Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 โครงการบวชสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 26 ส.ค. 2007, 10:58 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

โครงการบวชสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปกผมมีข่าวที่น่าปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐบาล และมหาเถรสมาคม ได้จัดโครงการ 3 โครงการ คือโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ โครงการปลูกป่าชายเลน และโครงการบวชสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2550 นี้

สองโครงการแรกได้ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธาและจงรักภักดีในพระเจ้าอยู่หัว บริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวนมาก เกินเป้าที่คิดกันไว้แต่แรก

เหลือแต่โครงการสุดท้ายคือบวชสามเณรยังไม่ได้เริ่ม ในการนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประกาศแต่งตั้ง พลเอกหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล เป็นประธานกรรมการ และท่านวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเรื่องการบวชสามเณร

Image

คณะกรรมการอำนวยการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นแกนกลางประสานงาน ร่วมกับมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายบรรพชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานธนาคารจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเป็นเลขานุการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักสรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กำหนดเอานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามจำนวนที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจำนวนดังกล่าว ทั่วราชอาณาจักร

สถานที่บวชและอบรม ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมเป็นผู้กำหนด โดยใช้หลักสูตรที่ร่างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ สามเณรจะบวชตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึง 28 ตุลาคม 2550 ระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็หวังว่าจะได้บุญทั้งพ่อแม่ของสามเณร ตลอดถึงญาติมิตร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมผู้เป็นเจ้าภาพ รวมถึงชาวพุทธทั่วไปผู้ร่วมอนุโมทนา

ถ้าใช้ภาษาชาวพุทธก็ว่า “พ่อแม่ได้เกาะชายจีวรลูกชายขึ้นสวรรค์” ในความหมายหลวมๆ คือได้บุญจากการบวชเณรลูกชาย ตายไปมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

ในความหมายที่แท้ในแง่ธรรมะก็คือ เมื่อลูกชายบวช พ่อแม่ไม่เคยไปวัด หรือไปเป็นครั้งคราว ก็มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมบ่อยขึ้น ทำบุญบ่อยขึ้น ได้เรียนรู้คำสอนมากขึ้น

นับว่าได้บุญ (คือความดีงาม) อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อน แสดงว่าชีวิตนี้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะได้อาศัยการบวชของลูกชายแท้ๆ อย่างนี้จะไม่เรียกว่า “เกาะ” ชายจีวรลูกได้อย่างไร

Image

ตัวสามเณรเองได้รับการฝึกฝนอบรม ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา มีความรู้ความประพฤติดีขึ้น ก็เรียกว่าตัวเองได้ขึ้น “สวรรค์” แล้ว ยิ่งกว่านั้น การบวชในโอกาสนี้ เป็นการอุทิศพระราชกุศลที่พึงมีทั้งหมด ถวายพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ของเราด้วย

สามเณรรุ่นนี้เป็นสามเณรที่มีบุญเป็นพิเศษ ใครได้มีลูกมาบวชในโอกาสมหามงคลนี้ จะจารึกเป็นอนุสรณ์ของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไปชั่วกาลนาน เพราะจีวรที่ครองก็เป็นจีวรพระราชทานด้วย พูดมาตั้งนาน ลืมบอกว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อยากจะทำบุญบวชสามเณร 84,000 รูป ครั้งนี้จะบริจาคเงินร่วมได้ที่ไหน มีบัญชีตามธนาคารต่างๆ ดังนี้ครับ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี 201-0-54929-9

ธนาคารทหารไทย สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 001-7-92555-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 020-2-63278-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 062-2-39155-4

ธนาคารศรีอยุธยา สาขาสำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-44520-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา เลขที่บัญชี 089-0-03577-6

หรือติดต่อ Call Center รัฐสภา 0-2244-1777-8 โทรสาร 0-2244-1779, กลุ่มงานการเงิน รัฐสภา 0-2244-1578, โทรสาร 0-2244-1579


คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมได้คิดกันว่า ควรมีการถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทั่วประเทศ 3 วาระ (ถ้าเป็นไปได้) คือในวันบรรพชา มีพิธีขอขมาบุพการี พิธีสดุดีมหาราชาต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว และวันรวมพลังปฏิบัติบูชา ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันลาสิกขา มีพิธีมอบวุฒิบัตร (หรืออะไรประมาณนั้น) เพื่อความภาคภูมิใจของสามเณรผู้บวช

ผศ.นภาจรี นำเบญจพล (หลานกวี จำรัส สายโสภณ ผู้แต่งสงครามยอนเทวาอันลือชื่อ) ได้แต่งบทกวีขอขมาบุพการีและบทกวีสดุดีในหลวงของเรา เสนอเพื่อพิจารณาใส่ไว้ในกิจกรรม ไพเราะมาก อ่านแล้วยังอยากบวชด้วยจัง (ยังไม่ยุติว่าจะใช้หรือไม่ ถ้าใช้จะสอดแทรกเข้าในจังหวะใด) นำมาให้ดูตัวอย่างเฉพาะคำขอขมา คำขอขมาบุพการีของผู้บวชดังนี้

กราบเท้าบูชาคุณ ผู้การุณย์แต่เยาว์วัย
ให้ชีวิตจิตใจ ให้เลือดเนื้อเอื้ออาทร
กราบเท้าขอขมา ต่อบิดาและมารดร
กายกรรมเก่าก่อน พลาดพลั้งก็ขออภัย

วจีกรรมทั้งสี่ แม้ลูกนี้ประมาทไป
มโนกรรม...ใดใด พลาดผิดไปขอขมา
กรรมที่ไม่ตั้งใจ หรือกรรมใดที่เจตนา
ขอบิดร-มารดา อโหสิกรรม นำทางบุญ

เพื่อเพศพรหมจรรย์ พิสุทธิ์สรรอันเกื้อหนุน
ประพฤติตอบแทนคุณ บรรพชา...มหากุศล
หอมเอยหอมความดี กลางใจที่..บันดาลดล
งามเอยศีลครองตน เรืองรัตน์หล้าแห่งธานี

สะอาด สว่างฟ้า เทพเทวาสดุดี
สงบ...พบชีวี ตามรอยบาทพระศาสดา
ธูปเทียนพานทองนี้ พุทธ์พิธีขอขมา
มะลิร้อย มาลา กราบบิดา-มารดรเอย


จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ช่วยกันอุปถัมภ์จตุปัจจัยในการบวชสามเณร 84,000 รูปและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุขของเราชาวไทยทั้งมวล ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

Image

หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน หน้า 6
คอลัมน์ รื่นร่มรมเยศ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10760
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
mahapho
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 15 พ.ย. 2006
ตอบ: 164

ตอบตอบเมื่อ: 28 ส.ค. 2007, 8:42 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ

ขอนำไปบอกบุญต่อครับ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
mahapho
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 15 พ.ย. 2006
ตอบ: 164

ตอบตอบเมื่อ: 15 ก.ย. 2007, 10:20 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ดูรายการกรองสถานการณ์ ช่อง 11 เมื่อคืนวันที่ 13 ก.ย. 50 แจ้งว่า โครงการบวชสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจะดำเนินการต่อให้สำเร็จ โดยอาศัยเงินจากการบริจาคตามศรัทธา (รูปละ 3,500 บาท) เท่าใดก็ได้ และจะบวชพร้อมกันเดือนหน้า

ขอให้สำเร็จทีเถิด จะได้สร้างกุศลครั้งใหญ่ให้ประเทศชาติบ้านเมือง

บริจาคไปแล้ว 500 บาทครับ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 16 ก.ย. 2007, 12:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

สามเณรเกี่ยว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13730

สามเณรบัณฑิต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13783

สามเณรโสปากะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13968

สามเณรกุมารกัสสปะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13737
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 23 ก.ย. 2007, 4:53 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

โครงการบวชสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักสรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กำหนดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามจำนวนกำหนด

- ส่วนกลาง กทม. เขตการศึกษาละ 327 คน รวม 981 คน

- ส่วนภูมิภาค 72 จังหวัด จัดสรรตามเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 166 เขต รวม 82,800 คน

- พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตการศึกษาละ 37 คน รวม 219 คน

ระยะเวลาบรรพชาอบรม ตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2550 รวม 15 วัน

1. จัดบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 14 ตุลาคม

ส่วนกลาง จัดที่หอประชุมพุทธมณฑล 981 รูป

ส่วนภูมิภาค จัดที่วัดซึ่งเจ้าคณะจังหวัดเห็นชอบ เฉลี่ยจังหวัดละประมาณ 10 วัด วัดละประมาณ 115 รูป

2. สามเณรที่บรรพชาแล้ว พักอาศัยอยู่ที่วัด ทำการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ฝึกปฏิบัติธรรม อบรมเสขิยวัตรกับพระอาจารย์ ตลอดเวลา 15 วัน

3. วันที่ 23 ตุลาคม 2550 เป็นวันรวมพลังปฏิบัติบูชา สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิรวมพลังถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 17.09 น.

ส่วนกลาง จัดที่บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล สามเณรในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 10 จังหวัด รวม 2,131 รูป

ส่วนภูมิภาค จัดที่ศาลากลางจังหวัด จังหวัดละประมาณ 1,150 รูป

4. วันที่ 24 ตุลาคม 2550 วันทดสอบความรู้ความสามารถสามเณร ชิงทุนการศึกษา

5. วันที่ 28 ตุลาคม 2550 ถวายทุนการศึกษา ส่วนกลาง 9 ทุน ส่วนภูมิภาคจังหวัดละ 10 ทุน และประกอบพิธีลาสิกขา

Image

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามกำลังศรัทธา ประกอบด้วย 1. ค่าสบง จีวร อังสะ ผ้ารัดอก รัดประคด 2. ค่าอัฏฐบริขาร 3. ค่าภัตตาหาร 4. ค่าเอกสารตำรา 5. ค่าฝึกอบรมและปัจจัยถวายพระวิทยากรและพระพี่เลี่ยง 6. ค่าทุนการศึกษา 7. ค่ากิจกรรม 8. ค่าประกอบพิธีบรรพชาและลาสิกขา 9. ค่าอำนวยการโครงการ

หรือจะบริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรอัตรารูปละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความประสงค์ทำบุญบวชสามเณร 84,000 รูป ครั้งนี้จะบริจาคเงินผ่านธนาคารตามบัญชีข้างล่างนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี 201-0-54929-9

ธนาคารทหารไทย สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 001-7-92555-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 020-2-63278-4

ธนาคาร กสิกรไทย สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 062-2-39155-4

ธนาคารศรีอยุธยา สาขาสำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี 777-1-44520-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา เลขที่บัญชี 089-0-03577-6

สอบถามรายละเอียดที่ Call Center รัฐสภา 0-2244-1777-8 โทรสาร 0-2244-1779, กลุ่มงานการเงินรัฐสภา 0-2244-1578 โทรสาร 0-2244-1597


Image
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2007, 8:37 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

พิธีบวชสามเณรทั่วราชอาณาจักรผ่านไปแล้ว วันทำพิธี “เปิดตัว” แสดงให้ชาวไทยเรารับรู้ว่ามีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้น ในสถาบันสงฆ์ของประเทศไทย ก็ได้ถ่ายทอดให้ได้ชมผ่านทีวีช่อง 11 สถานที่จัดงานคือวัดยานนาวา ซึ่งพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ท่านประธานสภานิติบัญญัติฯ คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

น่าปลื้มใจแทนสามเณรที่มีโอกาสอันยิ่งใหญ่คราวนี้ และดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของสามเณรนั้นๆ ด้วย เพราะเป็นการบวชอุทิศถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆ ได้มีโอกาสสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ในโอกาสสำคัญยิ่ง คือพระองค์ทรงพระประชวรพอดี สามเณรได้น้อมจิตถวายพระพรชัยมงคล ส่งกระแสจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้พระองค์ทรงหายพระประชวร มีพระชนมพรรษายั่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรตลอดกาลนาน

ญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้มีส่วนช่วยในการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ ต่างก็ได้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกัน เมื่อเห็นใบหน้าอันเปี่ยมด้วยปีติสุข ของผู้มีส่วนในงานบุญงานกุศลคราวนี้ พวกเราผู้ทำงานต่างก็มีความสุข ปลาบปลื้มไปด้วย ขออนุโมทนาด้วยใจจริงครับ

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เมื่อวานนี้ ก็มี “พิธีรวมพลัง” ที่พุทธมณฑล สามเณรที่บวชในกรุงเทพมหานคร ประมาณสองพันรูป จะมานั่งสวดมนต์ บำเพ็ญสมาธิ แผ่พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม เมตตามาเป็นประธาน ให้โอวาทแก่เหล่าสามเณร ทีวีช่อง 11 ทำการถ่ายทอดตลอดรายการ พิธีจัดที่หอประชุมพุทธมณฑล เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ญาติโยม พ่อแม่ของสามเณร และท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้โดยพร้อมกัน

กิจกรรมต่อเนื่อง ยังไม่จบสิ้นนะครับ ช่วงนี้สามเณรทั้งหลายกำลังรับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมอยู่ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้มีความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งขึ้น

อนึ่ง ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการบวชสามเณรครั้งนี้ ยังทำได้อยู่จนกว่าจะยุติโครงการ คือประมาณสิ้นเดือนตุลาคม-พฤศจิกาย ปีนี้ โดยบริจาคได้ที่ธนาคารต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ครับเสฐียรพงษ์ วรรณปก
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง