เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมสมุดเยี่ยม ฝากข้อความ ติชมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
สารบัญหลัก
  หน้าหลัก
  หนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์
  เสียงธรรม mp3
  เสียงสวดมนต์ mp3
  ห้องสวดมนต์ออนไลน์
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  วัดป่า-พระป่า
  วันสำคัญทางศาสนา
  ดาวน์โหลด e-book
  คำสอนจากครูบาอาจารย์
  บทความ..ธรรมจักร
  รูปภาพ
  กระดานสนทนา
  ห้องสนทนา
  สมุดเยี่ยม
  รวมเว็บ
  ติดต่อทีมงาน
ขึ้นบน
 
เว็บบอร์ด
  สนทนาธรรม
  ข่าวกิจกรรม
  สติปัฏฐาน
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  นิทานธรรมะ
  หนังสือธรรมะ
  บทความธรรมะ
  กวีธรรม
  นานาสาระ
  วิทยุธรรมะ
  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  เสียงธรรมออนไลน์
  เสียงสวดมนต์ออนไลน์
  พระพุทธเจ้า
  ประวัติอสีติมหาสาวก
  ประวัติเอตทัคคะ
  ประวัติครูบาอาจารย์
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 
   ธรรมจักร   บทสวดมนต์ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)


พระคาถาชินบัญชร

คาถาบูชาสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง  ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ  เทวานังปิยะตัง  สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ
...................

พระคาถาชินบัญชร
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม  3  จบก่อน  แล้วระลึกถึง
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง
สะวาหะนัง  จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐาวีสะติ  นายะกา
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโล
จะเน  สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะวามะเก

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะ
ราหุโล  กัสสะโป  จะ  มะหานาโน  อุภาสุง  วามโสตะเก

เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน  โสภีโต  มุนิ  ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

ปุณโณ  อังคุลิมาโลจะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
เถรา  ปัญจะอิเมชาตา  นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

เสสาสีติ  มะหาเถรา  วิชิตา  ชินะสาวะกา
เอเตสีติ  มะหาเถรา  ชิตะวันโต  ชินโนระสา
ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ  ทักขิเณ  เมตตะสุต
ตะกัง  ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ  สุตตะ
กัง  อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

ชินา  นานา  วะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะลัง
กาตา  วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ  อะนันตะชินะเตชะสา
วะเสโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะหีตะเล
สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสา  สะภา

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ
ชิตูปัททะโว  ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ
ชิตันตะวาโย  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิชินะปัญชะเรติ.

 

.............................

อานิสงค์พระคาถาชินบัญชร     พระคาถาชินบัญชร    คำแปลชินปัญชร

     
ดาวน์โหลดประวัติสมเด็จโต

ที่ ชื่อ
1 คำอาราธนา และคำถวายทานต่างๆ
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก l หนังสือธรรมะ l เสียงสวดมนต์ mp3 l เสียงธรรม mp3 l บทสวดมนต์ l สมาธิ l รูปภาพ
ดาวน์โหลด e-book l ห้องสวดมนต์ออนไลน์  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน