Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 จากกระทู้ อนัตตา กับความว่าง อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ธ.ค.2004, 10:00 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ผมได้แสดงความเห็นในกระทู้ที่มีผู้ตั้งไว้ว่าอนัตตากับความว่าง (ในเวบอื่น)เรื่องนี้สำคัญจึงเอามาเขียนไว้ที่นี่เสียใหม่และเป็นธรรมดาที่การแสดงความเห็นทางธรรมะมักแตกต่างกันออกไปอนัตตา คืออะไร ในอนัตตลักขณะสูต พระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์ว่า"สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทึกข์ หรือเป็นสุข"ปัญจวัคคีย์ ตอบว่า "เป็นทุกข์พระเจ้าข้า"พระพุทธเจ้าถามว่า "สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตา"ปัญจวัคคีย์ตอบว่า "เป็นอนัตตาพระเจ้าข้า"ดังนั้น"สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา"โดยนัยนี้ อนัตตาเป็นทุกข์แต่หลักธรรมที่ว่า "สัพเพ ธัมมา อนัตตา" ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาและ "นิพพานัง ปรมัง วทัญ ติ พุทธา" ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพาน

เป็นธรรมอย่างยิ่งเมื่อพระนิพพานเป็น"ธรรม" เมื่อธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา พระนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยข้อที่ว่านิพพานเป็นธรรมนั้น ในโลกุตรธรรม ๙ มี มรรค ๔ ผล๔ นิพพาน ๑

ก็ยืนยันว่านิพพานเป็น "ธรรม"ดังนั้นอนัตตานัยหนึ่งเป็น"ทุกข์" อีกนัยหนึ่งหมายถึงพระนิพพานแต่"นิพพานัง ปรมัง สุขัง" นิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอนัตตาก็เป็นสุขอย่างยิ่งด้วย และเป็นทุกข์ด้วยอนัตตาเป็นทุกข์ นั้นหมายถึงอนัตตาที่เป็น สังขตธรรม (ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง)ส่วนอนัตตาที่เป็นสุขอย่างยิ่งนั้น หมายถึงอนัตตาที่เป็น อสังขตธรรมทีนี้ความว่างหรือสุญญตา เมื่อดูที่ "นิพพานัง ปรมัง สุญญัง"นิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งสุญญตาในความหมายนี้เป็น อสังขตธรรมความแตกต่างระหว่าง สุญญตา (ความว่าง) กับ อนัตตาแตกต่างกันตรงที่ อนัตตาเป็นทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมแต่สุญญตาเป็น เพียง อสังขตธรรมเท่านั้นในความหมายของความว่าง หมายถึงว่างจากกิเลส ว่างจากการปรุงแต่ง ว่างจากการยึดมั่นถือมั่น หรือว่างจากตัวตนหรือพูดง่ายๆ เมื่อว่างก็ไม่มีตัวตน เมื่อไม่มีตัวตนก็ว่าง (อสังขตธรรม)แต่คนอื่นๆอาจแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นี่ก็เป็นเรื่องนานาจิตตัง
 
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 11:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กราบสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพขออนุญาตแสดงความคิดเห็น.....แต่การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งนัก สภาวะธรรมแห่งความว่างเป็นอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะธรรมนั้นจริงๆว่า ว่างเป็นอย่างไร ว่างไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรสภาวะแห่งความว่าง ก็ยังมีจิตอยู่ แล้วจิตในสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไร นอกจากจิตแล้ว ยังมีปัญญาอันละเอียดอ่อนผุดขึ้นตามสภาวะธรรมแห่งความว่างด้วย แล้วปัญญาตรงนั้นเป็นอย่างไรแต่"นิพพานัง ปรมัง สุขัง" นิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอนัตตาก็เป็นสุขอย่างยิ่งด้วย และเป็นทุกข์ด้วย ฉะนั้น.....การปฏิบัติเข้าไปสู่สภาวะธรรมแห่งการดับทั้งทุกข์และสุขนั้น ทำอย่างไร ก็ต้องถึงรอบที่เข้าไปดับสภาวะนั้นให้ได้ด้วยตนเองอีกทุกข์แห่งสภาวะธรรมที่จะเข้าไปดับได้นั้นเป็นอย่างไร

สุขแห่งสภาวะธรรมที่จะเข้าไปดับได้นั้นเป็นอย่างไรมณี ปัทมะ ตารา

 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
สุรพงษ์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 12:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมะเป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะบุคคล "อนัตตา"เป็นสภาวะธรรมที่รู้ได้เฉพาะบุคคล ไม่ควรสนใจว่าเป็นอย่างไร แต่ควรสนใจวิธีและตั้งใจปฎิบัติเพื่อให้เข้าถึง ก็จะรู้ได้เองว่าอัตตา หรือ อนัตตาเป็นเช่นไร คนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองไม่เห็นสีเขียว สีแดงเป็นเช่นไร พูดอย่างไรอธิบายอย่างไรย่อมไม่สำเร็จ จนกว่าจะทำให้หายตาบอดได้นั้นแหละ
 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 1:54 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สภาวความว่างนั้นไม่สามารถหยั่งลงด้วยจิตของปุถุชนได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจึงจะหยั่งถึงจึงไม่สามารถอธิบายสภาวธรรมนี้ด้วยการหยั่งถึงด้วยใจ หรือการตรึกมีแต่อธิบายสภาวธรรมนี้โดยพยัญชนะแต่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะปุถุชนไม่สามารถจะใช้จิตเข้าไปหยังถึงธรรมอันลึกนี้แต่การอธิบายด้วยพยัญชนะนี้เองที่จะนำไปสู่แนวทางแห่งสัมมาทิฐิ ในการปฏิบัติต่อไปนอกจากนัยแห่งพยัญชนะแล้ว แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอธิบายก็ไม่สามารถหยั่งธรรมตามลงไปได้เว้นแต่ผู้บรรลุพระอรหันต์เท่านั้นเพราะธรรมนี้ลึกซึ้งดังนั้นแม้ฟังธรรมแห่งพระพุทธเจ้าก็หยั่งถึงด้วยพยัญชนะและธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพยัญชนะและอรรถะย่อมตรงกันไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดการอธิบายตามพยัญชนะก็เป็นสิ่งเพียงพอเพราะธรรมไม่ได้มีมากกว่านี้เลยจพอธิบายอย่างไรก็หยั่งลงในที่เดียวกันทั้งสิ้น
 
P
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 5:33 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ความว่างจาก กรรมฐาน นี่เป็นอารมณ์รึเปล่าครับ
 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 8:51 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ที่จริงแล้วคำว่า "กรรมฐาน"ไม่มีในพระไตรปิฏก เป็นคำที่บัญญัติขึ้นภายหลัง มาจากคำว่า"กัมมัฏฐาน"ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เขาแปลว่า อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจก็แสดงว่าว่างจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ นี่แปลตรงตัวเลยแต่ไม่ทราบว่าถามเรื่องนี้ทำไมหรือครับหรือจะมีคำถามให้ต่อที่จะต้องตอบอีกหรือเปล่าครับ ถ้ามีก็ลองถามต่อนะครับ
 
P:)
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 9:19 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ไม่มีคำถามต่อครับ ขอบคุณครับคุณโอ๋สำหรับคำตอบ
 
สำเร็จ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ธ.ค.2004, 11:38 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คำว่า ไตรลักษณ์ คือลักษณะ 3 อย่าง..ได้แก่.1.อนิจจัง...ความไม่เที่ยง

2.ทุกขัง.....ความที่ทนอยู่ไม่ได้

3.อนัตตา....ความไม่มีตัวตน หรือ บังคับบัญชาไม่ได้ลักษณ์ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นผลจากการพิจารณาธรรมต่างๆ..

ทำให้ทราบว่าธรรมทั้งหลาย(ยกเว้นนิพพาน) มีลักษณะ 3 อย่างนี้ประจำการที่จะทราบได้...ก็โดยการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า..

มิฉะนั้นจะไม่มีใครรู้ได้...มีแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วสั่งสอนมนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม ฯลฯ

ให้รู้ถึงกฏพระไตรลักษณ์...

และถ้าผู้ใดเห็นจริงตามนั้น....ผู้นั้นคือพระอรหันต์

การจะเห็นจริงตามนั้นจึงเป็นเรื่องยาก..สำหรับปุถุชน(ผู้มีกิเลสหนา)การจะทราบไตรลักษณ์...เป็นเรื่องที่ละเอียด...ไม่ใช่ธรรมง่ายๆ

คนไม่เข้าใจ..ไม่ศึกษาจริงเข้าใจได้ยากมาก

จึงเกิดการโต้เถียงกันอยู่เสมอ..จนปัจจุบันบางสำนักก็สอนว่า...พิจารณาคำสอนของพระพุทธอง์แล้ว

สรุปว่า นิพพานเป็นอัตตาบางสำนักก็สรุปว่า...นิพพานเป็นอนัตตาความจริงมีพระบาลี..แสดงไว้ชัดว่า..นิพพานเป็นอนัตตา..

อีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับ...อย่างนี้เป็นต้น

การที่ไตรลักษณ์ มีลักษณะ 3 อย่าง

คงพอจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆได้ว่า.อนิจจัง..ไม่ใช่..ทุกขัง

ทุกขัง....ไม่ใช่...อนัตตา

อนัตตา...ไม่ใช่...อนิจจังพระพุทธองค์ทรงแยกแยะความแตกต่าง..

ให้สาวกได้ทราบรายละเอียด...ให้เห็นลักษณะที่ต่างกันแต่...คุณโอ่แสดงธรรมยืดยาว(ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่มาก)...แล้วสรุปว่า...ดังนั้น อนัตตานัยหนึ่งเป็นทุกข์ ....แล้วก็ขยายความไปอีก

จะกี่นัยก็ตาม .... อนัตตาไม่ใช่ทุกข์ ..... ทุกข์ต่างหากที่เป็นอนัตตา

อย่ากลับข้างกัน...ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้ละเอียดมากผมขอบอกว่า...เป็นการสรุปที่คลาดเคลื่อน...เพราะ

ลักษณะของอนัตตา..ไม่เหมือนกับลักษณะของทุกข์ถ้าสรุปอย่างนี้...ไตรลักษณ์...ก็มีเพียง 2

เพราะถ้าสรุปว่า อนัตตาเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นอนัตตา..

ทุกข์กับอนัตตาก็จะมีลักษณะเดียวกันแสดงว่าศึกษามาแล้วเข้าใจเอาเอง....ก็เลยสรุปไปอย่างนั้น.

ขอแยกขยายให้เห็นชัดๆว่า...สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา.....อันนี้ถูก.....(เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า)โดยนัยนี้ อนัตตาเป็นทุกข์..........อันนี้ผิด......(เป็นข้อสรุปของคุณโอ่)...

ไม่มีคำสอนที่กลับข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ถ้าสรุปแบบที่คุณโอ่ว่าไว้....การที่นิพพานเป็นอนัตตา.....

นิพานก็จะกลายเป็นทุกข์ไป...เป็นการสรุปที่ใช้ไม่ได้

จะมาทำเป็นแยกเป็นนัยๆ...ก็ไม่มีพุทธพจน์แสดงไว้

ต้องดูรายละเอียดให้ดี....อย่ากลับข้างกัน....ความหมายจะเสียตอนที่คุณโอ่ยกเอาพุทธพจน์มาแสดง...นั้นถูกแล้วแต่ตอนที่คุณโอ่สรุปเอาเอง....ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้..เรื่องนี้เป็นเรื่องสูงสุดของศาสนาพุทธ...

ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง..การที่ผมมาเห็นต่างกับคุณโอ่...ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร...

มีการถกเถียงกันมาก..มานานแล้วผมเองมิได้คิดจะทำความเสียหายให้กับคุณโอ่....โปรดเข้าใจ

ผมคิดว่า...เป็นการนำเสนอสิ่งที่ผมคิด...แค่นี้เอง

 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ธ.ค.2004, 3:41 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณครับคุณสำเร็จ เป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆที่จริงแล้วตอนนั้นที่พูดถึงทุกข์ ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจริงๆแล้วคำว่า"ทุกข์"นั้นหมายถึงเบญจขันธ์เท่านั้นองเนื่องจากอนัตตา เป็นทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมเลยทำให้สับสนจริงๆแล้วเรื่องนิพพานนั้น ถ้าศึกษา ความว่าง วิโมกข์ นิโรธ มาประกอบแล้วความเห็นว่านิพพานเป็นอัตตาไม่น่าจะมี เพราะไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาเลย ถ้ามีพระพุทธเจ้าต้องยกเรื่องอัตตามาแสดงว่ามีอยู่ให้ได้รู้ 
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 25 ธ.ค.2004, 10:43 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กราบสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพขอแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติธรรม คงไม่มีท่านผู้ปฏิบัติท่านใดหวังไว้ว่า จะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ จะต้องได้ขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะอธิบายได้ หากปฏิบัติแล้วผ่านสภาวะธรรมนั้นๆ ก็สมควรที่จะอธิบายได้เมื่อได้อ่านกระทู้นี้ ด้วยความเข้าใจว่าผู้ตั้งกระทู้ผ่านสภาวะธรรมนี้มา จึงแสดงความคิดเห็นถามถึงสภาวะธรรม มิได้มีเจตนากล่าววาจาก้าวล่วงแต่อย่างใด.....สภาวะแห่งความว่าง ก็ยังมีจิตอยู่ แต่สภาวะธรรมแห่งจิตนั้น เป็นเพียงจิตที่อ่านไม่ออก อ่านไม่ออกเพราะไม่มีอะไรเหลือเชื้อที่จะให้อ่าน นอกจากจิตแล้ว ยังมีปัญญาอันละเอียดอ่อนผุดขึ้นตามสภาวะธรรมแห่งความว่างด้วย ปัญญาแห่งสภาวะธรรมอันละเอียดอ่อนนั้น ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่จะแสดงออกมาด้วยธรรมแห่งปัจจุบันการปฏิบัติเข้าไปสู่สภาวะธรรมแห่งการดับทั้งทุกข์และสุขนั้น ก็ต้องถึงรอบที่เข้าไปดับสภาวะนั้นๆ ทุกข์แห่งสภาวะธรรมที่จะเข้าไปดับได้นั้น เป็นสภาวะแห่งทุกข์ที่สุด เบื่อที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ก็สามารถเข้าไปดับสภาวะแห่งทุกข์ที่สุดนั้นได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ ทุกข์ตรงไหนก็เข้าไปดับตรงนั้น แต่ทุกข์ไม่ได้เกิดจากเข้าปฏิบัติสมาธิเสมอไป อาจเป็นทุกข์จากการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์เรานั่นเองทีนี้สุข สภาวะแห่งสุขนั้นสุขที่สุด สุขก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในขณะที่เข้าปฏิบัติกรรมฐาน สุขแบบล้นหลากเหมือนสายน้ำ สุขตอนไหน ก็สุขทุกขณะจิตที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ในทุกอิริยาบทของชีวิตประจำวัน สุขที่สุดมันล้นมาจากไหน ก็ย้อนกลับเข้าไปดับตรงนั้นทีนี้เมื่อผ่านสภาวะธรรมแห่งการเข้าไปดับทั้งทุกข์และสุขได้แล้ว สภาวะธรรมแห่งจิตก็ไม่มีอะไรที่เหลือเชื้อให้อ่านอีกแล้ว มันก็ไม่ต้องคอยเข้าไปปรับเกิดดับ เมื่อมากระทบ ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะมากระทบ แล้วจะเกิด ไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเกิด แล้วต้องวุ่นวายตามเข้าไปดับอีก เพราะมันราบเรียบเสมอกันไปหมดแล้วสมมติบัญญัติต่างๆ ก็อันตรธานหายไป ด้วยธรรมดาแห่งสภาวะของรอบการปฏิบัติธรรม ไม่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่ให้วุ่นวาย.....มนุษย์.....ธรรมะสวัสดีมณี ปัทมะ ตารา 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ธ.ค.2004, 1:45 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ก่อนอื่นขอบอกว่าไม่บังอาจในการรับคำกล่าวว่าได้ผ่านสภาวะความว่าง

และไม่ได้ปรารถนาจะเข้าถึงสภาวะความว่างทั้งในพระพุทธเจ้าองค์นี้ และองค์ต่อไปด้วย เพราะยังไม่ถึงเวลานั้นแต่พูดถึงความว่างตามพยัญชนะ

เพราะพยัญชนะนี่เองที่สืบทอดศาสนาไว้ ให้คนได้สำเร็จเป็นอรหันต์ ในแต่ละยุค พยัญชนะนี้จึงมีความสำคัญ

 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ธ.ค.2004, 4:37 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สภาวะของโลก(โลกียะ) ทั้งหมดเป็นไตรลักษณ์ เรียกว่าทุกข์ เพราะไตรลักษณ์ ไม่ได้เป็นลักษณะของความสุข จะเรียกว่าดับทุกข์ ดับสุขไม่สมควร เพราะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป ส่วนสุขนั้นไม่มี จึงไม่มีให้ดับถ้าสภาวะความว่างยังมีจิตดังที่ท่านว่า จิตนั้นก็ว่างจากกิเลส คือว่างจากราคะ ว่างจากโทสะ ว่างจากโมหะส่วนจิตอ่านออกหรืออ่านไม่ออกนั้น ผมไม่มีความเข้าใจตรงนี้ เพราะต้องดูว่าอะไรไปอ่านจิต หรือจิตไปอ่านอะไร และทำไมต้องอ่าน อาการอย่างไรจึงเรียกว่าอ่าน ถ้ามีความเข้าใจตรงกันแล้ว พอจะมีความเห็นตามพยัญชนะได้ แต่เมื่อความเห็นในอรรถก็ดี ในพยัญชนะก็ดี ยังไม่มีความตรงกัน การแสดงความเห็นในลักษณะเนี้เกรงว่าจะคลาดเคลื่อนต่อความเข้าใจ จึงไม่กล้าแสดงความเห็นประเด็นนี้ส่วนทุกข์ที่เข้าไปดับที่ว่าบื่อที่สุดนั้น ถ้าหมายความว่าเห็นทุกข์ที่เบื่อที่สุดแล้วดับได้นั้น คนป่วยหนักที่โรงพยาบาลก็เห็นทุกข์ ทั้งเบื่อทั้งไม่ต้องการ แต่ก็ไม่สามารถจะดับทุกข์นั้นได้ ด้วยอาการเห็นเช่นนั้น ตามสภาวะในอิริยาบถชีวิตประจำวันดังท่านว่าผมเห็นว่าการดับทุกข์ตามพยัญชนะนั้น มิได้เป็นดังท่านว่าเลย แต่เห็นว่าการดับทุกข์นั้นเป็นการเห็นภายในอายตนะภายในหรือภายนอก และการเห็นว่าสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เป็นทุกข์นั้นเป็นการเห็นด้วยปัญญาเช่นเห็นว่าความคิดถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่น่าพอใจ ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงรสนั้น เมื่อจะดับก็จะดับที่ความคิดถึงรสนั้นอะไรเกิดขึ้นที่ไหน รู้ได้ที่นั่น ก็ดับได้ที่นั่น ถ้ายังรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ก็ย่อมดับไม่ได้ ความรู้นั้นจึงต้องหยั่งด้วยปัญญาเหตุนี้จึงอาศัยศีลอบรมสมาธิ อาศัยสมาธิอบรมปัญญา อาศัยปัญญาอบรมจิต จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว สมมุติบัญญัติจะอันตรธานหรือไม่ก็ตาม หรือมีอยู่จิตก็ไม่ติดยึด เพราะว่าเมื่อยังต้องอยู่ในโลก ต้องสื่อสารกับคนในโลก จิตผู้หลุกพ้นก็ต้องอาศัยสมมุติบัญญัติในการสื่อสาร การพูดเมื่อจิตหลุกพ้น เป็นวิมุติหลุดพ้น ก็ย่อมเห็นสมมุติบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัติที่แท้จริง มิใช่รู้โดยคำกล่าวเพียงว่านั่นเป็นสมมุติบัญญัติ นี่เป็นสมมุติบัญญัติ แต่รู้โดยความเป็นจริง ความเป็นจริงนี่ก็มิได้เป็นสมมุติสัจจะ แต่เป็นปรมัตถ์สัจจะเพราะรู้ตามปรมัตถ์สัจจะ นั่นเอง จึงทำให้รู้ว่านั่นเป็นสมมุติสัจจะ นี่เป็นสมมุติสัจจะ สมมุติสัจจะมิได้อันตรธานไปไหน มีแต่เข้าใจไม่ติดยึดไม่หมายมั่นมิใช่หรือครับ
 
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 26 ธ.ค.2004, 8:31 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กราบสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพขออนุญาตแสดงความคิดเห็น.....อะไรเกิดขึ้นที่ไหน รู้ได้ที่นั่น ก็ดับได้ที่นั่น ถ้ายังรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ก็ย่อมดับไม่ได้ ความรู้นั้นจึงต้องหยั่งด้วยปัญญาเหตุนี้จึงอาศัยศีลอบรมสมาธิ อาศัยสมาธิอบรมปัญญา อาศัยปัญญาอบรมจิต จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะ.....การศึกษาจึงควรควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ให้เข้าใจในความหมายของสภาวะธรรมที่สื่อออกมาเป็นพยัญชนะ เปรียบเสมือนการอ่านผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หากไม่ลงมือปฏิบัติเอง ก็เป็นเพียงแต่ได้อ่านผลการทดลองของผู้อื่น แต่ไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดของผลการทดลองนั้นได้ด้วยตนเองธรรมะสวัสดีมณี ปัทมะ ตารา

 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 ธ.ค.2004, 9:32 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เมื่อรู้ได้ที่นั่น นั่นเป็นการรู้ได้ด้วยปัญญา มิได้รู้ได้อย่างอื่น แต่เมื่อไม่มีปัญญา แม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นที่นั่นก็รู้ไม่ได้เลย เพราะว่าการรู้นั่นรู้ด้วยญาณคือปัญญา จึงไม่ได้บอกว่ารู้ด้วยปัญญา เพราะละไว้เป็นที่เข้าใจแล้วเพราะไม่รู้ด้วยปัญญาแล้วจะรู้ทันสิ่งที่เกิดเร็วมากได้อย่างไร จริงมั้ยครับ
 
สำเร็จ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ธ.ค.2004, 3:30 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออภัยเจ้าของกระทู้ด้วยครับเนื่องจากผมพบว่ามีข้อผิดในการออกความเห็น

จึงขอแก้คำผิดหน่อย...ที่ผมแสดงไว้ว่า....." จะกี่นัยก็ตาม ...อนัตตาไม่ใช่ทุกข์...ทุกข์ต่างหากเป็นอนัตตา "

เป็นการแสดงที่ผิดครับ....ทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ขอแก้เป็น..." จะกี่นัยก็ตาม....อนัตตาไม่ใช่ทุกข์... สิ่งใดเป็นทุกข์ต่างหากเป็นอนัตตา "เนื่องจากไม่มีการถามในรายละเอียดตรงจุดนี้..

ผมจึงของดเว้นไม่อธิบายต่อว่า..ทำไมจึงกล่าวอย่างนี้ขอขอบคุณครับ

 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ธ.ค.2004, 4:47 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณสำเร็จทำผมงง

ผมนึกไม่ออกว่า "ทุกข์" กับ "เป็นทุกข์"นั้นต่างกันหรือเหมือนกันอย่างเช่นขันธ์ห้าเป็นทุกข์ กับ ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ ไม่เหมือนกันหรือ ผมคิดว่าจะเหมือนกันเสียอีก
 
สำเร็จ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 28 ธ.ค.2004, 1:05 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ต้องแบ่งอย่างนี้ครับ..ถึงจะไม่งงสิ่งใด..คืออย่างหนึ่ง

เป็นทุกข์..คืออย่างหนึ่งกล่าวว่า สิ่งใด เป็นทุกข์ สิ่งนั้น เป็นอนัตตาสิ่งใดหมายถึง จิต เจตสิก รูป (ไม่รวมนิพพาน)

ทุกข์คืออาการ....ของสิ่งใด (หมายถึงอาการของ จิต เจตสิก รูป)

ขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม...ประกอบ

มีคนรักหมาอยู่คนหนึ่ง...ไปไหนเอาหมาไปด้วย...เขียนหนังสือไว้ท้ายรถว่า...มีหมาเป็นเพื่อน ดีกว่า มีเพื่อนเป็นหมาคำว่าหมา...หมายถึงหมาเท่านั้น

คำว่าเพื่อนหมายถึง หมา แมว เพื่อน พ่อ แม่ พี่น้อง ญาต ....ฯลฯคำว่าเป็นทุกข์ กับ ทุกข์ ไม่แตกต่างกันเลย...ถูกแล้ว.. 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 28 ธ.ค.2004, 6:42 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอบคุณครับที่ช่วยอธิบาย
 
ดนุวัติ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 28 ธ.ค.2004, 1:26 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 30 ธ.ค.2004, 6:52 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระอานนท์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถามว่าที่ว่าโลกสูญ ๆนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไร ตรัสตอบว่า เพราะเหตุที่สูญจากตนและจากสิ่งที่เนื่องด้วยตน จึงชื่อว่าโลกสูญ แล้วได้ตรัสแจกอายตนะภายในมีตาเป็นต้น อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้น รวมทั้งวิญญาณ ผัสสะ เวทนา ว่าล้วนสูญจาตน และจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนในภาคอธิบายได้กล่าวถึงความสูญ สูญจากสังขาร ความสูญเพราะปรวนแปร ความสูญที่เลิศคือพระนิพพาน ความสูญจากลักษณะ ความสูญตามลักษณะวิมุติ ๕ เป็นต้น จนถึงความสูญโดยปรมัตถ์ คือสูญโดยประการทั้งปวง
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง