Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ขอเชิญร่วมเดินทางไปงานทอดกฐินถวายพระอริยสงฆ์ วัดป่ากรรมฐาน 9 อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ศิษย์กรรมฐาน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 29 ก.ย. 2005, 7:26 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน51085108.jpg


การถวายกฐินกับพระอริยสงฆ์ พระสุปฏิปันโน ย่อมมีอานิสงส์มาก

ปีนี้นับเป็นนิมิตหมายและโอกาสที่ดี กำหนดการวันทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรงกัน และมีวันหยุดชดเชยตรงกับวันหยุดสัปดาห์ ทางคณะจึงได้จัดทอดกฐินได้ครบในโอกาสเดียว บางวัดก็สมทบปัจจัยกฐินล่วงหน้า ทางคณะเว็บไซต์วัดป่าจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเดินทางไปทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานถวายแด่พระอริสงฆ์ พระสุปฏิบันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในคราวเดียวกันนี้เว็บไซต์วัดป่า ขอเชิญร่วมเดินทางทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน 9 วัด

วันที่ 22-24 ตุลาคม 25481. วัดป่าบ้านตาด

2. วัดถ้ำกลองเพล

3. วัดภูผาแดง

4. วัดถ้ำสหาย

5. วัดภูสังโฆ

6. วัดป่าศรัทธาถวาย

7. วัดป่าบ้านนาคูณ

8. วัดป่าหนองกอง

9. วัดป่านาคำน้อยขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานและกราบครูบาอาจารย์

ร่วมบุญใหญ่มหากฐินถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี , ทอดกฐินถวายหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล กราบอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย , ทอดกฐินล่วงหน้าถวายหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง , กราบนมัสการท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหาย , ทอดกฐินถวายท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดภูสังโฆ , ทอดกฐินถวายท่านพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย , ทอดกฐินถวายหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ , ทอดกฐินถวายหลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง , ทอดกฐินถวายท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย , ทอดกฐินถวายท่านพระอาจารย์ชาลี วัดป่าภูก้อน

กำหนดการวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (รถออกที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548

05.00 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

06.00 น. คณะจัดเตรียมของบริวารกฐินที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

07.00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต

08.00 น. พระสงฆ์ฉันจังหัน

09.00 น. พิธีมหากฐิน ถวายแด่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

11.00 น. ถึงวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู ถวายกฐินแด่หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

12.00 น. ถึงวัดภูผาแดง จ.อุดรธานี ถวายกฐินล่วงหน้าแด่หลวงปู่ลี กุสลธโร

14.00 น. ถึงวัดถ้ำสหาย จ.อุดรธานี กราบนมัสการท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร

16.00 น. ถึงวัดภูสังโฆ จ.อุดรธานี กราบท่านนมัสการท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

17.00 น. เข้าพักที่วัดภูสังโฆ ตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2548

06.00 น. คณะจัดเตรียมของบริวารกฐินที่ศาลาวัดภูสังโฆ

07.00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต

08.00 น. พระสงฆ์ฉันจังหัน

08.30 น. พิธีถวายกฐิน ถวายแด่ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต

10.00 น. ถึงวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี ถวายกฐินแด่พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

13.00 น. ถึงวัดป่าบ้านนาคูณ จ.อุดรธานี ถวายกฐินแด่หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

14.00 น. ถึงวัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี ถวายกฐินแด่หลวงปู่เพียร วิริโย

16.00 น. ถึงวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี กราบนมัสการท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

17.00 น. เข้าพักที่วัดป่านาคำน้อย ตามอัธยาศัยวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2548 (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช)

07.00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต

08.00 น. พระสงฆ์ฉันจังหัน

08.30 น. ถวายกฐินแด่ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

10.00 น. ถึงวัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ชาลี

12.00 น. ถึงวัดบ้านจิก อ.เมือง จ.อุดรธานี กราบศพหลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม

20.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพหมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2548 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

การเดินทางทั้งหมด 4 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯคืนวันศุกร์ กลับถึงกรุงเทพฯคืนวันจันทร์

เดินทางทอดกฐินและผ้าป่า 9 ถึง 10 วัด และนอนพักค้างคืน 2 คืน

คืนที่1 พักที่วัดภูสังโฆ

คืนที่ 2 พักที่วัดป่านาคำน้อย

ท่านที่จะนำสิ่งของบริวารกฐิน ของสังฆทานเครื่องอุปโภค เช่น ผ้าห่ม หมอน กระดาษชำระ ผงซักฝอก กรุณาแจ้งกับทีมงานก่อน เนื่องจากทางคณะจะแวะจุดซื้อของเพื่อถวายเป็นบริวารกฐินให้ในแต่ละจุดของการเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้หลังคาสูง

ค่าเดินทางท่านละ 1,500 บาท รวมค่าอาหาร

ชำระค่าเดินทางโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาโชคชัย4 เลขที่บัญชี 721-2-26555-6ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโชคชัย4 เลขที่บัญชี 127-2-15638-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทีมงานวัดป่า โทร. 06-776-7999
 
ศิษย์กรรมฐาน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 29 ก.ย. 2005, 7:29 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เรียนทุกท่านเนื่องจากทีมงานได้รับการติดต่อจากท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญทอดกฐินวันป่ากรรมฐาน 9 วัด แต่ไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับคณะได้ท่านสามารถฝากปัจจัยหรือเงินเพื่อร่วมทำบุญทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน ตามรายการได้ โดยท่านนำปัจจัยใส่ซอง ระบุชื่อวัดป่ากรรมฐาน เขียนจำนวนเงินที่ต้องการฝากไปร่วมทอดกฐิน นำมามอบให้ทีมงาน ในวันเดินทาง

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (รถออกที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)ทีมงานและผู้ร่วมเดินทางจะร่วมเป็นสักขีพยานและจดบันทึกยอดเงิน และจะนำปัจจัยของท่าน ร่วมสมทบกันกับคณะเพื่อถวายเป็นปัจจัยกฐินในแต่ละวัด ตามที่ท่านประสงค์ขอร่วมทำบุญทอดกฐิน

หรือหากท่านใดประสงค์จะนำปัจจัยมาฝากกับทีมงานก่อนวันเดินทาง กรุณาติดต่อมาที่ ทีมงานวัดป่า โทร. 06-776-7999ทีมงานขออนุโมทนากับทุกท่านทีมงานวัดป่า โทร. 06-776-7999

เรียนทุกท่านเนื่องจากทีมงานได้รับการติดต่อจากท่านที่ประสงค์จะขอนำรถส่วนตัว เพื่อขับติดตามคณะฯไปร่วมงานทำบุญทอดกฐินวันป่ากรรมฐาน 9 วัดทุกท่านสามารถนำรถส่วนตัว ติดตามคณะเพื่อไปทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน 9 วัดได้ครับถ้าหากท่านประสงค์จะให้ทางคณะติดต่อที่พักให้ท่านด้วย กรุณาติดต่อมายังทีมงานวัดป่า

โทร. 06-776-7999ขออนุโมทนากับทุกท่านทีมงานนวัดป่าขอแจ้งบัญชีร่วมทำบุญกฐินวัดป่ากรรมฐานปี 2548เรียน WEBMASTERเนื่องจากได้รับการติดต่อจากผู้ที่ต้องการจะร่วมทำบุญร่วมกับคณะ แต่ไม่สามารถไปที่จุดนัดพบในวันเดินทางได้ อยากจะให้เปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินร่วมทำบุญ ผมจึงได้ดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ 4 บัญชี เพื่อการนี้ คือ1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 0072-699-122

ชื่อบัญชี “กฐินวัดป่ากรรมฐาน2548 โดยนายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร”2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 0182-466-863

ชื่อบัญชี “กฐินวัดป่ากรรมฐาน2548 โดยนายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร”3.ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เลขที่ 1100-907-375

ชื่อบัญชี “นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร(เพื่อกฐินวัดป่ากรรมฐานปี 2548)”4.ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 0120-039-133

ชื่อบัญชี “นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร”หมายเหตุ: บัญชีทั้งหมดจะปิดหลังจากงานบุญกฐิน โดยจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงาน
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง