เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมสมุดเยี่ยม ฝากข้อความ ติชมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
สารบัญหลัก
  หน้าหลัก
  หนังสือธรรมะ
  บทสวดมนต์
  เสียงธรรม mp3
  เสียงสวดมนต์ mp3
  ห้องสวดมนต์ออนไลน์
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  วัดป่า-พระป่า
  วันสำคัญทางศาสนา
  ดาวน์โหลด e-book
  คำสอนจากครูบาอาจารย์
  บทความ..ธรรมจักร
  รูปภาพ
  กระดานสนทนา
  ห้องสนทนา
  สมุดเยี่ยม
  รวมเว็บ
  ติดต่อทีมงาน
ขึ้นบน
 
เว็บบอร์ด
  สนทนาธรรม
  ข่าวกิจกรรม
  สติปัฏฐาน
  สมาธิ
  กฎแห่งกรรม
  นิทานธรรมะ
  หนังสือธรรมะ
  บทความธรรมะ
  กวีธรรม
  นานาสาระ
  วิทยุธรรมะ
  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  เสียงธรรมออนไลน์
  เสียงสวดมนต์ออนไลน์
  พระพุทธเจ้า
  ประวัติอสีติมหาสาวก
  ประวัติเอตทัคคะ
  ประวัติครูบาอาจารย์
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
 
 
 
   ธรรมจักร   คำสอนจากครูบาอาจารย์ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
1 ประวัติและปฏิปทา
2 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 1 หน้าที่ของชีวิติ
3 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 2 รู้อยู่อย่างปกติ
4 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 3 ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
5 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 4 รู้จำ รู้จัก รู้แจ้ง
6 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 5 ธรรมกับชีวิต
7 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 6 ธรรมชาติจริงของชีวิต
8 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 7 ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนา
9 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 8 ปฏิบัติตามลำดับ
10 ธรรมบรรยาย ตอนที่ 9 นำปฏิบัติกรรมฐาน
11 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 1 วิปัสสนาภูมิ 6 คืออะไร
12 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 2 บัญญัติ ปรมัตถ์ รูปนาม และวิธีการกำหนด
13 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 3 ขันธ์ 5
14 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 4 อายตนะ 12
15 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 5 ธาตุ 18
16 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 6 อริยสัจจ์ 4
17 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 7 อินทรีย์ 22
18 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 8 ปฏิจจสมุปบาท 12
19 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 9 ญาณ 16
20 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 10 นิวรณ์ 5
21 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 11 กิเลส
22 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 12 ไตรลักษณ์
23 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 13 การปรับอินทรีย์ให้สมดุล
24 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 14 พิธีเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
25 วิปัสสนาภูมิ ตอนที่ 15 พิธีออกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
26 ตรงทางตรงธรรม
27 การเจริญภาวนา
28 หยุดใจให้ไร้อยาก
29 ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่
30 วิธีหลุดจากบัญญัติ
   
ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2550
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก l หนังสือธรรมะ l เสียงสวดมนต์ mp3 l เสียงธรรม mp3 l บทสวดมนต์ l สมาธิ l รูปภาพ
ดาวน์โหลด e-book l ห้องสวดมนต์ออนไลน์  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน