Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 สำหรับผู้ห่วงใยในสุขภาพที่ดีของตับในร่างกาย อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 14 ธ.ค.2007, 12:24 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สำหรับผู้ห่วงใยในสุขภาพที่ดีของตับในร่างกาย

Good rest and sound sleep is very important
... if u don't sleep well,
The toxic in your body will accumulate..
Affecting your health and your mood...


การพักผ่อนที่เพียงพอและการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ
ถ้าหากคุณยังมีปัญหาในการนอนหลับ
พิษและของเสียที่อยู่ในร่างกายย่อมจะสะสม
และเป็นปัญหาต่อสุขภาพและอารมณ์ของคุณเอง


The main causes of liver damage are:

สาเหตุหลักที่ทำลายตับของคุณคือ

1. Sleeping too late
and waking up too late are the primary causes.


นอนดึกและตื่นสายเป็นต้นเหตุลำดับต้น ๆ

2. Not urinating in the morning.

การไม่ปัสสาวะในตอนเช้า!

3. Too much eating.

ทานจุเป็นประจำ

4. Skipping breakfast.

ไม่รับประทานอาหารเช้า

5. Consuming too much medication.

บริโภคยามากเกินไป

6. Consuming too much preservatives,
additives, food coloring, and artificial sweetener.


บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร
วัตถุปรุงแต่ง และน้ำตาลเทียม


7. Consuming unhealthy cooking oil.
As much as possible reduce cooking oil use when frying,
which includes even the best cooking oils like olive oil.
Do not consume fried foods when you are tired,
except if the body is very fit.


บริโภคน้ำมันที่ใช้ทำอาหารซึ่งด้อยคุณภาพและไม่เป็นประโยชน์
ถ้าหากคุณสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันในการทอดอาหาร
ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำมันที่ดีที่สุดที่ใช้ทำอาหารเช่นน้ำมันมะกอก
จงหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอดเมื่อคุณมีอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย
ยกเว้นถ้าหากร่างกายคุณฟิต


8. Consuming overly done foods
also add to the burden of liver. Veggies should be eaten raw
or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting,
do not store.


บริโภคอาหารที่ผ่านการ ปรุงมากเกินไปย่อมสร้างภาระแก่ตับ
ผักควรทานสด ๆ หรือผ่านการทำให้สุกเพียง 3-5 ส่วน
ผักที่ผ่านการผัดควรจะบริโภคให้หมดในมื้อเดียว อย่าเก็บไว้ทานในมื้ออื่น ๆ


We just have to adopt a good daily lifestyle
and eating habits.
Maintaining good eating habits
and time condition are very important
for our body to absorb and get rid of unnecessary chemicals
according to 'schedule.'


เราจะต้องพยายามปรับวิถีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะนิสัยการกิน
การปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีและดูแลปัจจัยเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะทำให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์
และสามารถกำจัดสารที่ไม่เป็นประโยชน์ในร่างกายตามตารางเวลาที่ควรจะเป็น


Because:

เพราะ

Evening at 9 - 11pm :
;is the time for eliminating unnecessary/ toxic chemicals
(de-toxifi cation) from the antibody system (lymph nodes).
This time duration should be spent by relaxing or listening to music.
If during this time a housewife is still in an unrelaxed state
such as washing the dishes or monitoring children
doing their homework, this will have a negative impact on her health.


ช่วงเวลากลางคืน 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม :
เป็นระยะเวลาที่ร่างกายจะกำจัดสารพิษต่าง ๆ
โดยระบบต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย (ระบบหมุนเวียนของน้ำเหลืองในร่างกาย)
ช่วงเวลานี้ควรจะต้องถูกใช้ไปในการพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการฟังดนตรี
ถ้าหากช่วงเวลานี้แม่บ้านยังคงวุ่นอยู่กับงานบ้านเช่นล้างจาน
หรือดูและเด็กให้ทำการบ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลลบต่อร่างกาย


Evening at 11pm - 1am :
The de-toxification process in the liver,
and ideally should be done in a deep sleep state.
Early morning 1 - 3am : de-toxification process in the gall,
also ideally done in a deep sleep state
.

ช่วงเวลากลางคืน 5 ทุ่ม - ตี 1 :
กระบวนการกำจัดสารพิษในตับ !
และแน่นอ นควรจะต้องอยู่ในช่วงการนอนหลับสนิท
ในช่วงเช้าระหว่างเวลาตี 1 ถึง ตี 3 นั้น
กระบวนการกำจัดสารพิษในน้ำดีก็ควรจะเป็นช่วงแห่งการนอนหลับสนิทเช่นกัน


Early morning 3 - 5am :
de-toxification in the lungs.
Therefore there will s ometimes be a severe cough
for cough sufferers during this t! ime.
Since the de-toxification process had reached the respiratory tract,
there is no need to take cough medicine
so as not to interfere with toxin removal process.


ช่วงเวลาตี 1 - ตี 3 :
การกำจัดสารพิษในปอด
เพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการไออย่างรุนแรง
สำหรับผู้ที่มีปัญหาการไอในช่วงเวลาดังกล่าว
ตอนนี้ กระบวนการกำจัดสารพิษจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้ว
และก็ไม่จำเป็นที่คุณจะใช้ยาแก้ไอ
เพื่อที่จะได้ไม่ไปขัดขวางขั้นตอนการกำจัดสารพิษในร่างกาย


Morning 5 - 7am :
de-toxification in the colon, you should empty your bowel.


ช่วงเช้า ตี 5 - 7 โมงเช้า : การกำจัดสารพิษในปลายลำไส้ใหญ่
ก็ถึงเวลาที่จ ะต้องทำให้พุงและลำไส้ของคุณว่างลง


Morning 7 - 9am :
Absorption of nutrients in the small intestine,
you should be having breakfast at this time.
Breakfast should be earlier, before 6:30am,
for those who are sick.
Breakfast before 7:30 am
is very beneficial to those wanting to stay fit.
Those who always skip breakfast, they should change their habits,
and it is still better to eat breakfast late
until 9 -10 am rather than no meal at all.
Sleeping so! late and waking up too late will distrupt the process of removing unne cessary chemicals.
Aside from that, midnight to 4am is the time
when the bone marrow produces blood.


ช่วงเช้า 7 - 9 โมงเช้า : การดูดซึมสารอาหารสู่ลำไส้เล็
คุณควรจะต้องทานอาหารเช้าในช่วงเวลานี้ อาหารเช้าควรจะก่อน 6.30 น.
สำหรับผู้ป่วย อาหารเช้า! ที่ทานก่ อน 7.30 น.
นั้นดีต่อผู้ที่ต้องการมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ
ผู้ใดที่ไม่ทานอาหารเช้าตลอดเวลาควรจะต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เสีย
และการทานอาหารเช้าในช่วงสายตั้งแต่ 9 - 10 น.
ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรลงไปในท้องเลย
การนอนดึกตื่นสายนั้นเป็นปัญหาต่อกระบวนการทำลายของเสียในร่างกาย
นอกจากนั้นช่วงเที่ยงคืนถึงตี 4 ก็ยังเป็นเวลาที่ร่างกายผลิตเลือด


Therefore, have a good sleep and don't sleep late.

เพราะฉะนั้น อย่านอนดึกและอย่านอนตื่นสาย

Sharing Is Caring!

การแบ่งปันเป็นการแสดงความห่วงใย

Live Well & Worry Less.

ขอให้มีสุขภาพดีและไม่มีความกังวล

สาธุ ผีเสื้อ สาธุ ผีเสื้อ สาธุ

ที่มา : กัลยาณมิตรจากโลกไซเบอร์ท่านหนึ่ง สาธุ ยิ้มเห็นฟัน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง