Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
วีรยุทธ
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 24 มิ.ย. 2005
ตอบ: 1790
ที่อยู่ (จังหวัด): สกลนคร

ตอบตอบเมื่อ: 25 ก.ค.2007, 11:01 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ประวัติและปฏิปทา
พระราชวิสุทธินายก
(พระมหาพรมมา จตฺตภโย)


วัดป่าสุทธาวาส
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร๏ อัตโนประวัติ

“พระราชวิสุทธินายก” หรือ “พระมหาพรมมา จตฺตภโย” เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เดินตามรอยพระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา และมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธามาเนิ่นนาน

ท่านมีนามเดิมว่า พรมมา แก้วประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2498 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ณ บ้านกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายสวาท และนางบัว แก้วประสิทธิ์

ชีวิตในวัยเด็ก หลังจากที่ได้เรียนหนังสือจนจบภาคบังคับในหมู่บ้าน ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำนา เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2513 ณ วัดศาลาทอง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูสุทธสีลสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์

ระหว่างนั้นได้พากเพียรศึกษาพระธรรมวินัยและเดินทางติดตามครูบาอาจารย์ไปหลายแห่ง

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ณ พัทธสีมาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระเทพสารเวที วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชวินยาภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสันตยาธิคุณ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับนามฉายาว่า “จตฺตภโย” ครั้นบวชแล้ว ท่านก็ได้ตั้งใจใฝ่ศึกษาพระธรรมวินัย เล่าเรียนธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งปฏิบัติจิตตภาวนาไปพร้อมกันด้วย

พ.ศ.2516 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พ.ศ.2521 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พ.ศ.2535 สำเร็จปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2536 เป็นเจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต 1 (ธรรมยุต)

พ.ศ.2541 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส และเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์-โพนนาแก้ว (ธรรมยุต)

พ.ศ.2542 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส

พ.ศ.2547 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

พ.ศ.2550 เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอภัยธรรมสุนทร

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิมที่ พระครูอภัยธรรมสุนทร

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามเดิมที่ พระศาสนดิลก

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายธรรมยุต ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธินายก

Image

๏ งานด้านการเผยแผ่

เมื่อปี พ.ศ.2531-2533 ท่านเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นมีหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นเจ้าอาวาส โดยท่านได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่สุวัจน์

พระราชวิสุทธินายก เป็นพระที่มีความรู้ ความสามารถ มีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคมส่วนรวมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสงเคราะห์คนยากคนจน ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านต่างๆ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกเห็ด ปลูกสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้ พระราชวิสุทธินายก ได้เอาใจใส่ดูแลในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ธรรมยุต จ.สกลนคร ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเอาใจใส่พระเณรภายในวัด รวมถึงฆราวาสญาติโยม ให้สนใจในหลักศีลธรรม รักษาข้อวัตรปฏิบัติตามรอยบูรพาจารย์

ท่านยังได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนประโยชน์อื่นๆ เช่น วัดป่าวังบัวเงิน ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร, วัดป่าบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร และยังได้พัฒนาวัดที่ญาติโยมได้นำมาถวายให้เป็นวัดสาขาของวัดป่าสุทธาวาส เช่น วัดป่าถ้ำยาว บ้านนาขี้นาค ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

พระราชวิสุทธินายก ได้ให้ความสำคัญในการช่วยกิจการงานของคณะสงฆ์ตลอดมา หากมีงานครูบาอาจารย์ ท่านจะนำพระภิกษุสามเณรไปช่วยงานตลอด ถือได้ว่าท่านเป็นร่มธรรมรูปหนึ่งของชาวเมืองสกลนคร ที่มีความตั้งใจทำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
http://www.sakoldham.com/
 

_________________
ท่านสามารถฟังวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัวได้ทั่วประเทศ
และโทรทัศน์ดาวเทียมเสียงธรรมทั้งภาพและเสียงได้แล้วที่
http://www.luangta.com
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง