Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ประชาสัมพันธ์ข่าวปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
สายชล ชัยกิจ
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 01 พ.ย. 2007
ตอบ: 5

ตอบตอบเมื่อ: 01 พ.ย.2007, 5:13 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
สร้างพระพุทธชินราช, พระไตรปิฎก, อุปสมบท ๙ รูป และบวชเนกขัมมจาริณีชีพราหมณ์ ๑๘๑ คน ณ วัดเขาจอมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

............................................

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีนี้ ทางเวปไซด์แดนธรรม www.dandham.com ร่วมกับวัดเขาจอมทอง โดยพระอาจารย์มหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร และญาติมิตรในกลุ่มแดนธรรมได้ดำริที่จัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ ๔ ขึ้นในวันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ วัดเขาจอมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาไว้ซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการ สร้างพระพุทธชินราช,ถวายพระไตรปิฎก,อุปสมบทหมู่ ๙ รูปและบวชชีพราหมณ์ ๑๘๑ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พ่อหลวง และอุทิศให้พ่อกำเนิดเกล้า โดยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักแห่งไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาในการพิจารณาและสังเกตความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมรอบกาย อย่างมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในสัจจะของโลก เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ได้อย่างมีความสงบเย็นและเป็นสุขยิ่งขึ้น การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนำการอบรมกรรมฐานโดยพระอาจารย์มหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร ได้จัดมาแล้ว ๓ รุ่นมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ ท่าน และรุ่นที่ ๔ นี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่วัดเขาจอมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

รูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในธรรมะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและยกระดับจิตใจให้ดียิ่งๆขึ้น ด้วยการปฏิบัติแนวธุดงค์กรรมฐาน จะเน้นการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ เดินจงกรมผสมกับการบรรยายธรรมจากครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การบริหารกายบริหารจิตเป็นต้น ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรมีทั้งการบริหารจิต และเจริญปัญญาไปพร้อมๆกันคือการทำสมาธิ และวิปัสสนาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันได้จริง


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link ต่อไปนี้ค่ะ
http://www.dandham.com/viewdetail.php?idnews=20
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง