Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศล ในโอกาสการจัดสร้างพระมหาเจดีย์ฯ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
theerapong
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 14 เม.ย. 2008
ตอบ: 3
ที่อยู่ (จังหวัด): กทม.

ตอบตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 4:19 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดสร้าง พระ พุทธเจ้า ๕ พระองค์ ประกอบด้วย พระกุกกุสันธพุทธเจ้า ๑ พระโกนาคมพุทธเจ้า ๑ พระกัสสปพุทธเจ้า ๑ พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ๑ และ พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า ๑ ตามปรารภของหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปญโญ จ.หนองคาย ว่า “การสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในครั้งนี้สำคัญต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำคัญต่อประเทศชาติ” อีกทั้งยังหวังเชื่อมโยงกระแสธรรมถึง หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ดลบันดาลให้การสร้างสำเร็จเป็นมหากุศลสืบไป

เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ประสานสัมพันธไมตรีระหว่าง ประชาชนชาวไทยกับชาวลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้พุทธลักษณะขององค์พระฯ ได้ทำการขยายตามสัดส่วนจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูร้อน โดยองค์พระศรีอาริยเมตไตรยพระพุทธเจ้า มีขนาดหน้าตัก ๓.๘ เมตร สูง ๘ เมตร ส่วนอีก ๔ พระองค์มีขนาดหน้าตัก ๓.๕ เมตร สูง ๖.๔ เมตร ดำเนินการหล่อองค์พระทั้ง ๕ พระองค์แล้วเสร็จภายในวันเดียวซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และหล่อพระศิลาภรณ์ทรงเทริด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จากนั้นมีพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมากรณ์ทั้ง ๕ พระองค์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการราม จ.พระนครศรีอยุธยา และจะจัดงานถวายมหากุศลในการจัดสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้ทำการเคลื่อนองค์พระทั้ง ๕ พระองค์ไปประดิษฐานในบริเวณที่ดินที่มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อ ณ บ้านสังคมพัฒนา ต.สีกาย อ.เมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นที่เรียบร้อย

ในการดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทั้งสองพระองค์ได้ทรงประทานแผ่นทองและปัจจัย ร่วมในการจัดสร้าง โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการจัดสร้าง และมีพระเถราจารย์ จากทุกภาคทั่วประเทศไทย ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และอธิษฐานจิต

หลังจากองค์พระทั้ง ๕ พระองค์ ได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้นำไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ เป็นการถาวร ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ณ บ้านสังคมพัฒนา ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย โดยในบริเวณพระมหาเจดีย์ฯ จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยคาดว่าการสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

นอกจากนั้นทางมูลนิธิฯ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทาน พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานในองค์พระและพระมหาเจดีย์ฯ เพื่อให้การจัดสร้างพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และพระมหาเจดีย์ฯ แล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ทางมูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการจัดสร้างพระมหาเจดีย์ฯ ดังกล่าว ให้เป็นถาวรวัตถุอยู่ในพระพุทธศาสนา อย่างยั่งยืน สืบไป

โดยท่านสาธุชนสามารถร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

ธนาคารนครหลวงไทย สาขาสะพานใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๔๓ ๒ ๓๓๓๔๓ ๓

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๐๑ ๘ ๓๓๗๖๔ ๐

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๘ ๒ ๑๐๖๕๕ ๗

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชื่น
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๙๓ ๒ ๔๓๘๗๕ ๕


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๙-๙๒๐๐, ๐๘๔-๙๔๐-๑๑๘๕, ๐๘๔-๙๔๐-๑๑๘๖
โทรสาร. ๐๒-๙๒๙-๙๒๐๑

www.lokudorn.com หรือ http://jd.igetweb.com
 

_________________
มีสติ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง