Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระพุทธศาสนาคืออะไร ??? อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2006, 8:14 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
โดย พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี (ชะมารัมย์)
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
3 rd Year Student of Dhammakaya Open University, California, USA


..............................................


พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาโลกที่ยิ่งใหญ่และได้ถือกำเนิดอยู่บนโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 2,500 ปี มาแล้ว มีจำนวนผู้คนนับถือมากว่าล้านคนอยู่ทุกสารทิศทั่วโลก พระพุทธศาสนานั้นได้รับการค้นพบโดยพระพุทธเจ้า (พระนามเดิมว่า สิทธัตถะ) ซึ่งพระองค์ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือศาสดาผู้พยากรณ์ หรือแม้แต่ทรงรับเทวบัญชาใดๆ เลย

คำว่า Buddhism นั้น หรือที่รู้จักกันดีในภาษาไทยว่า พุทธศาสนา ตามรูปศัพท์แล้ว หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 ศีล 5 ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักสัจธรรมทั้งสิ้น ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นหรือทรงค้นพบหลักสัจธรรมนี้หรือไม่ก็ตาม หลักสัจธรรมนี้ก็จะปรากฏมีอยู่ตามลำพังตนเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว พระพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพาน ซึ่งหมายถึง การดับทุกข์ อาทิ การเกิด การตาย การเจ็บไข้ การป่วย ความเศร้าโศก ฯลฯ

ในปัจจุบัน พระพุทธศาสนาแยกออกเป็น 2 นิกาย คือ นิกายมหายาน (รูปแบบใหม่) และ นิกายหินยาน หรือ นิกายเถรวาท (รูปแบบเก่า) นิกายมหายาน หรือที่เรียกว่า “ยานใหญ่” นั้น ส่วนมากมีผู้คนนับถืออยู่แทบประเทศทิเบต ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมองโกเลีย ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม และบางประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย ในขณะที่นิกายหินยาน หรือ นิกายเถรวาท หรือที่เรียกว่า “ยานน้อย” นั้น ส่วนมากมีผู้คนนับถืออยู่แทบประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเนปาล ประเทศพม่า ฯลฯ และพบว่าในปัจจุบันมีผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตก


..............................................


หมายเหตุ : แปลจากความเรียงเรื่อง What is Buddhism ? เขียนโดย พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี และท่านสามารถติชม หรือแนะนำได้ที่ surasak68@hotmail.com จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง