Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.พ.2007, 10:27 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ประวัติและปฏิปทา
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก)


วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี๏ อัตโนประวัติ

พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก) มีนามเดิมว่า วิชัย แจ่มจรัส เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2453 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ณ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ ปัจจุบัน สิริอายุรวมได้ 99 พรรษา 79 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี


๏ การศึกษาเบื้องต้น

ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดห้องคูหา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี จากนั้นได้ลาออกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนผลไม้


๏ การอุปสมบท

กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2473 ณ พัทธสีมาวัดห้องคูหา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีพระครูพิศาลธรรมคุณ วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังอุปสมบทแล้ว ได้ย้ายไปอยู่จำพรรษา ณ วัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี


๏ การศึกษาพระปริยัติธรรม

เนื่องจากท่านมีความสนใจใฝ่ธรรมะ จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ.2479 สามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและชั้นโท ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

จากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ศ.2490 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ในหลายแขนง จนเกิดความชำนาญพิเศษ อาทิ ด้านนวกรรม สามารถแสดงธรรมปาฐกถาสอนประชาชนและคณะสงฆ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ


๏ งานด้านการศึกษา

พ.ศ.2492 เป็นผู้ช่วยกองเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

พ.ศ.2497 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไผ่ล้อม โดยเป็นครูสอนนักธรรมและรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) โรงเรียนระดับชั้นประถม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

พ.ศ.2499 รับเป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง จ.จันทบุรี

Image

๏ งานด้านส่งเสริมการศึกษา

ได้จัดส่งนักเรียนไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีไวยากรณ์ ณ สำนักเรียนวัดโบสถ์เมือง และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2521 ได้เปิดสำนักเรียนแผนกบาลี ที่วัดไผ่ล้อม โดยเป็นผู้จัดหาหนังสือเรียนหลักสูตรนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ จัดหาอุปกรณ์การศึกษาถวายแก่นักเรียนผู้ศึกษาทุกรูป ถวายนิตยภัตประจำเดือนให้แก่ครูผู้สอนบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง จัดถวายปัจจัยเป็นค่าพาหนะแก่พระภิกษุ-สามเณร ที่จะเดินทางไปสอบในต่างจังหวัด

ท่านยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ปีละ 5 ทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอบริจาคสมทบทุนจำนวน 200,000 บาท จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง

พ.ศ.2529 จัดตั้งกองทุนสงคราะห์การศึกษานักเรียนระดับชั้นประถม บริจาคเงินนำร่อง จำนวน 10,000 บาท

พ.ศ.2530 จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวนทุนก่อตั้ง 150,000 บาท


๏ งานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ได้รับเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี


๏ งานด้านสาธารณูปการ

ได้เป็นประธานการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ บรรจุอยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่ สร้างหอบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างกุฏิ หอสวดมนต์ สร้างซุ้มประตูวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) สร้างถนนและบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ อุโบสถหลังใหม่ เจดีย์ เป็นต้น


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2493 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

พ.ศ.2498 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

พ.ศ.2499 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2520 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2522 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2527 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2528 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2540 วัดไผ่ล้อม ได้รับยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

พ.ศ.2544 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ตราบจนถึงปัจจุบัน


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2493 เป็นพระครูสรวิชัย พระฐานานุกรมในพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)

พ.ศ.2500 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร

พ.ศ.2509 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2514 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก (พิเศษ) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิศาลธีรคุณ

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชจันทกวี

พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธิมุนี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมวงศ์มุนี

Image

๏ พระมหาเถระผู้รัตตัญญู

ด้วยท่านได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากชาวเมืองจันทบุรี ให้เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู เป็นผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนเห็นผลแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวเมืองภาคตะวันออกมายาวนาน สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองจันทบุรีเป็นยิ่งนัก

เนื่องในวโรกาสที่ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ชาวเมืองจันทบุรีได้มีการจัดงานพิธีฉลองมุทิตาสักการะแด่พระธรรมวงศ์มุนี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2549 เวลา 10.00 น. โดยมีขบวนแห่รับสัญญาบัตรพัดยศอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้าวัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ทุกวันนี้ พระธรรมวงศ์มุนี แม้จะเข้าวัยชราเปรียบไม้ใกล้ฝั่งอายุสังขารล่วงเลยมาเกือบ 100 ปี แต่สิ่งดีๆ ที่มีในตัวท่าน ในฐานะผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ศาสนา และประเทศชาติเป็นอเนกนานัปการ ควรค่าแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่มหาชนสืบไป.............................................................

คัดลอกเนื้อหามาจาก ::
http://www.watphailom.net/
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
สาวิกาน้อย
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 27 มี.ค. 2006
ตอบ: 2063

ตอบตอบเมื่อ: 30 พ.ย.2009, 10:20 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กระทู้ในบอร์ดใหม่

ประวัติและปฏิปทาพระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27347
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง