Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระมหาสังกัจจายนเถระ (เอตทัคคะ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
00ching00
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 11 เม.ย. 2008
ตอบ: 1
ที่อยู่ (จังหวัด): สงขลา

ตอบตอบเมื่อ: 09 ต.ค.2008, 11:36 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ประวัติโดยย่อ

พระมหาสังกัจจายนเถระนั้นเป็นบุตรของปุโรหิต เมืองอุชเชนี แคว้นอวันตี มีพระเจ้าจัณฑปัชโชตเป็นพระราชา กัจจายนะเป็นหนุ่มรูปงามมาก เป็นคนไฝ่รู้ ศึกษาเล่าเรียนไตรเพทจนมีความเชี่ยวชาญ เมื่อบิดาสิ้นชีวิต ท่านได้รับตำแหน่งปุโรหิตในราชสำนักแทนบิดา ต่อมาพระเจ้าจัณฑปัชโชตทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วจึงส่งกัจจายนปุโรหิตเดินทางไปนิมนต์เสด็จมาโปรดชาวเมืองอุชเชนี

กัจจายนปุโรหิตได้ฟังธรรมเทศนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แล้วทูลขออุปสมบทหลังจากอุปสมบทไม่นาน พระองค์ทรงส่งพระมหากัจจายนเถระไปโปรดชาวเมืองอุชเชนีแทนพระองค์ พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงเลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะและได้ถวายความอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนเจริญมั่นคงในราชอาณาจักรของพระองค์

ครั้งหนึ่ง พระมหากัจจายนเถระได้แสดงความในภัทเทกรัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยย่อให้พิสดาร จนใด้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะในทางขยายความแห่งพุทธภาษิตโดยพิสดาร เนื่องจากท่านมีรูปงามและคล้ายประพุทธองค์มากจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้พบเห็นบ่อยๆ ท่านจึงอธิษฐานจิตให้ร่างกายของท่าอ้วนท้วนลงพุง ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน


อดีตชาติสมัยพระปทุมุตตระพุทธเจ้า

ครั้งนั้นท่านเกิดเป็นบุตรคหบดี วันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมพร้อมกับพวกชาวเมือง เห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสาวกรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะด้านขยายความโดยย่อให้พิสดารแล้วเกิดศรัทธาปรารถนาจะได้เป็นดั่งเช่นพระสาวกรูปนั้น ท่านแสดงศรัทธาให้ปรากฏด้วยการทำบุญต่างๆ คือ ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอด ๗ วัน และในวันสุดท้ายท่านได้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาของท่าน พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูความเป็นไปได้ในอนาคตของท่านด้วยพระญาณ แล้วทรงเห็นความปรารถนาของท่านสำเร็จได้แน่ จึงทรงพยากรณ์ว่า "ในอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัปข้างหน้า พระสมณโคดมพุทธเจ้าจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เธอจักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์ จักได้บรรลุอรหัตผลและได้รับตำแหน่งเอตทัคคะด้านย่อความให้พิสดาร"

ท่านได้ฟังพุทธพยากรณ์แล้วก็เกิดปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ได้ทำบุญสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สมัยพระสุเมธะพุทธเจ้า

ครั้งนั้นท่านเกิดเป็นกุลบุตรชาวเมืองพาราณสี เมื่อพระสุเมธะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พุทธบริษัทได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่านได้บริจาคทองคำ ๑๐๐,๐๐๐ ตำลึงเพื่อใช้หล่อเป็นอิฐ แล้วตั้งจิตปรารถนาขอให้มีร่างกายสวยงาม มีผิวพรรณดั่งทองคำ และได้ทำบุญอื่นสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ จงมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ท่านมาเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต แล้วได้บรรลุอรหันต์ผลแล้วออกบวช อาศัยเหตุที่ตั้งจิตปรารถนาในอดีตชาติ ประกอบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันชาติที่เมื่อออกบวชแล้วมีความสามารถในการขยายความพระธรรมเทศนาที่ตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารพระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านขยายความย่อให้พิสดารดังที่กล่าวมาแแล้ว

สาธุ
 

_________________
หญิงที่น่าเกลียด...คือ...ผู้หญิงที่ตามใจตัว....ผู้ชายที่น่ากลัว...คือ...ผู้ชายที่ไม่รู้จักเกรงคน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 11 ต.ค.2008, 8:50 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง