Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 เชิญร่วมงาน "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสันติภาพโลก พลัง อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
choho
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 22 พ.ค. 2004
ตอบ: 16

ตอบตอบเมื่อ: 17 ธ.ค.2004, 9:30 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

[center][/center]เชิญร่วมงาน เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพโลก สันติภาพภาคใต้ ณ ท้องสนามหลวง

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร, องค์กรชาวพุทธ, ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพ (พลังชาวพุทธ-พลังสันติภาพ)

และร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ

เพื่อส่งไปเป็นพลังใจให้แก่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๙๘๘, ๐-๒๖๖๘-๙๐๖๑, ๐-๒๖๖๙-๗๕๖๒,

๐-๒๖๖๘-๘๗๗๙ โทรสาร ๐-๒๖๖๘-๘๑๕๓ความเป็นมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ ที่ทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย ให้ได้รับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอยู่ในขณะนี้ โดยทรงตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายทารุณอย่างยิ่ง และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนผืนแผ่นดินไทย เป็นเหตุให้พระองค์ทรงทุกข์พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ พระองค์จึงทรงตรัสแก่พวกเราว่า ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงพลัง เพื่อส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นว่า เราคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของประเทศก็ตาม เราจะไม่ละทิ้งซึ่งกันและกัน เราจะช่วยเหลือเกื้อxxxลกันและกันตลอดไป.ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ่งในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันน้อมรับกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวมาใส่เกล้าใส่กระหม่อม ดำริให้มีการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความห่วงใยโดยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาจิต ให้แก่ท่านเหล่านั้นได้รับสันติสุขสันติภาพ พร้อมด้วยการร่วมใจกันบริจาคปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ นำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต และประกอบศาสนกิจได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการนำความสมานฉันท์ระหว่างพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ให้กลับดีคืนมาดังเดิม.อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับความเมตตาด้วยดียิ่งจากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้เข้ามาร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกรุงเทพมหานครในการเอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี จึงขออนุโมทนากับทุกส่วนงานตลอดจนคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทให้แก่การดำเนินงานในครั้งนี้ทุกท่าน ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มีพลังกายพลังใจในการสร้างสรรคุณงามความดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้สันติภาพสันติสุขที่แท้จริงจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.กำหนดการ

งานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพของพี่น้องในภาคใต้

“พลังชาวพุทธ – พลังสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เวลา ๑๕.๐๐ น. –เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ

ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่

เหล่าพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา ๑๖.๐๐ น. –พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เดินทางมาถึง ณ มณฑลพิธีท้อง

สนามหลวง

เวลา ๑๖.๑๐ น. –สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุเสณมหาเถร)

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธาน

ฝ่ายบรรพชิต เดินทางมาถึงมณฑลพิธี

เวลา ๑๖.๑๕ น. –ประธานจุดธูปเทียน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๖.๒๐ น. –พิธีกรอาราธนาศีล ผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีล

เวลา ๑๖.๓๐ น. –ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวถวายรายงาน

เวลา ๑๖.๕๐ น. –ประธานฝ่ายบรรพชิต กล่าวสัมโมทนียกถา

–ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ถวายสักการะ

–พิธีกร อาราธนาพระปริต

เวลา ๑๗.๐๐ น. –พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแผ่เมตตา

–พระเทพดิลก ประธานกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวอนุโมทนา

ขอบคุณ เป็นเสร็จพิธี

--------------------------

รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้ที่นี่


http://www.watraja.org/index.php?option=content&task=view&id=115ป.ล. ขอเชิญท่านศาสนิกชนอื่นๆด้วย แม้ไม่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ก็มาร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อนำส่งไปช่วยเหลือพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พับนกกันมาเยอะแล้ว .. หันมาแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่งกันเถอะครับป.ล. เราไม่ได้ถือว่าการเจริญพระพุทธมนต์ จะเป็นการอ้อนวอนอะไร แต่สิ่งที่เราทำ ก็คือ การเผื่อแผ่เมตตาธรรม แก่ประชาชาติทั้งหลาย.. และเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใด ชาวพุทธก็ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันท์ โดยเฉพาะ พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ ถือเป็นคนไทยเช่นเดียวกับเรา อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธฺสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .. สิ่งที่เราทำ ก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกับที่เคยมีการพับนกส่งกำลังใจกันมาแล้ว.. คือ เพื่อส่งความปรารถนาดี ความเมตตาอันไม่มีประมาณ สู่พี่น้องประชาชนทั้งหลาย

 

_________________
ผู้จัดทำเว็บไซต์โลกพระพุทธศาสนา
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 18 ธ.ค.2004, 7:07 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาบุญกับท่านโชโฮ นะค่ะ

สำหรับการแจ้งข่าวสารทางพระพุทธศาสนา

 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
สายลม
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 พ.ค. 2004
ตอบ: 1245

ตอบตอบเมื่อ: 18 ธ.ค.2004, 5:57 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาด้วยครับว่าจะไปร่วมงานด้วย แต่วันเวลาดังกล่าวไม่ว่าง แต่ไม่เป็นจะติดตามข่าวสารในเรื่องนี้แล้วคอยอนุโมทนาก็แล้วกันนะครับ 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 21 ธ.ค.2004, 3:52 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

การสวดมนต์

การแผ่เมตตา

แล้วตั้งแรงใจอธิษฐาน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เกิดจากคน

แต่เป็นกรรมเวรอันมีมาแต่ปางก่อน

เราลดเวรนั้นด้วยการสร้างบุญ แผ่ออกไปๆๆๆๆๆๆๆคนบางคนอาจคิดว่านี่มิใช่การแก้ปัญหา

แต่จริงๆแล้วเป็นการเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุแห่งปัญหา

เพราะปัญหานั้นมาจากการมีเวร การจองเวร กันมา
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง