Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ทุกคนเกิดมาทำไม เพราะอะไร อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
นรินทร์
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 06 ม.ค. 2008
ตอบ: 2

ตอบตอบเมื่อ: 07 ม.ค. 2008, 10:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ทุกคนเกิดมาทำไม อายหน้าแดง
 

_________________
ทำดี คิดดี ตั้งใจทำ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
montasavi
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 17 มิ.ย. 2007
ตอบ: 84

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 7:29 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เพื่อสั่งสมบุญบารมี ...เพื่อให้มากพอต่อการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ฯ

ถ้าใครยังไม่ได้คิดอย่างนี้ ....แสดงว่ากำลังหลงอยู่ในวัฏฏะ,,, เพราะถูกอวิชชาปิดบังปัญญาไว้

ดูที่ : http://www.tlcthai.com/club/list_topic.php?club=buddhism&club_id=1278&table_id=1&cate_id=788
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
ใบโพธิ์
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2007
ตอบ: 307

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 8:34 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส ตราบนั้นก็ต้องเกิดมาอีก ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติไป การเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าได้อัตตภาพที่ดีเลิศ น่ายินดีมาก เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝนตนเอง ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ดังนั้น เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เราควรเกิดมาเพื่อใช้อัตตภาพนี้ ดึงศักยภาพภายในตนเอง ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างบารมีมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดกิเลส แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
 

_________________
ทำความดีทุกๆ วัน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
I am
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 25 ต.ค. 2006
ตอบ: 972

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 9:07 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เราเกิดมาก็เพราะกรรมนะ

เรามีกรรมเป็นของๆ ตน
มีกรรมเป็นทายาท
มีกรรมเป็นแดนเกิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็ที่พึ่งอาศัย

เรามีกรรมเป็นแดนเกิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นของๆ ตน
หมายความว่า การกระทำต่างๆ นั่นเองที่ยังผลสืบเนื่องขึ้น ดุจเดียวกับการสืบสายแห่งเผ่าพัน์

เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรามีกรรมเป็นทายาท
หมายความว่าเราทำกรรมใดไว้เราต้องรับผลของกรรมนั้น ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว


ยิ้มเห็นฟัน
 

_________________
ทุกข์ใดดับได้ด้วยปัญญา ทุกข์นั้นจะไม่เกิดอีก
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
z
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 23 ต.ค. 2007
ตอบ: 46
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 9:32 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

....เป็นไปตามกฎแห่งกรรม.....เพราะอยากเกิดจึงต้องเกิดอีก....เพราะไม่รู้....จึงทำให้อยากเกิด.
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ธำรงค์ศักดิ์
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 ม.ค. 2008
ตอบ: 39
ที่อยู่ (จังหวัด): สระบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 4:21 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เกิดมาเพราะความไม่รู้(อวิชชา)
เพราะคิดว่าโลกนี้จะดีมีความสุข

เมื่อไม่รู้(อวิชชา)หรือโง่จึงเกิดความอยาก(ตัณหา)และความยึด(อุปทาน)
เป็นกิเลส ก่อกรรม วิบาก วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป

เมื่อรู้โลกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้คือทุกข์ พบเหตุแห่งทุกข์ พบทางดับทุกข์ ดับทุกข์ได้สนิท จึงหยุดเกิด
สาธุ
 

_________________
จงทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
nattakarn
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ค. 2007
ตอบ: 57

ตอบตอบเมื่อ: 08 ม.ค. 2008, 6:26 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เกิดมาชดใช้กรรมค่ะ
กรรมนั้นอาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว .. ดอกไม้
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
น้ำใส
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 31 พ.ค. 2004
ตอบ: 53

ตอบตอบเมื่อ: 09 ม.ค. 2008, 8:10 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เกิดมาเพราะตัณหาพามาเกิด

หากทำให้ตัวตัณหาสิ้นไป จะเกิดอีกเพียงชาติเดียว

หากทำให้อวิชชาสิ้นไปอีกตัว ก็ไม่กลับมาเกิดอีกเลย กรรมทั้งหลายก็เป็นอันยุติ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
น้ำใส
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 31 พ.ค. 2004
ตอบ: 53

ตอบตอบเมื่อ: 09 ม.ค. 2008, 9:57 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ปฐมวจนะ

อเนกชาติสํ สารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ
คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ
คหการก ทิฎฺโฐสิ ปุน เคหํ น กาหสิ
สพฺพา เต มาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เราแสวงหาช่างผู้ทำเรือนคืออัตภาพ เมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปแล้ว
สิ้นสงสารนับด้วยชาติมิใช่น้อย ความเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์.
ดูก่อนช่างผู้ทำเรือนคือ อัตภาพ เราพบท่านแล้ว
ท่านจักทำเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้
โครงบ้านของท่านทั้งหมด เราทำลายแล้ว
ยอดแห่งเรือนคือ อวิชชา เรารื้อแล้ว
จิตของเราถึงพระนิพพานแล้ว
เพราะเราได้บรรลุธรรมเป็นที่
สิ้นตัณหาทั้งหลายแล้ว.

* * * * *
* * *
*
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
น้ำใส
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 31 พ.ค. 2004
ตอบ: 53

ตอบตอบเมื่อ: 09 ม.ค. 2008, 10:10 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มนุษย์เมื่อเกิดมาลืมตาดูโลก มนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องเรียนรู้ทุกอย่าง กินก็ต้องเรียนรู้ ต้องฝึกต้องหัด นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ พูด อ่าน เขียน ต้องฝึกต้องเรียนรู้ให้เป็นทั้งนั้น นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ คือเป็นสัตว์ที่ต้องหัดต้องฝึกไปทุกอย่าง
มนุษย์จึงเป็นสัตว์พิเศษ ที่สามารถเรียนรู้ได้ ฝึกได้หัดได้ พระพุทธศาสนาจับความจริงของธรรมชาติข้อนี้เป็นหลักสำคัญที่สุด จึงถึงกับกล่าวว่า มนุษย์ที่ฝึกแล้วนั้นเลิศประเสริฐกว่าแม้แต่เทวดาและพรหมก็น้อมนมัสการ

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ
เทวาปิ นํ นมสฺสนฺติ

คาถานี้เป็นการเตือนมนุษย์ว่า ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ ฝึก ศึกษาพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดได้เต็มปากว่า

“มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก”

เราจะไม่พูดทิ้งช่องว่างว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างเลื่อนลอย ซึ่งเป็นการพูดที่ขาดตกบกพร่อง
แต่มนุษย์จะ “ประเสริฐ” ไม่ได้เพราะเพียงแค่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น
ต้องประเสริฐด้วย “การฝึก” ถ้าไม่ได้ฝึกแล้ว จะด้อยกว่าสัตว์ดิรัจฉานเสียอีก
และที่สำคัญคือ ต้องฝึกหัดใจ พัฒนาจิตใจจนถึงที่สุด แล้วมนุษย์ก็จะเป็น อรียะมนุษย์ หรือ อริยะบุคคล
นี่แหละคือ เป้าหมายสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ขาดทุน ไม่ทำชาติที่เกิดมาชาติหนึ่งให้เสียไปเปล่าๆ

จากคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
โมกข์ป่า
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 10 ม.ค. 2008
ตอบ: 22

ตอบตอบเมื่อ: 11 ม.ค. 2008, 10:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คนเราเกิดมาเพื่อ

- ชดใช้กรรมที่เคยได้ทำไว้แต่หนหลัง ทั้งบาป และบุญ
- เพื่อหาทางหลุดพ้นจากบ่วงกรรม วัฏฏะ วงจรชีวิต เวียนว่าย ตาย เกิด หาทางไปให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
- เพื่อสร้างคุณงามความดี สั่งสมบารมีให้แก่ตนเองในชาติภพต่อไปเพื่อให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ใฝ่หาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- เพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านั้น
- เพื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมอันแท้จริง
- เพื่อการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนา รักษาศึล
- เพื่อให้ได้มาซึ่งปรินิพพาน หลุดพ้นจากการ เวียนว่าย ตาย เกิด คือ ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกครั้ง

เกิดเป็นเทวดา แม้นจะสุขสบายบนสรวงสวรรค์ แต่ไม่มีวันได้มาถึงซึ่งพระนิพพาน

เช่นนั้นแล้ว มนุษย์ทั้งหลาย ควรหมั่นทำความดี รักษาศีล ภาวนาจิต เพื่อให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานเทอญ .... สาธุ.... สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 14 ส.ค. 2008, 3:15 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เกิดมาใช้กรรม และ เพราะมีกรรมเป็นกำเนิด สาธุ สาธุ พุทโธ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง