Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 กำลังแห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ทัพหลวง
บัวเริ่มพ้นน้ำ
บัวเริ่มพ้นน้ำ


เข้าร่วม: 28 มิ.ย. 2008
ตอบ: 161

ตอบตอบเมื่อ: 03 ก.ค.2008, 4:23 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระเจ้าสาคร... หมอบด้วยพระอุระแทบเบื้องพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคแล้ว เปล่งวาจาตั้งปณิธานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยบุญนี้ แม้ข้าพระองค์ขอจงได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคตมศักยะ” แล้วได้ตรัสว่า

“ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์ตรัสรู้แล้ว ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ได้ฉันใด ข้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จักช่วยสัตว์ทั้งหลายในโลก ให้ตรัสรู้ด้วยฉันนั้นเหมือนกัน”

“ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์หลุดพ้นแล้วจากสังสารทุกข์ ช่วยเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วยฉันใด ข้าพระองค์หลุดพ้นแล้วจากสังสารทุกข์ ก็จักช่วยเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วย ฉันนั้น”

“ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์ข้ามพ้นแล้วจากสังสารทุกข์ ช่วยเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นด้วยฉันใด ข้าพระองค์ข้ามพ้นแล้วจากสังสารทุกข์แล้ว ก็จักช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นด้วย ฉันนั้น”


พระเจ้าสาคร ได้ตั้งปณิธาน ดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสดับปณิธานนั้นแล้วได้ตรัสถวายพระพรว่า “มหาบพิตร ชื่อว่าการแสวงหา “พุทธธรรม” ทำได้แสนยาก ถ้าหากพระองค์ ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดสดับสิ่งที่ทำได้ยาก ซึ่งอาตมาภาพได้กล่าวนี้” แล้วทรงตรัสกำลังแห่งความเพียรของมหาบุรุษผู้ประสงค์บำเพ็ญ พุทธการกธรรม ด้วยอุปมาต่างๆ ต่อไปว่า

“ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลใด สามารถใช้เท้าเหยียบย่ำห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยถ่านเพลิงร้อนระอุไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ก็หรือว่าบุคคลใด สามารถใช้เท้าเหยียบย่ำห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยถ่านเพลิงที่ปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ก็หรือว่าบุคคลใด สามารถใช้เท้าเหยียบย่ำห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาที่ร้อนแดงโชติช่วงไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ก็หรือว่าบุคคลใด สามารถใช้กำลังแขนของตนว่ายข้ามห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำร้อนคล้ายกับในโลหกุมภีนรกไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ก็หรือว่าบุคคลใด สามารถใช้เท้าเหยียบย่ำห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งดาดาษไปด้วยพุ่มไม้ไผ่มีหนามไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ก็หรือว่าบุคคลใด สามารถใช้เท้าเหยียบย่ำห้องจักรวาลหมื่นห้อง ซึ่งดาดาษด้วยคมมีดโกนไปจนถึงฝั่งโน้นได้ บุคคลนั้นแหละ สามารถบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้”

“ข้ออุปมาแม้อื่นอีกยังมีอยู่ คือ ในโลกนี้ ดอกมะเดื่อหาได้แสนยาก ฉันใด ความเป็นพระพุทธเจ้า ก็หาได้แสนยากกว่านั้น”หนังสือพุทธการกธรรมทีปนี
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง