Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 มงคล สุตฺตํ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 10 ก.ย. 2005, 1:06 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

20. มชฺช ปานา จ สญฺญโม
(ระมัดระวังในการดื่มน้ำเมา)อันน้ำเมาเหล้ายาสุรามฤต
ดื่มแล้วติดเหมือนบ้าช่างน่าขำ
ตกเป็นทาษสุราบ้าคอก
จะชอกช้ำชั่วช้าพายับเยิน

เสียทรัพย์เสียงานพาลวิวาท
เกิดอาพาธโภยภัยไม่ห่างเหิน
เสียชื่อเสียงเสี่ยงภัยร้ายเหลือเกิน
ทั้งหน้าด้านไม่เชิญก็เข้าไป

ทอนกำลังปัญญาพาจิตเสื่อม
ขาดคนเลื่อมใสลงอย่าสงสัย
อันหญิงดีห่อนมีผู้ใดใคร
ยอมแต่งงานด้วยได้เพราะดูแคลน

เฮโรอินฝิ่นกัญชายาเสพติด
ทุกชนิดมากมายหลายหมื่นแสน
อนุโลมดังสุราพายากแค้น
ขจัดให้สิ้นดินแดนของไทยเรา
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 10 ก.ย. 2005, 1:14 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

21. อปฺปมาโท จ ธมฺ เมสุ
(ไม่ประมาทในธรรม)พระสูตรพระวินัยปรมัตถ์
แยกไว้ชัดจัดสรรไว้กันเขลา
รวมแปดหมื่นสี่พันถ้วนล้วนของเรา
เรียกพระธรรมคำเก่าในบาลี

อย่าประมาทคืออย่าขาดซึ่งสติ
พึงตรองตรึกนึกดำริให้ถ้วนถี่
ระลึกถึงพระธรรมในคัมภีร์
บรรดาที่กุศลธรรมควรบำเพ็ญ

ทุกอิริยาบถทั้งสี่อย่าง
ยืนเดินนั่งนอนทุกทางอย่าว่างเว้น
ให้ตรองตรึกนึกด้วยใจอันเยือกเย็น
ไม่โอนเอนเลื่อนลอยและเมามัว

อย่าปล่อยจิตคิดมุอกุศล
ขาดสติครองตนเป็นคนชั่ว
ขาดศีลขาดทานการของตัว
ขาดภาวนาพาชั่วจนวัมรณ์
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 10 ก.ย. 2005, 1:24 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

22. คารโว จ
( เคารพ )" อนึ่งเล่าเข้าที่ศรีไสยาสน์
อย่าประมาทหมั่นคำนับลงกับหมอน
เป็นนิรันดร์สรรเสริญเจริญพร
คุณบิดรมารดาคุณอาจารย์ "

อันบุคคลควรเราจักเคารพ
พึงน้อมนบแน่ประจักษ์มีหลักฐาน
สูงด้วยชาติด้วยวัยด้วยคุณมาน
สามประการจดจำไว้จงดี

พึงเคารพไตรรัตน์จรัสเลิศ
เคารพศีลอันประเสริฐให้เต็มที่
เจริญธรรมกรรมฐานตามวิธี
ให้ถูกต้องถ้วนถี่เคยมีมา

พึงเคารพในความไม่ประมาท
อย่าได้ขาดสติตรึกหมั่นศึกษา
เคารพในปฏิสันถารการนานา
จักชื่อว่าเคารพอภิวันทน์
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:02 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

23. นิวาโต จ
(อ่อนน้อมถ่อมตน)จงอ่อนน้อมถ่อมถดซึ่งยศศักดิ์
อย่าสูงนักต่ำนักคนจักหยัน
พอก้ำกึ่งครึ่งกลางก็งามครัน
อย่าดุดันดึงดื้อมัวถือดี

อันมานะทิฏฐิริให้ขาด
อย่าถือชาติถือตระกูลไม่ควรที่
อันยศศักดิ์อัครฐานไม่นานปี
ก็จักมีอันเป็นเห็นทันตา

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเที่ยง
จงละเลี่ยงหลีกหลบจนจบหล้า
หลีกไม่พ้นเวรกรรมติดตามมา
อนัตตาทั้งสิ้นอย่ายินดี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:08 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

24. สนฺตุฏฐี จ
(มีความสันโดษ)สันโดษคือยินดีสิ่งมีอยู่
จงชื่นชูเชยรักสมศักดิ์ศรี
ในทรัพย์สินเงินตราบรรดามี
ล้วนแต่ที่เป็นของตนพ้นนินทา

เห็นหญิงอื่นชื่นเช่นดังเห็นแม่
ทรัพย์ผู้อื่นนั้นแลดังหินผา
เห็นสัตว์อื่นหมื่นแสนแม้นชีวา
จักชื่อว่าสันโดษไร้โทษทัณฑ์

หรือยินดีเท่าที่หาทรัพย์ได้
พึงจ่ายใช้ตามกำลังพลังขยัน
พึงยินดีตามสมควรตามส่วนนั้น
ก็สันโดษดุจกันดังกล่าวมา

สันโดษนี้มิใช่ความมักน้อย
แต่คือพลอยยินดีตามคุณค่า
ผิ ได้น้อยนิดหนึ่งพึงปรีดา
ผิ ได้มากก็หรรษาตามค่าควร
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:15 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

25. กตญฺญุตา
(กตัญญู)กตัญญูรู้คุณใบบุญท่าน
พึงเอื้อเฟื้อเจือจานไปตามส่วน
อย่าเลือกเขาเราท่านสิ้นทั้งมวล
ถือว่าล้วนมีคุณอุดหนุนมา

ทางประกอบกรรมดีนั้นมีถม
ตามคตินิยมนมนานเข้า
หนึ่งผู้ให้กำเนิดก่อเกิดมา
คือบิดรมารดาสุดที่รัก

หนึ่งผู้ให้วิทยาหาเลี้ยงตน
ให้เป็นคนเต็มคนแจ้งประจักษ์
หนึ่งผู้ให้ปัจจัยสี่อารีรัก
ได้พึ่งพักพ้นภัยที่ใกล้กาย

ท่านเหล่านี้ควรที่ทดแทนคุณ
ด้วยเอื้อเฟื้อเจือจุนจนชีพสลาย
ทำดีไว้ไม่ลับหรือกลับกลาย
ดีไม่ร้ายดีคงดีทุกทีเอย
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:26 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

26. กาเลนธมฺมสฺสวนํ
(ฟังธรรมเทศน์ตามกาล)อันพระธรรมคำสอนแสนประเสริฐ
นับว่าเลิศหญิงชายสหายเอ๋ย
หมั่นฟังธรรมตามกาลที่ท่านเคย
อย่าละเลยลืมธรรมข้อสำคัญ

ถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำ
ได้ฟังธรรมปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
จิตลุโล่งโปร่งปลอดตลอดวัน
รสพระธรรม์อิ่มอาบสร้านซาบใจ

วันสำคัญอันเนื่องเรื่องศาสนา
ทุกครั้งคราควรสดับพระธรรมไซร้
ประพฤติตนตามพระธรรมเช้าค่ำไป
จะสุขใจสุขกายจนวายปราณ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:40 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

27. ขันติ จ
(ความอดทน)จงอดใจไม่ไหวหวั่นกลั้นความโกรธ
ไม่เหี้ยมโหดโลภหลงปลงสังขาร
ไม่พยาบาทมาดร้ายทำลายการ
สร้างกุศลสถานเบิกบานใจ

เอาปัญญาพิจารณาซึ่งสังขาร
ไม่เที่ยงแท้เนิ่นนานไปถึงไหน
อนิจจังทุกขํทุกสิ่งไป
อนัตตาพาให้ไม่ยั่งยืน

อย่าโกรธเกลียดลุ่มหลงปลงอารมณ์
อย่านิยมแช่งด่าตั้งหน้าฝืน
ทำจิตใจใสแจ่มและแช่มชื่น
ทุกวันคืนไตรตราเป็นอาจิณ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:46 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

28. โสวจสฺสตา
(ความเป็นคนว่านอนสอนง่าย)ประพฤติตนเป็นคนเค้าสอนง่าย
ละทิฏฐิทั้งหลายให้หายสิ้น
อุปาทานรานคนเป็นมลทิน
มีราคินคาวจิตนิจนิรันดร์

จงละเสียสิ้นหมดให้ถดถอย
จิตจะพลอยปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
จงอ่อนน้อมยอมเคารพอภิวันท์
คำสอนปราชญ์ทั้งนั้นด้วยเต็มใจ

ความว่าง่ายสอนง่ายสบายจิต
จะพิชิตนิพพานอย่าสงสัย
ละตัณหาอวิชชาทั้งปวงไซร้
จะเห็นธรรมอำไพดังใจจินต์
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2005, 1:53 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

29. สมณานญฺจทสฺสนํ
(การได้เห็นสมณะ)สมณะพระภิกษุสามเณร
อีกชีเถรคฤหัสถ์ทั่วทั้งสิ้น
ผู้ปฏิบัติกายใจไร้มลทิน
มีทั้งศีล สมาธิ และปัญญา

ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องผองกิเลส
ย่อมเป็นเหตุให้ผู้เห็นโสมนัสสา
แม้เพียงได้ปฏิบัติและบูชา
อาจจะพาสู่นิพพานไม่นานวัน

การได้เห็นเป็นนิสัยไปข้างหน้า
จะน้อมนำพระธรรมาดังใฝ่ฝัน
ศีล สมาธิ ปัญญาคุณานันต์
ใครเสพพลันย่อมประสบพบนิพพาน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 12:43 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

30. กาเลนธมฺมสากจฺฉา
(การสนทนาธรรมตามกาล)บริษัทสี่ที่เรียนธรรมวินัย
จนแจ้งใจแจ่มนักมีหลักฐาน
แล้วนำมาสาธยายไปตามกาล
สู่หมู่ญาติวงศ์วานได้รับฟัง

นับว่าเป็นมงคลอันยอดยิ่ง
ท่านทั้งหลายชายหญิงได้สมหวัง
รู้ซึ่งธรรมกรรมเกิดเลิศพลัง
ตามจิตตั้งเจตนาหานิพพาน

กล่าวซึ่งทานการให้ข้าวและน้ำ
ทั้งกล่าวย้ำยกศีลามาไขขาน
ยกภาวนาสมาธิตรองตริการ
กล่าวทบทานพระธรรมได้ลำยอง
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 12:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

31. ตโป จ
(ตะบะ)เพียรสำรวมรักษามหากุศล
กำจัดมลทินโทษสิ้นทั้งผอง
อันราคะโทสะที่เข้าครอง
จำจะต้องกำจัดปัดให้พ้น

อวิชชาตัณหาและทิฏฐิ
อุปาทานรานริอย่าผลิผล
ข่มระงับดับกิเลสด้วยเดชตน
เป็นมงคลยอดยิ่งกว่าสิ่งใด

ตโปธรรมจำแนกแยกเป็นสาม
เว้นจากกามสังวาสเด็ดขาดไซร้
รู้อริยสัจทั้งสี่ที่ดวงใจ
กระทำให้นิพพานแจ้งประจักษ์ตน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 12:51 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

32. พฺรหฺม จริญฺย จ
(พรหมจรรย์)พรหมจรรย์นั้นประเสริฐล้วนเลิศล้ำ
พึงให้ทานข้าวน้ำสร้างกุศล
ถือศีลห้าพรหมวิหารสร้านกมล
ละเว้นตนห่างเมถุนอย่าวุ่นวาย

ถือสันโดษโปรดปรานสถานสงบ
รอบรู้ครบอริยสัจสิ้นทั้งหลาย
พึงพากเพียรกล้าแข็งไม่หย่อนคลาย
พร้อมใจกายปฏิบัติกิจเป็นนิจไป

รักษาศีลอุโบสถอันประเสริฐ
สมาธิเกิดปัญญาปรุทะลุได้
ประพฤติตนอย่าละพระวินัย
จะสุขใจสุขกายตราบวายปราณ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 12:57 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

33. อริยสจฺจานทสฺสนํ
(การเห็นอริยสัจ)ธรรมชาติใดจริงแท้ไม่แปรผัน
ธรรมชาตินั้นเรียกอริยสัจสี่สถาน
ทุกขสัจจ์คือชาติชราการ
พยาธิมานมรณะแต่ละคน

สมุทัยสัจจ์ชัดแน่ได้แก่ตัณหา
นิโรธสัจจ์จัดว่าหาเหตุผล
ความดับทุกข์ดับกิเลสที่ร้อนรน
มรรคสัจจ์ตั้งตนไว้ชอบธรรม

คือเห็นชอบคิดชอบวาจาชอบ
อีกประกอบชอบงานการทุกส่ำ
เลี้ยงชีพชอบพยายามชอบเป็นกอบกำ
ทุกเช้าค่ำจิตตรึกระลึกดี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:02 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

34. นิพฺพาน สจฺฉิกิริยา จ
(การทำนิพพานให้แจ้ง)บุคคลใดได้แจ้งในสันดาน
ซึ่งนิพพานความดับทุกข์เห็นถ้วนถี่
จัดเป็นมงคลแสนประเสริฐเลิศทวี
เป็นสุขที่ยิ่งใหญ่สุขใดปาน

สุขในมนุษย์สวรรค์สุดสรรสร้าง
แม้พรหมโลกสุขอย่างสนุกสนาน
ก็ไม่เทียบเปรียบกับพระนิพพาน
เป็นสถานสุขล้ำดังจำนง

สิ้นกุศลอกุศลพ้นทุกอย่าง
สิ้นทุกทางทั้งโลภโกรธและหลง
สิ้นทั้งบุญทั้งบาปบำราบลง
สิ้นเวียนวงสงสารได้ดังใจปอง
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:09 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

35. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมทิ
จิตฺตํ ยสฺส นถมฺ ปติ
(จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม)อันโลกธรรมแปดประการมาหาญหัก
จิตไม่พักหวั่นไหวให้ใจหมอง
อันลาภยศสรรเสริญสุขทุกอย่างตรอง
แม้นมาต้องก็ไม่วาบกำซาบใจ

เสื่อมลาภยศถูกนินทาระทมทุกข์
จะกี่ยุคกี่วันไม่หวั่นไหว
จิตแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนแปลงไป
ท่านจัดให้เป็นมงคลแต่ต้นมา

อย่าร้องร่ำคร่ำครวญเมื่อคราวทุกข์
อย่ายินดีคราสุขมาสู่หน้า
อันลาภยศสรรเสริญและนินทา
อย่าหวั่นไหวไปมาตลอดกาล
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:13 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

36. อโสกํ
(จิตไร้โศก)บุคคลใดใจเขาไม่เศร้าโศก
ยามวิโยคพลัดพรากจากสังขาร
ไม่ร้องให้ปริเทวนาการ
ด้วยประหารรักได้ดังใจจง

อันเงินทองของรักไม่พักห่วง
จะมัวหลงมัวกลุ้มมัวลุ่มหลง
ล้วนอนิจจังทั้งนั้นไม่มั่นคง
ประหารลงซึ่งความรักให้หักราน

บุคคลนั้นท่านว่ามหาประเสริฐ
เป็นมงคลล้ำเลิศมหาศาล
จิตท่านไซร้เกือบใกล้พระนิพพาน
เพราะประหารโศกได้ไม่ใยดี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:16 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

37. วิรชํ
(จิตปราศจากธุลี)อันราคะความกำหนัดในกามกิเลส
พึงเป็นเหตุให้ขุ่นข้องเศร้าหมองศรี
อันโทโสโกรธาจะฆ่าตี
โมหะมีหลงจมให้งมงาย

รวมเรียกว่าธุลีนี้กิเลส
จงประหารรานเหตุให้ห่างหาย
สิ้นธุลีสิ้นที่เคืองระคาย
จะสบายเพราะธุลีไม่มีมา
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:20 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

38. เขมํ
(จิตเกษม)จงทำใจไกลจากโยคะจริต
กามโยคะวิปริตติดตัณหา
ภวโยคะยินดีและปรีดา
ในรูปภพมีมาด้วยอารมณ์

อันทิฏฐิโยคะจิตเห็นผิดชอบ
เพราะเกิดกอปร์ก่อตัณหาพาลุ่มหลง
อวิชชาโยคะมัวพะวง
มัวใหลหลงสังขารร้าวรานใจ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 13 ก.ย. 2005, 1:26 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พออ่านจบพบธรรมอันล้ำลึก
ท่านจะนึกดีชั่วเป็นไฉน

ก็โปรดเชิญตริตรึกนึกลงไป
ถ้าเห็นดีก็จะได้มีศรัทธา

เห็นไม่ดีเพราะมีกิเลสกลั้ว
จิตยังชั่วข้องกระชับกับตัณหา

ถ้าเปลื้องชั่วปลิดปลดหมดเวรา
ก็หันหน้าสู่ธรรมอย่าร่ำไร


จาก ศีล ธรรม มงคล คำกลอน
สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง