Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 กองทุนสร้างอุโบสถแบบโบราณวัดป่าเจริญราชธรรมาราม อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
hahaha
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 03 ส.ค. 2007
ตอบ: 2

ตอบตอบเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 10:43 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image
Image

วัดป่าเจริญราชธรรมาราม (ธรรมสถานวิมลธรรม)
เลขที่ ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ (สายกลาง)
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐


ขอเชิญชวนท่านศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
เพื่อเข้ากองทุนสร้างอุโบสถเฉลิมพระชนมพรรษา สถาปัตยกรรมแบบโบราณ
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐
จำนวน ๒๐,๐๐๐ กอง กองละ ๑,๐๐๐ บาท

วัดป่าเจริญราชธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น
วัดป่าเจริญราชธรรมาราม เดิมชื่อ สำนักสงฆ์วิมลธรรม ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานแบบสติปัฏฐาน ๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภะมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดโดยมิขาด ขณะนี้วัดป่าเจริญราชธรรมารามมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ดังนี้

๑. เขตพุทธาวาส คือ พื้นที่ที่สร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไม่มีฝาผนังกั้น

๒. เขตธรรมาวาส คือ อาคารวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ หน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว ใช้เป็นสถานที่ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยายของผู้ปฏิบัติธรรม

๓. เขตสังฆาวาส คือ กุฏิที่พักสงฆ์ ที่จำพรรษาและมาปฏิบัติธรรม

๔. เขตผู้ปฏิบัติธรรม คือ กุฏิกรรมฐานและอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งแยกส่วนระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมชายและหญิง

๕. เขตสวนป่าสมุนไพรและพันธุ์พืช เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าไม้และสวนสมุนไพรนานาพันธุ์

ซึ่งทางวัดป่าเจริญราชธรรมาราม มีความประสงค์ที่จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสัปปายะตามแนวสติปัฏฐานสูตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธบริษัททั่วไปให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมในเขตปริมณฑล เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการทางพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย และเปิดโอกาสให้พระธุดงคกรรมฐาน (พระป่า) ที่พำนักอยู่ตามป่าเขา ได้แสดงธรรมให้พุทธศาสนิกชนในด้านการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธธรรม อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสืบไป

วัดป่าเจริญราชธรรมาราม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อนำปัจจัยเข้ากองทุนสร้างอุโบสถเฉลิมพระชนมพรรษา สถาปัตยกรรมแบบโบราณ โดยการจัดสร้างเป็นอุโบสถแบบโบราณ ใช้ไม้ชนิดเดียวกันทั้งหลัง เป็นไม้ที่กรมป่าไม้วิจัยว่าเป็นไม้ประเภทเดียวกับพิกุลป่า จะขึ้นตามภูเขาหินเท่านั้น ภาษาลาว เรียกว่า ไม้เกล็ดลิ้น ส่วนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ไม้เหล็ก วิธีสร้างจะสร้างด้วยการสลักเดือย (ไม่ใช้ตะปู) ลักษณะเป็นอุโบสถไม่มีฝาผนัง (สิมโปร่ง) แบบโบราณ เปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
๓๕ ล้านบาท พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑ .เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒. เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์

๓. เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักพระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๔. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานรูปแบบและวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยโบราณ

ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สามารถโอนเงินเข้า

บัญชี พระธรรมธรวีระนนท์ วีรนนฺโท เพื่ออุโบสถ
เลขที่บัญชี ๓๕๔-๒-๑๙๗๘๒-๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิมิตใหม่


จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ กอง หรือ ติดต่อโดยตรงที่วัดป่าเจริญราชธรรมาราม โทร ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาถ่ายเอกสารสลิปโอนเงิน เขียนชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ วัดป่าเจริญราชธรรมาราม ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ สายกลาง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ หรือ โทรสาร (FAX) มาที่เบอร์ ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗

ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อเข้ากองทุนสร้างอุโบสถเฉลิมพระชนมพรรษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะได้รับองค์จตุคามรามเทพ รุ่นคุ้มภัย มหาลาภ มหามงคล เนื้อเหล็กน้ำพี้ ของวัดป่าเจริญราชธรรมาราม เป็นบรรณาการ ๑ องค์ ต่อผ้าป่า ๑ กอง

ด้วยอานิสงส์ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครั้งนี้ ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติและนิพพานสมบัติ ทุกประการเทอญ

วัดป่าเจริญราชธรรมาราม ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ สายกลาง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒ โทรสาร (FAX) ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗
 

_________________
สติรู้เท่าทันจิต
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
lotus555
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 22 ม.ค. 2008
ตอบ: 3

ตอบตอบเมื่อ: 29 ม.ค. 2008, 8:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เมื่อ 29/01/51 เวลา 18.01 ได้โอนเงินร่วมสร้างพระอุโบสถ 50 บาทครับ
ศรัทธาเยอะแต่เงินผมมีน้อยครับ
และโอนทำบุญอีกหลายรายการ..........ครับ
 

_________________
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง