Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2007, 6:33 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


การจารึก “พระไตรปิฎก” นั้น มิใช่จดจารอยู่แค่เพียงใน ใบลานหรือสมุดข่อย แต่ยังได้มีการจารึกพระไตรปิฎกไว้ใน หินอ่อน อีกด้วย

พระไตรปิฎกหินอ่อนชุดแรกของโลกนั้นเป็นของประเทศพม่า ตั้งอยู่ ณ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ตามประวัติกล่าวว่า ได้จัดทำขึ้นในสมัยของ พระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งพม่า ซึ่งปกครองประเทศในระหว่างปี พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๒๑ เป็นช่วงสมัยที่พระพุทธศาสนาในพม่ากลับมาเข้มแข็งมั่นคงอีกวาระหนึ่ง พระองค์ได้โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๕ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน ๒,๔๐๐ รูปจากทั่วประเทศมาร่วมกันสังคายนาในครั้งนี้

รวมทั้ง ได้มีการแปลพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ และจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีลงในแผ่นหินอ่อนทั้งสองด้าน มีขนาดกว้าง ๑.๑ เมตร สูง ๑.๕ เมตร และหนาประมาณ ๕-๖ นิ้ว แบ่งเป็นจารึกพระสูตร ๔๑๐ แผ่น พระวินัย ๑๑๑ แผ่น และพระอภิธรรม ๒๐๘ แผ่น รวมทั้งหมด ๗๒๙ แผ่น

การตระเตรียมการจารึกพระไตรปิฎกนี้ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ และสิ้นสุดใน พ.ศ.๒๔๑๑ จากนั้นต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๕ จึงได้มีการจัดสร้างพระเจดีย์จำนวน ๗๒๙ องค์เท่าจำนวนพระไตรปิฎกหินอ่อน เพื่อบรรจุพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

Image

สำหรับพระไตรปิฎกหินอ่อนชุดที่ ๒ ของโลกเป็นของประเทศไทย และนับว่าเป็น “พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ความเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนของไทยนั้น กล่าวคือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ดำเนินการจารึกพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อันเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกฉบับซึ่งคณะสงฆ์ไทยได้ทำการตรวจชำระ และสังคายนาพระธรรมวินัย ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร หนา ๗-๘ นิ้ว จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น เพื่อเป็นถาวรวัตถุอันเป็นนิมิตหมายแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นี้ ให้ปรากฎในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและชาติไทย

ทั้งนี้ ได้มีการก่อสร้าง พระมหาวิหาร เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนทั้งหมด ณ บริเวณพื้นที่เกาะทางทิศตะวันตก ด้านหลังพระพุทธรูปพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๙ ไร่ ส่วนอาคารพระมหาวิหารก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ ๕,๘๒๔ ตารางเมตร ตัวอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะรูปทรงจตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ โดยมี พระเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ อยู่ตรงกลาง

Image

ภายในพระมหาวิหารนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ พระธาตุพระสีวลีเถระ และรายล้อมด้วยพระเจดีย์ รวมเป็น ๙ ยอด พระไตรปิฎกหินอ่อนตั้งเรียงรายภายในอาคาร ส่วนด้านบนของอาคารโดยรอบมีภาพวาดพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และการสังคายนาพระไตรปิฎก

“มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน” ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๑ รวมระยะเวลา ๙ ปี สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดและสมโภชพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้

Image


มีต่อ >>>>>
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
เว็บมาสเตอร์
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 19 มี.ค. 2005
ตอบ: 993

ตอบตอบเมื่อ: 26 มิ.ย.2007, 6:38 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ “มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน”
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


Image

Image

Image

Image


เล่าเรื่องในเมืองไทย : พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 สิงหาคม 2548 18:01 น.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19604

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 14 ก.ย. 2008, 6:14 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง