปลกๆ บางคนร้องไห้โฮ บ้างสั่นเหมือนเจ้าเข้า
และผู้หญิงบางคนก็ออกท่าทางร่ายรำ
และคนเหล่านี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากหมู่พระสงฆ์เหล่านั้นให้คืนสู่สภาพปกติ

แต่ในปัจจุบัน
การสวดภาณยักษ์ได้กลายเป็นพุทธพาณิชย์เชิงธุรกิจแล้ว
มีนายหน้ามาขอเช่าสถานที่ของวัด
จัดพิธีสวดฯ กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
มีหน้าม้า ค้าวัตถุมงคล ผ้ายันต์ สารพัด
ซึ่งเป็นธุรกิจที่หากินกับความศรัทธาของชาวพุทธ
ที่ยังไม่เข้าใจถึงพระธรรมคำสอน
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง


อย่างไรก็ตาม ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
ได้เคยกล่าวไว้ว่า

มีผู้กล่าวว่า บทสวดหรือพระสูตรนี้ แต่งเติมภายหลัง
มิใช่เรื่องของพระพุทธศาสนา แต่พิเคราะห์ดูเนื้อหาแล้ว
เป็นบทสวดสรรเสริญอดีตพุทธะ มีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น
จะขับไล่ยักษ์มารได้จริงหรือไม่ คงมิใช่ประเด็น

ที่สำคัญคือ เมื่อสวดประจำย่อมสามารถขับไล่ “ยักษ์ภายใน”
คือโลภ โกรธ หลง ออกจากใจได้แน่นอน


Image

สาธุ สาธุ สาธุ

รวบรวมและเรียบเรียงมาจาก :
http://www.sarakadee.com/
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=113289
http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=6734
http://www.saiyasard.com/panyak2.htm
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 28 ก.พ.2008, 8:22 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ ขอบพระคุณมากคุณโรสสีชา
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 28 ก.พ.2008, 11:55 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ยินดี...ไม่มีปัญหาค่า...คุณมด ยิ้ม

และขอขอบคุณคุณ webmaster/admin
ที่ใส่ภาพเพิ่มเติมให้จนสมบูรณ์ด้วยค่ะ
สาธุ ยิ้มเห็นฟัน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
นพคุณ
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 20 ก.พ. 2008
ตอบ: 5
ที่อยู่ (จังหวัด): พังงา

ตอบตอบเมื่อ: 29 ก.พ.2008, 9:16 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณคุณกุหลาบสีชามากค่ะที่ให้ความกระจ่าง ดิฉันสงสัยมานานแล้วค่ะว่าสวดภาณยักษ์มันคืออะไร ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ ดีจังค่ะที่ได้เข้ามาในลานธรรมจักรทำให้ดิฉันให้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ ได้เข้าใจในส่งที่ไม่เคยเข้าใจ ขอบคุณมากค่ะ สาธุ
 

_________________
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
กนกอร
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 21 ธ.ค. 2007
ตอบ: 19
ที่อยู่ (จังหวัด): เกิดขอนแก่น อยู่ กทม.ค่ะ

ตอบตอบเมื่อ: 12 มี.ค.2008, 8:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ ได้ความรู้ค่ะ ไม่เคยไป แต่รู้ว่าน่ากลั้ว แลบลิ้น
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
suvitjak
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 26 พ.ค. 2008
ตอบ: 457
ที่อยู่ (จังหวัด): khonkaen

ตอบตอบเมื่อ: 16 ก.ค.2008, 4:21 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ ขอบคุณที่ทำให้มีความกระจ่างขึ้น สาธุ
 

_________________
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง