Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระธาตุ 12 ราศี เจดีย์ประจำปีเกิด อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 9:49 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน70067006.jpg
1. ปีชวด-หนู

พระธาตุศรีจอมทอง

วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะxxxเฎ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ

กิตติมันตัง มะโนหะรัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อังคะวะเย ปุเรรัมเม โกวิลา

รัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา" 

_________________
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 9:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน34263426.jpg
2. ปีฉลู-วัว

พระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา

อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปะ นะลาตะธาตุโย

เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ มะหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ

อะหัง วันทามิ ธาตุโย" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 9:55 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน23062306.jpg
3. ปีขาล-เสือ

พระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฏฐิตา

อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 9:57 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน71587158.jpg
4. ปีเถาะ-กระต่าย

พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ

คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง

อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 9:59 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน99189918.jpg
5. ปีมะโรง-งูใหญ่

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร

อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต

ธะระมาโนยะ พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง

โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:01 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน86978697.jpg
6. ปีมะเส็ง-งูเล็ก

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง

จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง

ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:04 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน22902290.jpg
7. ปีมะเมีย-ม้า

พระบรมธาตุเจดีย์

วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะอัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรัง

ฐิตัง ปะระมา ธาตุ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:06 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน25422542.jpg
8. ปีมะแม-แพะ

พระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง

นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:08 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน44204420.jpg
9. ปีวอก-ลิง

พระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ

ทิสายะ กะปะณะสิริสสะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง

สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง

พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:11 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน24052405.jpg
10. ปีระกา-ไก่

พระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง ลำพูน
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐัง

สะหาอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนะ ฐิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง

ปะระมามิธาตุง" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:13 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน99009900.jpg
11. ปีจอ-สุนัข

พระธาตุวัดเกตการาม

วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา

สัพพะเทวานัง ตัง สิระสา ธาตุ อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา" 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:17 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน26752675.jpg
12. ปีกุน-หมู

พระธาตุดอยตุง

ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)"อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิตตะวา กะกุสันธะ โกนาคะมะนะ

กัสสะปะ โคตะมะราชะคะเห จะระติ ปิณฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะระติ

ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ปัพพะตาคิริปาทะกัง ทิตะวา เมตเตยยะ

อะนาคะเต จะระติ ปิณฑายะ ราชะคะเห อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง

มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหัง

วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา"

ที่มา : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์พระเครื่อง หน้า 32

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 ปีที่ 14 ฉบับที่ 5147

 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 01 ม.ค. 2005, 10:22 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน4658.gif


บุญกุศลและคุณงามความดีใดๆ ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้สั่งสม และกระทำมา

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ไม่ว่าภพภูมิชาติใด ไม่ว่าในอดีตชาติหรือปัจจุบัน

ชาติ ขอบุญกุศลและคุณงามความดีนั้นๆ จงสำเร็จแก่เพื่อนร่วมโลกทุกผู้ทุก

นาม ที่ประสบภัยวิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทั้งที่ภาคใต้ของประเทศไทย และ

ทั่วเอเชีย เทอญ 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
sa-ard
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 มิ.ย. 2004
ตอบ: 32

ตอบตอบเมื่อ: 03 ม.ค. 2005, 3:08 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ผมปีฉลูครับ ได้ไปแค่ พระธาตุหริภุญชัย กับพระธาตุดอยสุเทพ ผ่านได้แค่นี้แหละครับ ที่พระธาตุหริภุญชัย เดินวนคนเดียวเลยไม่มีใครไปด้วย
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 09 ม.ค. 2005, 5:49 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มีคำแปลหรือเปล่าครับ
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง