Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ข่าวจากกองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโทฯ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
nui24
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 16 ก.ย. 2007
ตอบ: 1

ตอบตอบเมื่อ: 16 ก.ย. 2007, 7:54 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีบวงสรวงและปฏิบัติธรรมบูชาประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พร้อมทั้งสมโภชน์เบิกพระเนตรพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
และทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางลีลาประทับรอยพระพุทธบาท
สูง ๕ เมตร ฐานล่างเป็นอาคารปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐)
ณ ธุดงคสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญอนุสรณ์
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ตามที่ทางคณะกองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโทฯ ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงองค์พระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ และปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะได้จัดพิธีเบิกพระเนตรพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม โดยได้ทำพิธีเททองในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ประจำปี ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะได้จัดพิธีขึ้นหุ่น และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางลีลาประทับรอยพระพุทธบาท ฐานล่างเป็นอาคารหอพระธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงขอประกาศบอกบุญเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมบำเพ็ญกุศลกับทางกองทุนฯ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จสืบต่อไป

ในการจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมดังกล่าว ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนขององค์พระฯ และส่วนของหอพระธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม ในส่วนขององค์พระฯ นั้นจำต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างประมาณ ๒ ล้านบาท ต้องใช้ทองเหลือง ๔ พันกิโลกรัม ซึ่งหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคทองเหลือง สามารถติดต่อโดยตรงกับทางกองทุนฯ หรือที่ธุดงคสถานฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ได้ปรารภว่า “พระพุทธเจ้าองค์ปฐม เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเป็นต้นแบบแห่งการเป็นพระพุทธเจ้า ทรงต้องบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าบุคคลอื่นๆ เพราะไม่มีต้นแบบแห่งการสร้างพระบารมี ทรงลองผิดลองถูกกว่าบารมีจะรวมตัวกัน แม้นว่าพระบารมีรวมแล้วทรงใช้เวลาถึง ๔๐ อสงไขยกำไรแสนกัลป์ ใครสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมชื่อบัญชีจะเป็นสีทอง ปิดอบายภูมิ ถ้าคนนั้นจะรวยก็จะรวยเร็ว ถ้าหวังพระนิพพานก็จะทำให้เร็วขึ้น คือหมายถึงจะเร่งบารมีคนสร้างและผู้ร่วมสร้างได้สำเร็จเร็วขึ้น”

ซึ่งทางคณะกองทุนฯ ได้เล็งเห็นอานิสงส์ดังกล่าว เนื่องจากจุดประสงค์ของกองทุนฯ ก็หวังจะสนับสนุนและเชิดชูบุคคลผู้สร้างบารมีเฉกเช่นพระโพธิสัตว์ อาทิ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ปาน และองค์พระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ ซึ่งเราท่านทั้งหลายในฐานะผู้ศรัทธาในท่านดังกล่าวจะได้พากันสร้างสัญลักษณ์เป็นอนุสติบูชาคุณพระรัตนตรัยและคุณของผู้ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณสืบต่อไป และผู้ที่ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางลีลาประทับรอบพระพุทธบาทจะมีอานิสงส์ ดังนี้ คือ

เป็นผู้ถึงซึ่งพุทธานุสติ
เป็นผู้ปิดอบายภูมิ
เป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ, สวรรค์สมบัติ, นิพพานสมบัติ
เป็นผู้มีปัญญาและสมาธิมั่นคง
เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทั้งปวง
เป็นผู้มีฐานะมั่นคง
เป็นผู้ที่ไม่มีการถอยหลังแก่ทางโลกและทางธรรม
เป็นผู้สมบูรณ์แก่ฐานะอันเจริญ คือ ญาติ และบริวาร
เป็นผู้เป็นที่รักแก่มนุษย์ อมนุษย์ และเทวดา
เป็นผู้สร้างแสงสว่างแก่สรรพสัตว์

สุดท้ายของพระบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมามีหลวงปู่ทวด หลวงปู่ปาน องค์พระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ และพรหม เทวดาทั้งหลาย ได้โปรดปกปักษ์รักษาทุกท่านให้เจริญด้วยพรอันประเสริฐเทอญ

กำหนดการ
๐๘.๓๙ น. พิธีบวงสรวงองค์พระเทวราชโพธิสัตว์และเนื่องในพิธีเบิกพระเนตรพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมทั้งขึ้นหุ่นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
๑๔.๐๙ น. พิธีเบิกพระเนตร และ ขึ้นหุ่นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
๑๕.๐๐ น. ถวายมหาสังฆทานและทอดผ้าป่าครั้งที่ ๑

หมายเหตุ
- เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ กอง จะได้รับชุดพระที่ระลึกรุ่น มงคลบารมีครอบฟ้าคลุมดิน มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
- เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๓๐๐ กอง จะได้รับพระที่ระลึก พระปิดตาเนื้อคันฉ่องสัมฤทธิ์ และผ้ายันต์ธงกริชมหาเวทย์ ๘ สี รุ่น บูรพาจารย์สัมฤทธิ์ สิทธิโชค มหามหามงคลบารมี

กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโท
ธุดงคสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญอนุสรณ์
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร. ๐๘๑-๘๒๕-๖๖๒๓, ๐๘๙-๙๖๔-๙๙๙๑,
๐๘๙-๖๘๕-๖๑๒๒, ๐๘๔-๘๐๑-๑๘๑๔

แผนที่ธุดงคสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญอนุสรณ์
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3163
 

_________________
ความเพียรนำไปสู่ความสำเร็จ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
onlyone
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 21 ส.ค. 2007
ตอบ: 21

ตอบตอบเมื่อ: 16 ก.ย. 2007, 9:41 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ อนุโมทนาด้วยค่ะ
มีเลขที่บัญชีมั้ยคะ เผื่อส่งเงินไปร่วมบุญ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง