Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ขอเชิญเพื่อนผองพี่น้องตั้งสัจจาธิษฐานในวันวิสาขบูชากัน..นะคะ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
กุหลาบสีชา
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 30 เม.ย. 2007
ตอบ: 1466
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 10 พ.ค.2008, 4:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

สั จ จ า ธิ ษ ฐ า น วั น วิ ส า ข บู ช า

นับตั้งแต่ วันวิสาขบูชา นี้เป็นต้นไป
ข้าพระพุทธเจ้าจักดำเนินชีวิตตามครรลองแห่งพระธรรม
คำแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้


ธรรมจักร จักยินดีที่ได้ให้ ไม่หดหู่เศร้าหมอง ไม่จองหองเย่อหยิ่ง

ธรรมจักร นิ่งทำจิตสงบ คบคนดีเป็นมิตร ไม่คิดยกตนข่มท่าน

ธรรมจักร กิจการงานจะไม่คั่งค้าง วางตนให้เหมาะสม ข่มจิตใจไม่ลุ่มหลง

ธรรมจักร คงมั่นและกล้าหาญ เกียจคร้านจะงด อดใจไม่ผูกโกรธ

ธรรมจักร โปรดการรักษามารยาท ประมาทต้องไม่มี ตระหนี่จะขจัด

ธรรมจักร ปฏิบัติจะไม่ลำเอียง เลี่ยงวิวาทด้วยสติปัญญา อัตตาจะไม่ยึดติด

ธรรมจักร ไม่คิดผูกพยาบาท สงเคราะห์ญาติตามสมควร ขวนขวายทำบุญ

ธรรมจักร เกื้อกูลบุตรภรรยา ใช้วาจาก่อประโยชน์ เห็นโทษอบายมุขทั้งปวง

ธรรมจักร ไม่ล่วงเกินเบียดเบียน เรียนรู้อริยสัจจ์

ธรรมจักร ศึกษาศาสตร์หลากหลายสอนง่ายเป็นนิจ ไม่ติดในโลภสักการ์ ริษยาต้องไม่มี

ธรรมจักร พรหมวิหารสี่ที่ใจตน คนพาลจะไม่คบหา ศึกษาด้วยอิทธิบาท

ธรรมจักร ปราศจากมัวเมา เอายุติธรรมเป็นที่ตั้ง ฟังธรรมะเป็นประจำ

ธรรมจักร คุณธรรมไม่บกพร่อง ยึดครรลองอริยมรรค ดำรงรักษ์จรรยาบรรณ

ธรรมจักร แบ่งปันลาภที่ได้มา ตลอดเวลาจะดำรงสัมปชัญญะ ละมายาให้สิ้น

ธรรมจักร ถือศีลห้าเป็นนิจ กิจเป็นบาปจะไม่ยุ่ง มุ่งปัจจุบันกว่าอดีตอนาคต

ธรรมจักร อดทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ถ้วนครบ ผู้ที่ควรเคารพจะไหว้กราบ

ธรรมจักร สุภาพและอ่อนโยน ทำตนสม่ำเสมอ ไม่เผลอลืมสติ

ธรรมจักร ปิยะวาจาจะรักษา ภาวนาเป็นเนืองนิจ เลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะ

ธรรมจักร บ่มเพาะความซื่อตรง มั่นคงต่อสัจจะ ประหยัดทรัพย์ที่หาได้

ธรรมจักร ไม่โกรธเพื่อชนะโกรธ ไม่โปรดเอาแต่ขอ ไม่ก่อและจองเวร

ธรรมจักร ไม่เป็นคนฟุ้งซ่าน ยึดมั่นพระตถาคต จะงดทุจริตทั้งปวง

ธรรมจักร หลีกพ้นบ่วงทิฏฐิมานะ มีวิริยะในทางที่ถูก

ธรรมจักร ปลูกปัญญาด้วยศีลสมาธิปรารถนาดีและจริงใจ

ธรรมจักร อาศัยในที่อันสมควร ล้วนสดับมาก

ธรรมจักร แม้ลำบากก็จะกตัญญู มั่นคงอยู่บนทางสายกลาง ไม่เหินห่างจากวินัย

ธรรมจักร แจ่มใสเป็นเนืองนิจ คิดพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ต่อสู้เพียรเผากิเลส

ธรรมจักร ขอจงรุ่งเรืองเดชและมั่งมีศรีสุข


สาธุ สาธุ สาธุ

จากอานิสงส์ของการตั้งสัจจาธิษฐานนี้
ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่ข้าพระพุทธเจ้าจักเอ่ยถึงต่อไปนี้
ได้รับอานิสงส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์อวิชชาถูกขจัดหมดสิ้น
มีพลังแห่งปัญญาเพิ่มพูนขึ้น

ขอให้บรรลุความรู้แจ้งและได้ฌานสูงยิ่งขึ้นไป
ขอให้พลังแห่งชีวิตเพิ่มพูนขึ้น
สามารถเอาชนะมารทั้งหลาย โรคภัยไข้เจ็บ
ตลอดจนศัตรูผู้เบียดเบียนทั้งปวง
รุ่งเรืองด้วยเดชาและบารมีด้วยเทอญ


สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : http://www.kanlayanatam.com/sara/sara32.htm)
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 12 ส.ค. 2008, 4:01 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เข้ามาช้าไปหน่อย แต่ก็อนุโมทนาบุญด้วย ท่านกุหลาบสีชา สาธุ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
admin
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 15 ธ.ค. 2004
ตอบ: 1888

ตอบตอบเมื่อ: 22 พ.ค.2012, 1:51 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

เทียน รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45505
 

_________________
-- การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง --
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง