Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลวงขุนวิน จ.เชียงไหม่ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 12:32 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
ข อ เ ชิ ญ ร่ ว ม ท อ ด ก ฐิ น ส า มั ค คี ป ระ จำ ปี 2551

ทอดถวาย ณ วั ด ห ล ว ง ขุ น วิ น

หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360


-----------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวัตถุปัจจัยในการบูรณะซ่อมแซม วิหาร ศาลาต่างๆ ให้อยู่ทรงคุณค่าต่อไปตามศิลปะวัฒนธรรมสมัยล้านนา และ เพื่อก่อสร้างวิหารสำหรับประดิษฐาน "พระพุทธรูปยืนปางเดินจงกรมแก้ว" ที่มีความสูง 8 เมตร ฐานกว้าง 2 เมตร และวิหาร "พระนอนปางพุทธไสยาสน์" ซึ่งพระพุทธรูป 2 องค์นี้ได้ทำการแกะสลักมาจาก ต้นจำปีป่า อายุกว่าร้อยปีที่ยืนตายซากเองตามธรรมชาติอยู่ในผืนป่าขุนวิน (ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้มีการทำนายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า "ในอนาคตจะมีพระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากต้นไม้ตายซาก" และก็เป็นไปตามคำทำนายจริงในยุคปัจจุบันนี้)

ขออำนาจคุณของพระรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวรวมไปถึงคนอันเป็นที่รัก ที่เคารพ บริวารทั้งหลายของท่าน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและธุรกิจ ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านเทอญ

สาธุ ขออนุโมทนากับทุกดวงจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลของทุกท่าน....สาธุ

เบอร์โทรศัพท์วัด 053-939615,085-294 1758 (แม่ชีบุญมี)
หรือต้องการโอนเงินไปที่วัดโดยตรงได้ที่...


ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสันป่าตอง
ชื่อบัญชี พระจรัญ จันทร์ประภาสกุล
บัญชีเลขที่ 734-2041-227


Image
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติวัดหลวงขุนวินติดตามได้ที่นี่ค่ะ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16937

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”

แก้ไขล่าสุดโดย ดุสิตธานี เมื่อ 24 ก.ย. 2008, 6:30 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 02 ก.ย. 2008, 12:54 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ รายนามผู้ร่วมทอดกฐินมีดังนี้

ประธาน
คุณสติมา - ลานธรรมจักร
คุณอ้วนพอดี - ลานธรรมจักร

รองประธาน
แม่พิมและครอบครัว - ลานธรรมจักร
คุณ1 - ลานธรรมจักร
คุณnon -ลานธรรมจักร
คุณสุพรรษา อินยา
คุณสุริโย อินยา
ด.ช.นิธิภัทร อินยา

กรรมการ

1.สาย บจก.พลูสปา
คุณครรไล สุจารีรัตน์
คุณกษมพร บุญช่วย และ ครอบครัว
คุณโสภา สุขอนันต์ และ ครอบครัว
คุณกอบเกื้อ ปัญญาไว
คุณชญานุต์ แก้วสะเทือน
พ่อสมจิตร์-แม่ไพเราะ-คุณเบญจา วันทอง (อุทิศให้ยายหล่ำ ทุ้ยพรม)
คุณวริยา แสงทอง และครอบครัว (อุทิศให้นายมนัส สุทธิรักษ์)
คุณสิริการย์ ศุภิศรานิธิจรัส
คุณมนัส สุวรรณอาศน์
คุณวรากรณ์ คงเจริญทรง
คุณภัทราพร เมฆา
คุณภัสสรา เมฆา
คุณพัชรีพร ช้างเกตุ
คุณคมเพชร-คุณนิลรัตน์ พิจารณ์ และ ครอบครัว
คุณเดือน-คุณทองเลียม บุญช่วย
คุณอภิชาติ เรืองสมานไมตรี

2.สาย บจก.เคเอส แอนด์ เอส ทราเวลเซอร์วิส
คุณดรุณี สินศรีตรัง
คุณจิรวรรณ บุญรุ่ง
คุณจรรยา วิเศษโชค และ ครอบครัว
คุณสมเกียรติ สกุลลิ้ม
คุณนิรุฏฏิ สังฆพรม
คุณจิรยุทธ์ มัชวงศ์

3.สาย บจก.ทิพธนาพร
คุณสิริวรรณ พงษ์พันธ์
คุณวิภาดา คชสาร

4.สาย จ.สุโขทัย
คุณไพเราะ รอบุญ
คุณประเดิม จันทวาส
คุณกาญจนา ศิลาจันทร์
คุณลัดดา ขีดแก้ว
คุณเอื้อมเดือน ไกลกลิ่น
คุณนพดล รังสรรค์
คุณเผด็จ รังสรรค์
คุณศุภลักษณ์ กล่อมแฟง

5.สาย จ.ชลบุรี
ประธาน
1 นาย อนันต์-นางจำนงค์ ผินกลับ
รองประธาน
1 นาย สมภพ ฉัตรแก้วนำชัย
2 นาย จำรัส-นางสุนันท์ ผินกลับ
3 ด.ช. ธนากร-ด.ช.ธนกฤต จันทวาส

กรรมการสาย บจก.ยูนิมิต (โดยการนำบุญของ คุณจารึก จันทวาส)
1 นาย อดิเรก รอดวงษ์ (เรก)
2 นาย วิรุทธิ์ ปิยะนันท์ (ป้อม)
3 นาย สุวรรณ ฤทธิ์งาม และครอบครัว
4 นาย วิรุฬห์ คำไสย์
5 นาย อำนวย ชินจักร
6 นาย อภิโชค ทอง
7 นาย สมนึก พุ่มกนก
8 นาย ยุทธนา เงินทูล (ปุง)
9 นาย ชัยภูมิ สุภาผล
10 นาย กฤษณะ ลีดี
11 นาย อมร คัชมาตย์
12 นาย ประสงค์ คงประเสริฐ
13 นาย ประกิต ทองคำ (ดำ)
14 นาย วัชระ อินปาว
15 นาย สมบูรณ์ งอยจันทรศรี
16 นาย สมพร ไชยสิทธิ์ และครอบครัว
17 นาย สมพงษ์ ชาวน่าน
18 นาย บุญเหลือ ลายใน และครอบครัว
19 นาย จำเนียร รินภา
20 นาย สุรเชษฐ์ พิเชษกิจจาวัฒน์
21 นาย อภิโรจ ทองคำ
22 นาย มงคล คำวงษา
23 นาย บุญเตียน อินต๊ะกัน
24 นาย สมศักดิ์ ซิมกลาง
25 นาย นันทศักดิ์ อ่อนน่วม (ต้น)
26 นาย วิทยา เตนปักศรี (บา)
27 นาย ประสิทธิ์ บัวเขียว (ต้น)
28 นาย สมเกียรติ์ ชาญหิรัญประเสริฐ และครอบครัว
29 นาย เอกชัย เกตุผดุง และครอบครัว
30 ด.ช. ศุกลวัฒน์ เจริญศรี (จักษ์)
31 นาย ขันติ เศษกัง (เล็ก)
32 นาย ประสิทธิ์ โพธิ์หอม
33 นาย สินธ์สมุทร อ่อนศรี และครอบครัว
34 นาย อรุณ งอยผาลา
35 นาย คงฤทธิ์ แหมไธสง และครอบครัว
36 นาย คัมภีร์ สวัสดีมงคล และครอบครัว
37 ด.ช. วรโชติ มูลสา และครอบครัว
38 นาย มานพ สารบุญมา
39 นาย ไชยงค์ งอยผาลา
40 นาย ไผ่สีทอง นามโครต
41 นาย สุจินต์ รินรักษา และครอบครัว
42 นาย อภิชัย งอยผาลา
43 นาย ชัยมงคล หนูเหมือน
44 นาย สายพิรุณ บุญฤทธิ์
45 นาย เดชา ขอบใจ และครอบครัว
46 นาย จำรอง ชัยวงศ์
47 นาย กมลสิงห์ ขอบใจ
48 นาย อมริน แก้ววิหาร
49 นาย อุทิศ-นางกำไร ศรีราชัย
50 นาย กัมพล ศิริชุ่ม
51 นาย ยงยุทธ ตันยิกุล
52 นาย สุรชัย สุดไท (อึ่ง) และครอบครัว
53 ด.ช. ชัยนันท์ บุราณรมย์ (เตี้ย)
54 นาย วิทยา จันทรจร และครอบครัว
55 นาย ศิริชัย เลิศสมจิตร
56 นาย รินทอง เหล่าผง (ริน)
57 นาย ธรรมรัตน์ ใจเที่ยง และครอบครัว
58 นาย อู๊ด แจ่มจำรัส
59 นาย เสริม นันทา และครอบครัว
60 นาย สุเนตร เทียนจันลึก
61 นาย อดิศักดิ์ ภูบึงดำ (เข้ม) และครอบครัว
62 ด.ญ. ช่อฤทัย ผาใต้ (เอ็ม)
63 นาย พิรุณ สังฆสา
64 นาย ภิญโญ ปิโย อุทิศให้คุณแม่
65 นาย บุญชู งอยภูธร (ก๋อ) และครอบครัว
66 ด.ญ. สิริรัตน์ แน่นอุดร (ช้าง)
67 นาย เสฏฐวุฒิ เขื่อนธะนะ
68 นาย ประเทือง ยานู
69 นาย ไพโรจน์ แซ่ฮ้อ
70 นาย ศรายุธ งอยแพง (เชื่อม)
71 นาย ไพทูรย์ กงแก่นทา (เชื่อม)
72 นาย บุญปัน บุนคำวงศ์
73 นาย วัชระ หวานเอี่ยม และครอบครัว
74 นาย ธีรดร เฮี้ยหลง และครอบครัว
75 นาย ณัฐวัฒน์ น้อยวรรณะ
76 นาย ชัยยุทธ - นางวิมล ถาจันทร์ อุทิศให้คุณพ่อบุญเรือง ถาจันทร์
77 นาย สมยศ แก้วกำพล และครอบครัว
78 นาย บัณฑิต ขันบรรจง
79 นาย โอภาส ศรีคำ และครอบครัว
80 นาย ศรชัย ไชยสิทธิ์ และครอบครัว
81 นาย วิเชียร แหวนเงิน
82 นาย ปัญญา แผ่นทอง
83 นาย สนธยา มะวงศ์ษา และครอบครัว
84 นาย หนูเลา ศิริ
85 นาย มานะ - นางพิมพา พุทธไทย
86 นาย วันเฉลิม
87 นาย ต้องตา คำเชิด และครอบครัว
88 นาย สุทธิชัย หาดทรายกาญบน์
89 นาย อัมพวรรณ์ ช้างดี
90 นาย วินัย จันเอี่ยม
91 นาย วิโรจน์ วารีผล
92 นาย ประเสริฐ ศิริโรจน์ และครอบครัว
93 นาย สมศักดิ์ สินมารับ
94 นาย เจนวิทย์ สิทธิสุริยา (เจน)
95 นาย คเชนทร์ ขุนประเสริฐ
96 นาย สมภพ เทพผำนัก
97 นาย สุภาพ กุลนิล (อ้วน)
98 นาย รัตนะ เศษถัง (เบิ้ม)
99 นาย นารอน บุตรพรม
100 นาย ลิขิต ฤทธิ์งาม
101 นาย เนื่อง งอยผาลา
102 นาย ภูมิ วงศ์ศิลา และครอบครัว
103 นาย ทองทรัพย์ เดยะดี และครอบครัว
104 นาย ลือชา ทัศนา และครอบครัว
105 นาย เมฆิน ใจวังหน้า (ผ้าง)
106 นาย นัฐพลฐชัย อินต๊ะปัญญา (สโตร์)
107 นาย ปรีชา โพธิอนันต์
108 นาย มีชัย แก้ววิหาร
109 นาย สมศักดิ์ เดือนเพ็ญ และครอบครัว
110 นาย จีระ อินทร์ศรี
111 นาย บัณฑิต วงทองชุก และครอบครัว
112 นาย พีระพัฒชัย ศรีบุญญารักษ์ (สมชาย)
113 นาย สมศักดิ์ กูกจิตร (น้อย)
114 ด.ช. เพชรวิเศษ บุญรอด (ชาญ)
115 นาย ไพรสนธิ์ สารเหล่า (อาท)
116 นาย จรัญ จูยิ้ม
117 นาย ปัญญา พูลศรี
118 นาย สายชล รัตนะ
119 นาย เฟรี๊ยก เห็นสว่าง
120 นาย ณรงค์ งันลาโลม
121 นาย สนุก งอยภูธร
122 นาย ประหยัด เกตุผดุง
123 นาย พยนต์ ช้างแย้ม
124 นาย ทองไสย์ เนื่องโพนงาม
กรรมการสาย บ่อวิน
1 ด.ญ. สุภชา ทรงทิพย์
2 นาย วิษณุ พิมพ์สกุล และครอบครัว
3 นาย สัมพันธ์ พันไร และครอบครัว
4 คุณ วิไลพรรณ ผิวผาย และครอบครัว
5 คุณ ประเมิน เชิดสุพรรณ และครอบครัว
6 นาง พล บรรลังสระน้อย และครอบครัว
7 น.ส. สมหมาย โพธิ์ทับทิม
8 คุณ เกตุสรินทร์ ทองไทย
9 ด.ญ. สุกัญญา ชำนาญฤทธิ์
10 น.ส. เกษร ยุติธรรม และครอบครัว
11 นาง ธัญรดี นันทวงษ์ และครอบครัว

กรรมการสาย บจก.โทโยคิชิไซ (โดยการนำบุญของ คุณวันเพ็ญ จันทวาส)
13 คุณ อริสา สว่างสุข และครอบครัว
14 คุณ สุภาพร เวชสูงเนิน และครอบครัว
15 คุณ นงลักษณ์ นวลไธสง และครอบครัว
16 คุณ ปนัดดา ปล้องทอง และครอบครัว
17 คุณ สายชน ดุรงค์รัตน์พันธ์ และครอบครัว
18 คุณ สุวรรณี แซ่อึ้ง และครอบครัว
19 คุณ ตรีย์รัตน์ สิงห์คำมา และครอบครัว
20 คุณ ผกายวรรณ ทัดเทียม และครอบครัว
21 คุณ ปราณี โสพิมพ์ และครอบครัว
22 คุณ พิสมัย แถวไทสง และครอบครัว
23 ด.ญ. ขนิษฐา บัญหารักษ์ และครอบครัว
24 คุณ วนิดา ทรัพย์ธนกิจ และครอบครัว
25 คุณ อำภาพร ทัดแก้ว และครอบครัว
26 คุณ พรพิมล จูขวา และครอบครัว
27 คุณ อัทภาพร นาอุดม และครอบครัว
28 ด.ญ. จุฑามาตร สุภาผล และครอบครัว
29 คุณ กอบชัย จูขวา และครอบครัว
30 คุณ หรรษา ฮุบิน และครอบครัว
31 คุณ รัตนา นิมิตรมาลา และครอบครัว
32 ด.ช. เสถียร -ด.ญ.เขมรุจิ สุภาพกุล
33 คุณ นิตยาพร จันทร์หอม และครอบครัว
34 คุณ วันดี บุญทูล
35 คุณ สุนิสา จันทร์อินทร์ และครอบครัว
36 คุณ ปราณี แซ่อึ้ง และครอบครัว
37 คุณ หนูนัด อินทร์ศรี และครอบครัว
38 คุณ นภา คมคาย และครอบครัว
39 คุณ วัชรีภรณ์ วังคะฮาด และครอบครัว
40 คุณ กรองแก้ว แซ่อึ้ง และครอบครัว
41 ด.ญ. ณัฐชา - ด.ช.ธีรภัทร เนตรวิเชียร
42 คุณ อัชรี พงษ์รามัญ และครอบครัว
43 คุณ ลีลาวดี พรหมมา และครอบครัว
44 คุณ ระเบียบ พรหมมา และครอบครัว
45 คุณ สงัด - คุณขวัญยืน เหลือแพน
46 คุณ ยุพิน พิมพ์เงิน และครอบครัว
47 คุณ คนึงนิตย์ สุวรรณวงศ์ และครอบครัว
48 ด.ญ. อรปรียา - ด.ช.ทัศนัย ความดี และครอบครัว
49 คุณ เบญจรัตน์ - คุณพัลลภ พรสุขศิริรักษ์
50 คุณ สำอาง พิมเงิน และครอบครัว
51 คุณ ปราริฉัตร แซ่เตียว - ด.ช.เดชาวัต - นายกมล คงรอด
52 คุณ วัชรินทร์ สนธิเดชจิตรพร
53 คุณ ฟ้าหม่น ม่วงศรี
54 คุณ สมควร อานนท์
55 คุณ บุญเลิศ ศรีพันดร


6.สายเวปลานธรรมจักร
คุณวิลาศ เดชพงษ์ และครอบครัว
อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และญาติผู้ล่วงลับ

7.สาย บจก.ไจแมค เพาเวอร์
คุณสุภาพร สารสอน
คุณปรียานุช ลอยประโคน
คุณสงกรานต์ ชาหล่อน
คุณทองมี พิมชารี
คุณกชกร นวมบานพับ และครอบครัว
คุณพัลลภ-คุณศิริพร ม่วงประเสริฐ
คุณสรินทร ซอนดอก และครอบครัว
คุณสราวุธ บรรพต

8.สาย บจก.จงสถิตย์
คุณนภาพร คงผอม อุทิศให้ คุณแม่มะลิ รอบุญ
คุณพ่อเสนาะ รอบุญ
คุณพรพนา รอบุญ
คุณวาสนา รอบุญ
คุณสมคิด สังข์อ่วม
คุณประสิทธิ์ ไกรหา
คุณเพียร ปานบุตร
คุณถวิล คำพันธ์
คุณบุญเลิศ คำชนะ
คุณสุเมธ อินชื่น
คุณอุดร หงษ์ภักดี และ ครอบครัว
คุณอดิเรก บัวผาลี
คุณสุรศักดิ์ เกือยรัม
คุณสุภาพ-คุณดาราพร-ด.ช.ชัยณรงค์ มีคำนิล
คุณวันเพ็ญ บุญรังษ์ และ ครอบครัว
คุณสมบัติ พรหมศิริวุฒิ และ ครอบครัว
คุณดวน งามสันเที๊ยะ
คุณอ้น เรืองปะทุม
คุณอมร โสหะ และ ครอบครัว
คุณพยัคฆ์ จวนตรง และ ครอบครัว
คุณเกศร ช่วงชัย และ ครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณกุลยา ปิยะวาทิน
คุณสมสวย โพธิ์ชัยรัตน์
คุณซึ้ง เขียวแสนสี
ด.ช.สิวะนัฐ-ด.ช.ศิวะพล สมัญญา
คุณสายใจ จะคะเนนะ
คุณวรวิทย์ ฉันทนาพร
คุณรัตนา-คุณจิระภา คงสุธรรม
คุณสวาท ศรีใจ
คุณจันทร์หอม แซ่ทึง
คุณสุทธิเดช ศรีหาโครต และ ครอบครัว
คุณชญาดา โต๊ะชาลี
คุณอำพร ปลัดสพันธ์ และ ครอบครัว
คุณพูลศรี ทองอินทา
คุณทวิช ประจันบาล
คุณพิชิต นามเดช
คุณชัยยงค์ เรืองคำศิลป
คุณสุรีรัตน์ จำปางาม อุทิศให้นายประสิทธิ์ จำปางาม
คุณบุญทัน ศรีอ่อนรุด และ ครอบครัว
คุณสมพงษ์-คุณอุทัย วันประเสริฐมีชัย
คุณเจตสุภา มาฤทธิ์ และ ครอบครัว
คุณนิพล-คุณหนูเดิน-คุณอานนท์ มีภักดี
ด.ญ.เอมิกา พันธ์ทอง
ด.ช.ระพีพัฒนา หงษ์จันท์
คุณวิไลวรรณ พิมพ์ดี
คุณโอปอ เพ็ชรพรรณ์
คุณอุทัย ขันแก้ว
คุณพ่อชิต-คุณแม่ชู-คุณเปลี่ยน หอมเนียม
คุณสะอาด อินทร์ชาติ
คุณวิชัย-คุณพิศมัย ท่อนทอง
คุณศิริธร พุฒิชาวนา
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”

แก้ไขล่าสุดโดย ดุสิตธานี เมื่อ 25 ก.ย. 2008, 1:18 pm, ทั้งหมด 8 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 04 ก.ย. 2008, 11:08 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
noi
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 18 ธ.ค. 2007
ตอบ: 6
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2008, 6:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาย บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประธาน

1)น.ส.สุปราณี ชิดชมศรีจันทราและครอบครัว
2)นางประภารัตน์ โรจนวิภาตและครอบครัว


รองประธาน

1)นางจีระรัตน์ พินิจพงษ์ และครอบครัว
2)นายศรีนคร โมคกุล

กรรมการ

1)นายอดิสรณ์ อิ่นคำ และครอบครัว
2)น.ส.ปวีณ์ฉัตร ดิษฐ์เย็น และครอบครัว
3)นางวารุณี ชูวัฒนากาญจน์ และครอบครัว
4)น.ส.วลัลญ์ชญาณ์ พิลาบรรณ และครอบครัว
5)น.ส.รัศมี เกิดกุล และครอบครัว
6)นายอนุสรณ์ ราชสีทา และครอบครัว
7)น.ส.สุวิตรี ทองกลัด และครอบครัว
8)น.ส.สุพรรณี มาลาเวช และครอบครัว
9)น.ส.วราวรรณ์ เลิศสูงเนิน และครอบครัว
10)นายปรีชา งวดสูงเนิน และครอบครัว
11)น.ส.ณัฐกนก คชสิทธิ์ และครอบครัว
12)นายต่อพงศ์ ชาลีนาง
13)คุณวัลลา สินอุไรพันธ์
14)คุณสายสุนีย์ รุ่งโรจน์ขจรกิจ และครอบครัว
15)คุณภาวิณี นาวัลย์ และครอบครัว
16)นายสุนทร ด่วนดีและครอบครัว
17)คุณธนาภรณ์ สมัครเขตรการ และครอบครัว
18)นายบัณฑิต วงศ์ยศ และครอบครัว
 

_________________
เห็นตัวเห็น เห็นใจใครก็ไม่เท่าเห็นใจตน

แก้ไขล่าสุดโดย noi เมื่อ 09 ต.ค.2008, 6:55 pm, ทั้งหมด 5 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
noi
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 18 ธ.ค. 2007
ตอบ: 6
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2008, 7:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาย บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประธาน


1)นางหุ่ง บำรุงตา และครอบครัว
2)นายณัฐวัสส์ ชีวาลักขณาลิขิต และครอบครัว


กรรมการ

1)นายสันติสุข สังสกฤษณ์
2)นางฐิฎิณัฐ สังสกฤษณ์
3)นางสุวดี บำรุงตา
4)นายสนิท สังสฤษณ์
5)นายอาทิตย์ สังสฤษณ์
6)ด.ญ.สุดารัตน์ สังสฤษณ์
7)แม่สายทอง ห้อยทอง
8)แม่กองสี กิจขุนทด
9)จ.ส.อ.อดิศักดิ์ คุณวันดี และ น.ส.อนุสรา นึกโคกรัง
10)นางธัญญชล ด.ญ.ฐิติพร ด.ญ.ศิราวรรณ และ ด.ช.ชลกร ไตรแก้ว
11)นายอนันต์ นางบุหรัน และ ด.ช.ราเมศร์ ชุมผาง
12)นางอรทัย สุขดา
13)นายเชาว์ ทิพย์ประเสริฐ
14)นายประเชิญ ทิพย์ประเสริฐ
15)นายสุทิน ทิพย์ประเสริฐ
16)นางสุวทินันท์ ชาวสวน
17)นางอุดร อ่อนจะโปะ และครอบครัว
18)นายประสพ นางหล้า ห้อยทองและครอบครัว
19)นายสมศักดิ์ นางอุบล สุขดา
20)แม่อินทรา สุขดา
21)นายก้อง นางสำรวย สุขดา
22)นางแก้ว หอจันทึก และครอบครัว
23)นายอังคาร บุ่นจันทึก และครอบครัว
24)นางสนิท งาจันทึก และครอบครัว
25)นางกำไร เผ่นจันทึกและครอบครัว
26)นางสมหมาย บำรุงไทยและครอบครัว
27)นางสุชาดา ลู่มา และครอบครัว
28)นางประไพ คงไพบูลย์ และครอบครัว
29)นางสาวอภัย ศรีจันทร์ และครอบครัว
30)นางขวัญใจ ภูมิจันทึก และครอบครัว
31)นายติ่ง นางสุดา เจริญยิ่งและครอบครัว
32)นางสาวสายพิณ ตาจันทึกและครอบครัว
33)นางไปล่ ยะสูงเนิน และครอบครัว
34)นางสมบัติ จันต๊ะสุรินทร์ และครอบครัว
35)นายสมโรจน์ นางณัฐฐา พงษ์สวัสดิ์และครอบครัว
36)นายประเทือง นางน้อย ทองเมือง และครอบครัว
37)นายหนู นางบุญมา ทับเจริญ และครอบครัว
38)นางทองเติม สุวรรณยุทธ และครอบครัว
39)นายเชิงชาญ นางณัฐลดา และ ด.ญ.เกื้อกูล บำรุงตา
 

_________________
เห็นตัวเห็น เห็นใจใครก็ไม่เท่าเห็นใจตน

แก้ไขล่าสุดโดย noi เมื่อ 04 พ.ย.2008, 1:39 pm, ทั้งหมด 9 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
dd
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 17 มิ.ย. 2008
ตอบ: 179
ที่อยู่ (จังหวัด): overseas

ตอบตอบเมื่อ: 09 ก.ย. 2008, 5:41 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
ศีล ๕ รักษาตนไม่ให้เกิดในอบายภูมิ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
นิกา
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 ก.ย. 2008
ตอบ: 25
ที่อยู่ (จังหวัด): นนทบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 11 ก.ย. 2008, 11:13 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ อนุโมทนาด้วยค่ะ อยากร่วมบุญด้วยจะทำได้ยังไงค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ เพราะว่ามาเรียนกรรมฐานก็เพราะพระอาจารย์ แต่ไม่รู้ว่าจะร่วมบุญได้ยังไง ผู้รู้ช่วยตอบทีน่ะค่ะ พอดีว่าหนูจัดกฐินไปที่บุรีรัมย์แล้วด้วย แต่อยากร่วมบุญกับที่นี่ด้วย ต้องหากรรมการด้วยไหมค่ะ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2008, 4:59 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

นิกา พิมพ์ว่า:
สาธุ อนุโมทนาด้วยค่ะ อยากร่วมบุญด้วยจะทำได้ยังไงค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ เพราะว่ามาเรียนกรรมฐานก็เพราะพระอาจารย์ แต่ไม่รู้ว่าจะร่วมบุญได้ยังไง ผู้รู้ช่วยตอบทีน่ะค่ะ พอดีว่าหนูจัดกฐินไปที่บุรีรัมย์แล้วด้วย แต่อยากร่วมบุญกับที่นี่ด้วย ต้องหากรรมการด้วยไหมค่ะ


สาธุ ก่อนอื่นดุสิตธานี ขออนุโมทนาบุญกับคุณนิกา ก่อนนะคะ
ที่ได้นำกฐินไปที่ จ.บุรีรัมย์..สาธุ


ยิ้มแก้มปริ ส่วนการร่วมทำบุญกฐินกับวัดหลวงขุนวินนั้นก็ทำได้ดังนี้ค่ะ

1.ให้ชื่อ-ที่อยู่มาค่ะเพื่อจะได้ระบุชื่อผู้ร่วมทอดกฐิน
ในครั้งนี้และจะจัดส่งซองไปให้ที่บ้านตามที่อยู่นะคะ "ส่วนเงินที่
จะร่วมทำบุญ โอนไปที่บัญชีของวัดหลวงฯที่ได้ให้ไว้ตามลิงค์ที่ด้านบน
เลยเจ้าค่ะ"

เบอร์โทรศัพท์วัด 053-939615 (แม่ชีบุญมี)
หรือต้องการโอนเงินไปที่วัดโดยตรงได้ที่...

ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสันป่าตอง
ชื่อบัญชี พระจรัญ จันทร์ประภาสกุล
บัญชีเลขที่ 734-2041-227


2.หากมีจิตศรัทธาเป็นผู้ขยายสายบุญด้วยกันโดยการหากรรมการเพิ่มก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะ ซึ่งทางดุสิตธานีก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่จะปริ้นให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้อ่านพอเป็นสังเขปของวัดหลวงฯเจ้าค่ะ

สาธุ..สาธุ..สาธุ..ดวงจิตอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้
ติดต่อดุสิตได้ที่ mod_dusit@hotmail.com สาธุ
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”

แก้ไขล่าสุดโดย ดุสิตธานี เมื่อ 14 ก.ย. 2008, 1:40 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
dd
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 17 มิ.ย. 2008
ตอบ: 179
ที่อยู่ (จังหวัด): overseas

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2008, 5:52 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนากับคุณ นิกา ด้วยครับ สาธุ สู้ สู้
 

_________________
ศีล ๕ รักษาตนไม่ให้เกิดในอบายภูมิ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
นิกา
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 ก.ย. 2008
ตอบ: 25
ที่อยู่ (จังหวัด): นนทบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2008, 8:34 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณค่ะคุณ dd
มาร่วมทำบุญด้วยกันน่ะค่ะ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
นิกา
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 03 ก.ย. 2008
ตอบ: 25
ที่อยู่ (จังหวัด): นนทบุรี

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2008, 8:36 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณดุสิตค่ะ แล้วไม่ทราบว่าจะนำกฐินไปที่วัดยังไงกันล่ะค่ะ ทางไปมันจะอำนวยเหรอ แล้วจะจัดทอดกันวันที่เท่าไหร่ค่ะ
หนูส่งที่อยู่ไปให้ทางเมล์แล้วน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 14 ก.ย. 2008, 1:30 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

นิกา พิมพ์ว่า:
คุณดุสิตค่ะ แล้วไม่ทราบว่าจะนำกฐินไปที่วัดยังไงกันล่ะค่ะ ทางไปมันจะอำนวยเหรอ แล้วจะจัดทอดกันวันที่เท่าไหร่ค่ะ
หนูส่งที่อยู่ไปให้ทางเมล์แล้วน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ


อายหน้าแดง ตอนนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ให้ความสนใจที่อยากร่วมเดินทาง
ไปถวายกฐินด้วยหลายท่าน..ซึ่งก็ต้องรอขอทราบจำนวนให้ชัดเจน
หากมีคนร่วมเดินทางจะไปด้วยกันจริงทางดุสิตฯก็จะจัดการหารถตู้ให้
ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้คงต้องให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนค่ารถกันเอง
ตามจริงและหากมีถึง 40-50 คน ก็จัดการหารถบัสให้ซึ่งรถบัสได้ลองๆ
สอบถามราคาแล้วก็หลายหมื่น แต่หารต่อจำนวนคนแล้วจะตกคนละไม่
ถึง 1 พันบาทค่ะ

..โดยโครงการคร่าวๆจะพาไปกราบมนัสกาลพระพุทธบาท 4 รอยและฯลฯ
ตกใจ ส่วนในเรื่องของเส้นทางนี่รถบัสก็คงส่งได้เต็มที่คือ หมู่บ้านสบวิน
หลังจากนั้นจะเป็นรถของวัดที่จะต้องเที่ยวรับ-ส่งเจ้าค่ะ
ตกใจ และในเรื่องของที่พักนี่จะต้องชี้แจงให้ผู้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมเดินทางไป
ถวายกฐินด้วยกันว่า"สถานที่ของวัดมีแนวโน้มไม่พอให้นอนค่ะ"ซึ่งคนที่จะ
ไปด้วยกันก็คงต้องเป็นคนที่กินง่าย-นอนง่ายไม่ยึดติดอะไรมากนัก และ อยากจะให้นำเต็นท์ติดตัวไปได้จะดีมากๆ สำหรับคนมีเต็นท์ ยิ้มเห็นฟัน
ยิ้ม หรืออีกทางหนึ่งก็คืออาจจะขึ้นไปร่วมถวายกฐินด้วยกันที่วัด และย้อนกลับมานอนในตัวเมืองเชียงไหม่เจ้าค่ะ สาธุ

หลายท่านสอบถามการเดินทางไปวัดหลวงขุนวินมาเยอะ ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรไปทางวัดหลวงขุนวิน ซึ่งทางวัดได้ฝากมาว่าตอนนี้ได้ให้โยมเล็กเป็นผู้ประสานงานทางด้านการเดินทางไปวัดหลวงขุนวินแล้ว สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรงได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยเจ้าค่ะ
โยมเล็ก 087-1541243
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”

แก้ไขล่าสุดโดย ดุสิตธานี เมื่อ 05 ต.ค.2008, 3:27 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
noi
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 18 ธ.ค. 2007
ตอบ: 6
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 15 ก.ย. 2008, 10:44 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ประธานอุปถัมภ์(สายตรอกจันทร์) คุณสมิทธิ์ ตั้งเสถียร

ประธาน

1)คุณศุภัสสร ตั้งเสถียร
2)คุณปิยรัตน์ ตั้งเสถียร
3)คุณคุณาสิน วัฒนะคีรี
4)คุณสวรรยา วัฒนะคีรี
5)คุณณิชากร รอดเรือง
6)คุณสุพจน์ สิริเหมือนพงษ์
7)คุณนฤมล สิริเหมือนพงษ์
8)คุณเจริญ สิริเหมือนพงษ์
9)คุณสุวิทย์ สิริเหมือนพงษ์
10)คุณประนอม สิริเหมือนพงษ์
11)คุณสุรพล สิริเหมือนพงษ์
12)คุณธนัชชา เทพทัต
13)คุณสุชาย ศุภรัตนเมธา
14)คุณสงวน แสงสิงห์
15)คุณสุภาพ กิจปาโล และครอบครัว
16)คุณสมใจ กิจปาโล และครอบครัว
17)บริษัทไฟฟ้า เอ็มพีพี จำกัด
18)หกจ. น่ำทุ่ง
19)พี แอนด์ วี จักรกล
20)คุณขวัญใจ อัศวธีระเกียรติ์
21)คุณวันชัย เชยหมื่น
22)คุณชื่นพันธ์ กล้าหาญ
23)คุณมณีรัตน์ แทนวันดี
24)คุณสมควร สะวานนท์
25)คุณสุนทรี กาญจนะโนพินิจ
26)คุณลิขิต กาญจนะโนพินิจ
27)คุณวงศ์กาญจนต์ กาจนะโนพินิจ
28)คุณเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต
29)คุณพิมพ์ชนก พงษ์สนองผัน
30)คุณแสวง ปล้องทอง
31)คุณสำเนียง รุ่งเรืองนรา
32)คุณแม่พัด รุ่งเรืองนรา
33)คุณละเอียด โพธิกุล
34)คุณอรษา แทนทอง
35)คุณวลัยเศรษฐ-ภาสกร รุจิราธาดากุล
36)คุณสมศักดิ์ ฤชุวรกิจกุล และครอบครัว
37)คุณชีวัน กุลธวัชชัย
38)คุณกล้วยไม้ กุลธวัชชัย
39)คุณนภา กุลธวัชชัย
40)คุณขนิฐา กุลธวัชชัย
41)คุณโสรดา กุลธวัชชัย
42)คุณวัลยา กุลธวัชชัย
43)คุณวิวัฒน์ กุลธวัชชัย
44)คุณณัฐพงษ์ ปฐมวงศ์ชัย
45)คุณยศพนธ์ ปฐมวงศ์ชัย
46)คุณเฉลิมรัตน์ ชินดีสุวรรณ
47)คุณชินธวัช ชินดีสุวรรณ
48)คุณเฟื่องยศ ชินดีสุวรรณ
49)คุณจอนอาร์ ฟริ้งสตัน
50)คุณเค้งลิ้ม แซ่อึ้ง
51)คุณสุนีย์ ศรีวิภาสถิตย์
52)คุณเฟรดริค โจเปอเก้อร
53)คุณรมณ อุไรรัตน์
54)คุณสราวุธ จตุรงคโชค
55)คุณกิติยา สุขสกุล
56)คุณทัศนีย์ ธงแก้ว
57)คุณปรัฐสนันท์ แก้วมณี
58)คุณนันทิยา แก้วมณี
59)คุณอารีย์ แก้วมณี
60)คุณจำเนียร แก้วอินท์


รองประธาน

1)บริษัท ส.หลักชัยซัพพลาย จำกัด (คุณเกษม และครอบครัว)
2)คุณวันดี ปัญญา
3)คุณวิลัย สนธิ
4)คุณดาราวรรณ เชิญขวัญ
5)คุณยุพิณ ผลอินทร์
6)คุณบุญเรือน รักศรี


กรรมการ

1)คุณภัทรภร แสงพารา
2)คุณไพษิต แซ่ห่ำ
3)คุณอนุชา พ่อครวงษ์
4)คุณจรัตน์ สว่างภพ
5)คุณอุทัย เที่ยงคราม
6)คุณจิรายุ กิ่งสาหัส
7)คุณนุชรีย์ ธรรมศิริ
8)คุณไพศาล ว่องวิชญกุล
9)คุณกิตติพันธ์ ฉัตรไพจิต
10)คุณสุรชัย แซ่ตั้ง
11)คุณศรีรมย์ ใจพาชิด
12)คุณแมว พันมะลา
13)คุณทิพปราง สุขปุ๊ด
14)คุณพรเพ็ญ อ่อสอาด
15)คุณภัทรวดี เกตคล้ายแสง
16)คุณรุ่งระวี บุพพวงษ์
17)คุณสุพัตรา นึกสม
18)คุณมาลัย สุวรรณชัย
19)คุณกมลนารถ วรรณสอน
20)คุณบุญทวี มาแล้ง
21)คุณวรารัตน์ สวัสดิภาพ และครอบครัว
22)คุณทัศนี เย็นศิริ
23)คุณพิมพ์ใจ แก้วสันภวะกุล
24)คุณพ่อนาย-แม่มาก ปัญญาวิชัย
25)คุณพ่อเติม-นางรสริน มุตตา
26)คุณจำปี ชัยยะ
27)คุณลภัสรดา ลำปอง
28)คุณอุไรรัตน์ สุทธิประพา
29)คุณธนากร มหาศักดิกุล
30)คุณจารุวรรณ คุณแสน
31)คุณพัชรนันท์ ศรีธรารักษ์
32)คุณวรรณพร ขจีเนตรไพบูลย์
33)คุณพ่อเมืองใจ-แม่ก๋อง อินต๊ะมา
34)คุณนัญลักษณ์ แย้มสุริโยทัย และครอบครัว
35)คุณธิดา ดิษยะกมล และครอบครัว
36)คุณจันทรรัตน์ ยีโถ
37)คุณวิภา พงเพ็ชร
38)คุณปาณิกานท์ อินทรศร
39)คุณสมภพ มีซัน
40)คุณศีตภา อินทรศร
41)คุณสะอิ้ง จันทร์ศรี
42)คุณทองอยู่ แซ่ผู่
43)คุณราตรี รัศมีแก้ว
44)แม่ชีสาคร รัศมีแก้ว
45)คุณอำไพ ยศกาศ และครอบครัว
 

_________________
เห็นตัวเห็น เห็นใจใครก็ไม่เท่าเห็นใจตน

แก้ไขล่าสุดโดย noi เมื่อ 17 ก.ย. 2008, 11:13 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ดุสิตธานี
บัวบาน
บัวบาน


เข้าร่วม: 21 ก.ย. 2007
ตอบ: 352
ที่อยู่ (จังหวัด): สุโขทัยธานี

ตอบตอบเมื่อ: 05 ต.ค.2008, 3:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ยิ้มเห็นฟัน ยิ้ม หลายท่านสอบถามการเดินทางไปวัดหลวงขุนวินมาเยอะ ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรไปทางวัดหลวงขุนวิน ซึ่งทางวัดได้ฝากมาว่าตอนนี้ได้ให้โยมเล็กเป็นผู้ประสานงานทางด้านการเดินทางไปวัดหลวงขุนวินแล้ว สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรงได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยเจ้าค่ะ โยมเล็ก 087-1541243
 

_________________
“จงทำจิตให้บริสุทธิ์” ด้วยความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง “ตัวของเราเอง”
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
noi
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 18 ธ.ค. 2007
ตอบ: 6
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 13 ต.ค.2008, 8:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประธาน

1)ดร.ชวัลรัตน์ แก้วสุรินทร์
2)ดร.ศรีสุดา เลิศยื่งเจริญชัย
3)ผอ.สมบูรณ์ แก้วสุรินทร์
4)ส.จ.อัฒกร อินทศร
5)น.ส.นริศรา แก้วสุรินทร์
6)นายปกรณ์ สัจพงษ์
7)นางเสาวภากรณ์ บุญคง
8)ผญ.สุปรียา อินทศร
9)นางสุรวรรณ บุญคง
10)นายนพดล สีสวย
11)คุณยายแพร บุญคง
12)นางนิวาพร นาคสกุลรัตน์
13)นายชุมพล นาคสกุลรัตน์
14)รองนายกเทศมนตรีทนงศักดิ์ สินแสนสุข
15)นางนิภา สินแสนสุข
16)นางอินทิรา บุญคง
17)นางนวลละออง นันทศิริเรืองกุล
18)นายโกศล วรรณดี
19)นางภิรมย์ แดนดี
20)นายอัมพร แดนดี
21)นางจิราภรณ์ โสรีกุล
22)นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล
23)ด.ช.อภิพรชัย โสรีกุล
24)นายถนอมศักดิ์ บุญคง
25)นางสุณี อาทวัง
26)ด.ต.สุรพล อาทวัง
27)นายทวีวัฒน์ อาทวัง
28)นายณัฐวุฒิ อาทวัง
29)นายนพลักษณ์ คงชัยโรจน์สกุลกรรมการ
1)นายภัทราวุฒิ ธราพร
2)นายธนาวุฒิ ตั้งมะโนมานะ
3)นายธงเดช ทองประสาน
4)นายเอนก เที่ยงตรง
5)นายเชิดศักดิ์ แสนสุริยะเดชา
6)นางนฤมล แสนสุริยะเดชา
7)นายพีระ แดนดี
8)นางสาวพนิดา แดนดี
9)นายพงศกร แดนดี
10)นางสาวนภัสกร คำแย้ม
 

_________________
เห็นตัวเห็น เห็นใจใครก็ไม่เท่าเห็นใจตน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง