Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 มงคล สุตฺตํ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:19 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

มงคลสูตร


อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัม มังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ


ฟังเสียงสวด
http://www.geocities.com/chruawan/page13.htm
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:25 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

1. อเสวนา จพาลานํ
(การไม่คบคนพาล)อันลักษณะคนพาลสันดานชั่ว
ขอยกตัวอย่างให้เห็นเป็นหลักฐาน
หนึ่งเกียจกิจการใดไม่เอาการ
สองทรัพย์ศฤงคารไม่นำพา

สามเลี้ยงชีพด้วยประมาทขาดสติ
สี่คบพาลรานริเรื่องชั่วช้า
ห้าขาดเคารพไตรรัตนศรัทธา
หกขาดศีลขาดปัญญาเป็นอาจิณ

ไม่ฟังธรรมคำสอนของศาสนา
ได้ชื่อว่าเป็นพาลด้วยกันสิ้น
อย่าคบพาลรานคนเป็นมลทิน
เมื่อยลยินหลีกเลี่ยงเบี่ยงให้พ้น
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

2. ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
(การคบบัณฑิต)บัณฑิตคือนักปราชญ์ฉลาดล้ำ
มีศีลธรรมบำเพ็ญทานการกุศล
ใครคบปราชญ์เป็นปราชญ์สามารถคน
จะพาตนรุ่งเรืองและเฟื่องฟู

แม้ได้เพียงเห็นปราชญ์ก็เป็นสุข
อยู่ร่วมเรือนหายทุกข์สุขมาสู่
คติโบราณขานไขไว้น่าดู
เชิญทุกผู้จงจำเป็นสำคัญ

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิตคิดพาหาสวรรค์
คบเช่นไรมักเป็นเหมือนเช่นนั้น
จะคบกันก็ต้องหาที่น่าคบ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:35 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

3. ปูชาจ ปูชนียานํ
(การบูชาวัตถุและคนที่ควรบูชา)พึงบูชาปูชนีย์ศรีสถาน
ด้วยดวงมาลย์มุ่งมั่นพลันประสบ
ที่ประสูติตรัสรู้นิพพานครบ
อีกเคารพที่ปฐมเทศนา

อุเทสิกเจดีย์ศรีโสภาคย์
ธาตุเจดีย์มีมากในแหล่งหล้า
เมื่อพบเห็นเป็นที่เจริญตา
น้อมบูชาด้วยใจเลื่อมใสจริง

อีกบูชาคนที่ควรคารวะ
สูงด้วยวัยด้วยชาตะทั้งชายหญิง
สูงด้วยคุณวิชาอย่างแท้จริง
อย่าประวิงกราบไหว้ใจนิยม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:40 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

4. ปฏิรูป เทศวาโสจ
(อยู่ในประเทศอันสมควร)ประเทศใดไร้ราชปราชญ์สดับ
อีกตระกูลมีทรัพย์ประเสริฐสม
อีกไร้หมอไร้นทีไร้ที่ชม
จะมัวซมอยู่ได้ไฉนกัน

ประเทศดีมีพุทธบริษัท
ไม่อัตคัดขัดสนทุกสิ่งสรรพ์
บ้านเมืองจัดพัฒนาทั่วหน้ากัน
ประชาราษฎร์สุขสรรพ์ทุกวันคืน

มีกษัตริย์รัฐบาลหลักฐานมั่น
ข้าราชการทั้งนั้นน่าชมชื่น
ประชาชนขวนขวายทุกวันคืน
เลี้ยงชีพชื่นชวนชมนิยมดี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:45 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

5. ปุพฺเพจ กตปุญฺญตา
(ทำความดีมาก่อน)เกิดเป็นคนจนหรือมีทำดีไว้
เพราะเราได้มาเกิดประเสริฐศรี
มีโอกาสอาจสร้างสมความดี
คือต้องมีศีลธรรมประจำใจ

เจริญพระธรรมกรรมฐานสังหารกิเลส
ฟังธรรมเทศน์แล้วยึดประพฤติให้
อยู่เป็นนิจนิรันดร์กันผองภัย
คืออยู่ในกุศลกรรมบถทำดี

กายกรรมสามวจีสี่ครบถี่ถ้วน
มโนสามงามล้วนทางสุขี
จงประกอบกิจนั้นในทันที
ปล่อยเนิ่นช้าไม่ดีจะเสียการ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:51 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

6. อตฺตสมฺมา ปณิธิจ
(การตั้งตนชอบไว้)ตนคือจิตอัตตภาพทั้งปวงไซร้
ย่อมว่ายเวียนอยู่ในวัฏสงสาร
เกิดแล้วแก่เจ็บกายถึงวายปราณ
นี้แหละคือคำขานของตัวตน

ตั้งตนชอบคือประกอบกรรมสุจริต
อยู่ในอิทธิบาทสี่มีมรรคผล
ฉันทะวิริยะจิตตะดล
วิมังสาพาตนคิดไตร่ตรอง

ยึดทิฏฺฐธมฺมิกัตถ์ประโยชน์ไว้
ซึ่งธรรมใดไม่มีเสมอสอง
ชนเหล่าใดใฝ่ธรรมตามทำนอง
ชื่อว่าครองความชอบไว้ปลอบใจ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 07 ก.ย. 2005, 1:56 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

7. พาหุสจฺจญจ
(ความเป็นผู้สดับมาก)สดับมากหลากเรื่องล้วนสาระ
ก็คงจะพหูสูตรมิสงสัย
หมั่นฟังธรรมจำจดให้ขึ้นใจ
ปฏิบัติตามให้ได้ทางดีงาม

พระสูตรวินัยปรมัตถ์
ท่านช่างจัดแยกให้เห็นไว้เป็นสาม
รวมแปดหมื่นสี่พันขนานนาม
เรียกชื่อตาม"พระธรรม"ในคัมภีร์

เว้นคิดถามจำจดและท่องบ่น
จะทำตนพหูสูตรได้ไฉนนี่
ขอเชิญชวนมวลมิตรพินิจที
ที่กล่าวนี้แน่จริงหรือกริ่งเกรง
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 12:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

8. สิปฺปญฺจ
(ศิลป)วิจิตรศิลป์ยินเรียกศิลปะ
คิดว่าจะแบ่งได้ให้เหมาะเหม็ง
เป็นห้านามตามแผนกแยกอย่างเพรง
ชักครื้นเครงความคิดพินิจดู

วรรณศิลป์จิตรศิลป์สถาปัตย์
ทั้งการจัดปฏิมาสง่าหรู
นาฏดุริยางค์ช่างเลือกแต่ละครู
ล้วนความรู้เป็นศิลป์ถิ่นเมืองทอง

ชนใดไม่คำนึงถึงศิลปะ
จิตเลยละน่ากลัวจะมัวหมอง
เป็นเศรษฐีมั่งมีทั้งเงินทอง
ใครจะปองคบค้าสมาคม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 12:37 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

9. วินโย
(สำเหนียกในระเบียบวินัย)วินโยคือวินัยบอกไว้ชัด
ทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตลิขิตสม
ควรเล่าเรียนเพียรรักษาจักน่าชม
คนนิยมยินดีเพราะมีวินัย

พึงเว้นกายกรรมสามวจีสี่
มโนสามตามที่กำหนดไว้
วันศีลห้าศีลแปดจงปักใจ
เป็นวินัยคฤหัสถ์จงจัดเจน

บรรพชิตนั้นปาราชิกตั้งสังเกต
อีกสังฆาทิเสสเหตุขุกเข็ญ
ถุลลัจจัยปาจิตตีย์สี่ประเด็น
ปาฏิเทสนีย์พึงเห็นเป็นวินัย

ทุกกฎอีกทั้งทุพภาสิต
อาบัติกิจเกิดก่อต่อขึ้นได้
ควรบรรพชิตคิดหักประหารใจ
อย่าพึงให้โสมมพรหมจรรย์
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 12:43 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

10. สุภาสิตา จ ยาวาจา
(วาจาเป็นสุภาษิต)พึงกล่าวคำอ่อนหวานสุจริต
ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เสกสรร
กล่าวในกาลอันสมควรล้วนสำคัญ
คำทั้งนั้นนำประโยชน์น่าโปรดปราน

เป็นคำพูดสัตย์จริงไม่กล่าวเท็จ
ทั้งมีเหตุมีผลเสมอสมาน
กล่าวด้วยจิตเมตตาตลอดกาล
ชื่นดวงมาลย์ทุกผู้ที่อยู่ฟัง

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
เสนาะนักครูกลอนท่านสอนสั่ง
จะชั่วดีอันใดให้ระวัง
ถูกชิงชังก็เพราะปากได้ยากใจ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 12:49 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

11. มาตา ปิตุ อุปฏฺ ฐานํ
(บำรุงบิดามารดา)พึงบำรุงบิดรและมารดา
เพราะเหตุว่าเป็นพรหมของบุตรไซร้
ทั้งท่านเป็นบุพเทพอันเกรียงไกร
เป็นอาหุไนยบุคคลชนทั้งปวง

อีกเป็นบุรพาจารย์อันประเสริฐ
ทรงคุณธรรมล้ำเลิศทะเลหลวง
สอนละชั่วมั่วความดีหาที่ควง
เพื่อมอบปวงสมบัติให้จัดการ

ฉะนั้นบุตรพึงเลี้ยงตอบแทนคุณ
ดำรงวงศ์สกุลให้สุขสานต์
ประพฤติดีเชื่อฟังคำสั่งท่าน
อุทิศผลบุญทานนิรันดร์เทอญ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 12:54 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

12. ปุตฺตสงฺคโห
(สงเคราะห์บุตร)บุตรดีเรียกอภิชาตสามารถนัก
ยิ่งยศศักดิ์สูงส่งน่าสรรเสริญ
บุตรชั่วเรียกอวชาตไม่อาจเชิญ
มาดำเนินวงศ์สกุลให้อุ่นใจ

บุตรเสมอตนนั้นเรียกอนุชาต
ยังสามารถครองเรือนเป็นเพื่อนได้
บุตรดีชั่วอยู่ที่ตัวอบรมไซร้
ควรสอนให้ทำดีหลีกหนีพาล

ให้ศึกษาหาความรู้ไว้ชูหน้า
หาภรรยาเทียมพักตร์เป็นหลักฐาน
ให้ครอบครองสรรพสิ่งศฤงฆาร
เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นเพื่อนเรา
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 1:03 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

13. ทารสฺส สงฺคโห
(สงเคราะห์ภรรยา)ภริยาไม่ดีนั้นมีสามจำพวก
เพื่อสะดวกขอแสดงแจ้งกันเขลา
เมียเสมอเพชฌฆาตพิฆาตเรา
เมียเสมอโจรโค่นเอาหมดเหย้าเรือน

เมียเสมอนายร้ายนักมักช่วงใช้
ส่วนเมียดีมีไว้ได้เป็นเพื่อน
คือเมียเสมอมารดาหล่อนกล้าเตือน
ผัวเลื่อนเปื้อนหล่อนก็ว่าอย่างน่าชม

เมียเสมอทาสเสมอน้องทั้งสองนี้
ช่างภักดีรับใช้ได้สวยสม
เมียเสมือนเพื่อนเล่าเรานิยม
ได้เชยชมภิรมย์สุขอยู่ทุกกาล

พึงสงเคราะห์หล่อนด้วยสถานห้า
หนึ่งยกย่องเป็นภริยาทุกสถาน
สองไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนนางนงคราญ
สามไม่ทำทรมานด้วยนอกใจ

สี่มอบให้ใหญ่ยิ่งในเรือนเหย้า
ห้าให้เครื่องแต่งตัวเจ้าได้สวมใส่
ทั้งห้าข้อพนอน้องหายข้องใจ
นางทรามวัยแม่ศรีเรือนเป็นเพื่อนตาย
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 1:09 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

14. อนากุลา จ กมฺมนฺตา
(การงานไม่อากูล)พายเถิดพ่อรอรั้งอยู่ใยเล่า
จ้ำจ้ำเข้าจักถึงซึ่งที่หมาย
ถ้าเกียจคร้านทุกผู้นิ่งดูดาย
ตะวันสายวายตลาดขาดค่าเอย

โบราณท่านขานเสนาะได้เพราะพริ้ง
เป็นความจริงหญิงชายทั้งหลายเอ๋ย
งานอากูลวุ่นวายไม่สะเบย
จักขอเอ่ยหลักการทำงานดี

หนึ่งการนั้นสำคัญเป็นไฉน
ตัวท่านไซร้รู้ขบวนครบถ้วนถี่
ชำนิชำนาญการนั้นเป็นอย่างดี
สองท่านมีพลังเป็นอย่างไร

พลังทรัพย์พลังกายพลังจิต
พลังปัญญาพาคิดเป็นข้อใหญ่
สามท่านมีอิทธิบาทประจำใจ
การนั้นจักเสร็จได้เป็นผลดี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 1:15 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

15. ทานญฺ จ
(การให้)การให้ทานท่านจำแนกแยกเป็นสาม
จาคะเจตนาพางามประเสริฐศรี
วิรัติเว้นเบญจศีลด้วยยินดี
เทยฺยธมฺมนั้นมีการให้ปัน

ให้ด้วยจิตคิดเลื่อมใสจึงให้ทาน
ให้ด้วยใจชื่นบานใช่เสกสรร
ให้แล้วก็อิ่มใจไปชั่วกัลป์
นี้ลักษณะสำคัญการให้เอย

เกิดเป็นคนควรให้ทานการกุศล
ช่วยเจือจานงานทุกคนอย่างนิ่งเฉย
ตามกำลังศรัทธาอย่าละเลย
จะงอกเงยงามบุญสุนทรทาน
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.ย. 2005, 1:21 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

16. ธมฺม จริยาจ
(การประพฤติธรรม)สภาพซึ่งทรงไว้มิให้ชั่ว
คือว่าตัวธรรมะประเสริฐสาร
กุศลธรรมกรรมบถสิบประการ
เป็นสะพานพาพบประสบธรรม์

สุจริตกายสามวจีสี่
มโนมีมาครบทุกสิ่งสรรพ์
จงประพฤติยึดถือกุศลกรรม์
จะกางกั้นกรรมชั่วจนตัวตาย

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
ผู้อิ่มธรรมไร้ทุกข์จนชีพสลาย
ผู้ใคร่ธรรมจักจำเริญจนวางวาย
ธรรมทั้งหลายรักษาผู้ประพฤติธรรม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 09 ก.ย. 2005, 1:21 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

17. ญาต กานญฺจ สงฺคโห
(สงเคราะห์ญาติ)สงเคราะห์คือช่วยเหลือและเกื้อหนุน
สร้างพระคุณให้เกิดประเสริฐสรรพ์
สงเคราะห์ด้วยอามิสประสิทธิ์ธรรม์
เป็นสองทางด้วยกันหมั่นตรึกตรอง

ด้วยอามิสคือให้ปันทรัพย์สิน
ให้อาหารการกินสรรพสิ่งของ
ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เงินทอง
ช่วยให้ครองความสุขพ้นทุกข์ภัย

ช่วยสงเคราะห์ด้วยธรรมตามโอกาส
ให้โอวาทอบรมบ่มนิสัย
ให้ประพฤติยึดธรรมตามวินัย
บอกทางสวรรค์สรรให้เมื่อใกล้มรณ์
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 09 ก.ย. 2005, 1:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

18. อนวชฺช กมฺมานิ
(กรรมที่ไม่มีโทษ)การกระทำกรรมดีไม่มีโทษ
อย่าใจโฉดชั่วช้ารักษาคำสอน
ตามพุทธพจน์บทศีลพึงสังวรณ์
จงอาทรเบญจศีลให้ภิญโญ

เว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกาม
เว้นพูดพล่ามโป้ปดบทโยโส
เว้นดื่มเหล้าเมายาวางท่าโต
เกิดโมโหหุนหันฆ่าฟันกัน

จงประพฤติเบญจธรรมอันล้ำเลิศ
เมตตาเถิดสรรพสัตว์โลกสร้างสรรค์
มีสัมมาอาชีวะทั่วหน้ากัน
มีสทารสันโดษครองคู่ของตน

พึงมีสัจมีสติดำริชอบ
พึงรอบคอบคิดสร้างทางกุศล
เพื่อช่วยเหลือเกื้อมิตรอุทิศตน
ให้ผ่านพ้นที่ขุ่นข้องและผองภัย

อีกโสดหนึ่งพึงสร้างสาธารณะ
เช่นขุดสระสร้างศาลาที่อาศัย
ให้เกิดประโยชน์โปรดมนุษย์โดยทั่วไป
ก็จักได้ดลสุขไปทุกกาล

ข้อสุดท้ายรักษาอุโบสถ
ตามกำหนดแน่วแน่เป็นแก่นสาร
อุทิศตนเพื่อผลพระนิพพาน
แม้ยาวนานก็ต้องหยั่งด้วยตั้งใจ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
ปุ๋ย
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 02 มิ.ย. 2004
ตอบ: 1275

ตอบตอบเมื่อ: 09 ก.ย. 2005, 1:36 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

19. อารตี วิรตี ปาปา
(งดเว้นจากความชั่ว)อันความชั่วตัวบาปควรสาปส่ง
อย่าลุ่มหลงเครื่องเศร้าหมองไม่ผ่องใส
หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปลิดชีพใคร
สองลักทรัพย์เอาไปเป็นของตน

สามประพฤติผิดกิจกามลามไปทั่ว
สี่พูดปดยุยั่วให้สับสน
ทั้งสี่เรื่องเครื่องเศร้าหมองของทุกคน
อย่าปล่อยตนกล้ำกรายร้ายเหลือดี

พึงงดเว้นเมื่อเหตุประจันหน้า
พึงงดเว้นเมื่อวาจาเป็นสักขี
พึงงดเว้นทุกทิวาและราตรี
ทั้งชาตินี้ชาติหน้าอย่าสร้างกรรม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวMSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง