Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ขจัดโรคภัยที่ทำให้แก่เร็ว อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 20 ธ.ค.2004, 6:21 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันเป็นเรื่องธรรมดาโลกนี่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาธรรมมากอย่างไรก็ตามความแก่อย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่ความตายด้วยการป่วยไข้ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ทำให้เรามีเวลาใช้ชีวิตในโลกได้น้อยลง เพราะตายเสียก่อนนั้นเราจะขาดโอกาสในการจะทำสิ่งที่ต้องการ อันเป็นความดีที่จะให้เกาะดวงจิตติดตามเราในภพข้างหน้าอย่างเพียงพอ ในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และอยู่ในปฏิรูปเทศอันเหมาะสม ซึ่งมีโอกาสจะทำความดีนั้นได้การดูแลขันธ์ทั้งห้าที่เป็นนามรูปให้ยืนยาวออกไป เพื่อภาระอันจะต้องทำนั้นยังมีอยู่นั้น เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นเจ้าของรูปและนามขันธ์นั้น พึงเข้าใจว่ารูปอันเกิดแต่กรรมนี้ ไม่มีความมั่นคงยืนนานมากนัก เพราะว่าเราต้องทิ้งไปในที่สุดแต่รูปนี้เราได้มาโดยยาก จึงต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาให้เป็นไปที่จะได้อยู่ในโลก ตามหน้าที่อันต้องทำนั้นซึ่งมีอยู่มาก มิใช่หวงไว้เพื่อเสพส้องความสุขแห่งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส สิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพียงเพื่อเราได้อาศัยในฐานะที่เรายังอาศัยโลกแห่งกามนี้ความรักชีวิตโดยห่วงรูปขันธ์ ต้องเป็นคนละอย่างกับความกลัวตาย หรือการพลัดพรากไปจากชีวิตนี้คนซึ่งห่วงชีวิตสุขภาพไม่น้อยในทุกวันนี้ พากันออกกำลังกาย และระวังเรื่องอาหาร และการใช้ชีวิตเพื่อหวังให้สุขภาพมีความยืนยาว ย่อมดูแลกายนี้ให้ดำรงอยู่ได้นานบ้าง ไม่ได้นานบ้างคนแต่ละคนที่ทำเช่นนั้น ต่างมีความมุ่งหวังต่างๆกัน ในการจะได้ใช้ชีวิตของตนอย่างยืนยาวต่อไปในศาสนาของเรา ชีวิตมิได้มีอะไรเลยที่จะทรงคุณค่าอย่างอื่นๆ ดังที่ชาวโลกเขาคิดกัน ดังนั้นการยืดชีวิตออกไปนี้ ควรจะมีคำถามว่าเรายื้อเอาชีวิตนี้ไว้เพื่อทำอะไร ?แต่ชีวิตที่เกิดมานั้น ทุกรูปทุกนามควรมีหน้าที่ในการสร้างสมสิ่งที่เรียกว่าความดี อันเป็นสมบัติที่ตนสามารถหาได้ จากความประพฤติของตนเอง เอาไปใช้ในกาลช้างหน้าได้เมื่อเรายังมีหน้าที่อย่างนี้อยู่ เราจึงต้องดึงชีวิตของเราออกมาจากมัจจุราชที่มาหาเราอย่างมองไม่เห็น ต่างยื้อกันด้วยกำลังและเป็นไปตามกติกาที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทีเดียวมีโรคภัยหลายชนิดที่จะเกิดกับเราตามกรรม โรคเหล่านี้เมื่อจะให้ผล ย่อมนำเราไปสู่ความเจ็บ ย่อมนำเราไปสู่ความแก่อย่างรวดเร็ว ก่อนวัยอันสมควร อันเป็นเครื่องหมายของความตายที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้ หรือไม่ก็จะเป็นความเจ็บหนักในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยกรรมก็จริงควรตระหนักว่าความป่วยนั้นมาอยู่ในร่างกายเราก่อนล่วงหน้า ก่อนเราจะมีอาการป่วยนานเป็นปีแล้ว สิ่งที่เรียกว่า"กรรม"นั้นมีการเตรียมตัวเพื่อจะส่งผล สิ่งอันเป็นลงของโรคภัยนี้ แม้มนุษย์จะระมัดระวังเพียงไร ก็มิใช่สิ่งที่ตรวจพบได้ทางเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติไม่ฝากความปลอดภัยของชีวิตไว้ที่วิทยาการสมัยใหม่แต่อย่างเดียว ความเชื่อและโลกทัศน์ในเรื่องความป่วยไข้ของเรา จะขยายกว้างขึ้นการเจ็บไข้ของเราที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นด้วยโรคอันรุนแรงที่ไม่ได้มีการคาดฝันมาก่อนนี้ มีโปรแกรมกำหนดทีค่อนข้างแน่นอนต่อวิถีชีวิต อันไม่ต้องมีความสงสัยแม้แต่น้อยนิดในเรื่องนี้ นี่เป็นความยืนยันของผม ว่าเราจะต้องป่วย และในช่วงป่วยก็เป็นไปตามขั้นตอนในความเจ็บปวดและอาการของโรค ซึ่งดำเนินความหนักเบาและรุนแรงไปตามสภาพแห่งกรรมที่จะสนอง จนนำไปสู่ความตายและเสียชีวิตเรามีทางในการเตรียมตัวรับความรุนแรง ของสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นนี้ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา ด้วยการถอนโปรแกรมของสิ่งที่เข้ามารอคอยเพื่อจะให้ผล ออกไปเสียบางส่วน หรือเราอาจมีกำลังและความเพียรที่จะถอนสิ่งนี้ออกไปเสียก่อนแต่กรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะสนองให้ได้ มิใช่สิ่งพึงจะยกเว้นออกไปได้ ด้วยการถอนโปรแกรมที่กำหนดไว้แล้วได้โดยไม่มีผลตอบสนองถ้าเราจะดึงสิ่งที่มากำหนดให้เราป่วย ซึ่งแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราก่อนย่อมเป็นการเร่งปฏิกิริยา ของสิ่งที่มาแอบซ่อนในร่างกายก็คือ "กรรม"ที่ยังไม่แสดงตัวนั้น ให้แสดงตัวออกมาเลยทีเดียว เพื่อเร่งให้กานสนองนั้นเกิดขึ้นก่อนกำหนด และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังเร่งนั้น ให้มันหลุออกไป ผ่านพ้นชีวิตนั้นไปเสียวิธีการทำอย่างนี้ทำโดยการเจริญภาวนาอยู่บ่อยๆ สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายที่จะทำให้ป่วยไข้นี้ เป็นผลกรรมในอดีตที่เราได้ทำไว้ก่อน การเจริญภาวนานั้นทำให้จิตมีกำลังแห่งกุศล กำลังแห่งกุศลนี้เองที่เป็นฝายดึงผลบาปที่มาแฝงตัวอยู่นี้ออกไป แน่นอนว่าตัวผลกรรมนี้มีความยินยอมที่จะเป็นอย่างนั้นการให้ผลก่อนล่วงหน้าของกรรมนั้น จะเกิดขึ้นในลักษณะความเจ็บและความไม่สบายในช่วงการเจริญภาวนา มีอาการแปลกๆแตกต่างกัน เพราะกรรมนั้นย่อมชวางกั้นความสำเร็จแห่งการภาวนา และแสดงอาการให้เจ้าตัวเห็นชัดขึ้น แล้วจึงทยอยออกไปทีละนิดๆนี่เป็นการภาวนา ที่มีผลพลอยได้คือรักษาสุขภาพตนให้ยืนยาวออกไปได้ รักษาความแก่ความชราที่มาถึงเร็วเกินไป และควรจะทำให้มากจึงจะพ้นภัยนั้นเพราะความหวงแหนสุขภาพและกลัวความตาย อาจทำให้บงคนเปลี่ยนใจมาปฏิบัติธรรม และจะได้รับผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบัน และในโลกหน้าถ้าคนไม่สนใจเรื่องนี้ เมื่อป่วยแล้ว ไม่ช้าก็จะตาย แต่หลังการตายแล้วไม่รู้จะไปไหน จะไปสู่สุคติโดยไม่ค่อยได้ทำกุศลมาก่อนนั้นย่อมเป็นเรื่องยากการปฏิบัติธรรมนั้น อาจมีคนสนใจเพื่อรักษาสุขภาพในตอนแรก แต่ถ้าเห็นผลบ้างแล้ว ความรู้สึกนั้นก็จะเปลี่ยนไป เพราะเข้าใจในธรรมและคุณค่าของธรรมนั้นว่า มิใช่เพื่อรักษาสุขภาพ แต่จะเห็นโลกของศาสนากว้างยิ่งขึ้นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว หากยังถูกโรคภัยเบียดเบียนหนัก ก็ควรจะมีความเพียรมากขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาของชีวิตยาวขึ้น และได้ทำในสิ่งที่ตนต้องการได้มากขึ้นเราควรทำเหมือนพ่อค้าที่มีความละโมบ แล้วขยันทำงานเพื่อจะได้เงิน ด้วยความหวงแหนและอยากได้เวลาเพื่ออยู่ในโลกมากขึ้น เพื่อสะสมกุศลไว้ให้มากเพราะชีวิตนี้มันสั้นนัก สั้นจริงๆ
 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 22 ธ.ค.2004, 3:48 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ผมขอเพิ่มเติมอีกสำหรับในส่วนของผู้ที่กำลังป่วยเพราะท่านได้รับผลกรรมจากโรคร้ายต่างๆโรคภัยได้มาถึงท่านแล้ว ท่านรักษาทางการแพทย์แล้วก็ตามแต่เมื่อภัยคือโรคร้ายได้มาถึงแล้ว ท่านอย่าประมาทสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ ใส่บาตรถวายอาหารแก่พระภิกษุทำให้เป็นประจำและอุทิศส่วนกุศล นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายความสบายใจในปัจจุบันนั้นย่อมเกิดขึ้นกับท่านบ้างจงทำศรัทธาของท่านให้เชื่อในเรื่องบุญบาป และผลกรรมมีจริงถ้าท่านเห็นว่าสามารถรักษาศีลได้จงรักษาศีลไว้แล้วจงฝึกหัดทำใจ ไม่มีเวร ไม่เกลียด ไม่อาฆาตพยาบาทใครอันนี้ฝึกตนไว้เป็นประจำ แล้วจึงแผ่เมตตา มองโลกและผู้คนด้วยความเมตตา ด้วยความรู้สึกไม่ให้ใครมีเวรต่อใคร ไม่ให้ใครขึ้งโกรธต่อใครหลีกเลี่ยงต่อความโกรธ ความไม่ถูกอารมณ์ หัดอดทนต่อสภาวต่างๆที่อยู่รอบข้างเจริญเมตตาเรื่อยๆ และฝึกหัดสวดมนต์ อาจด้วยการท่องอ่านหนังสือสวดมนต์ซ้ำๆซากๆฝึกหัดการนั่งภาวนา หรือถ้าบริหารกายได้ก็ให้เดินจงกรม ในยามป่วยไข้นั้นให้ฝึกปฏิบัติธรรมถ้ากำลังอ่อนแอ ไม่สามารถจะลุกเดินเหินช่วยตนเองให้ฟังเทปธรรมะ (อย่างในเวบ บ้านธัมมะ) หรือฟังเทปสวดมนต์ถ้ามีลูกหลานเข้าใจในการดูแลดี ก็นิมนต์พระมาเทศน์ มาสวดมนต์เช่นสวดธรรมจักฯ สติปัฏฐานฯ ธัมมะนิยามฯ ฯลฯ บทสวดมนต์หลายบทฟังแล้วอาการเจ็บป่วยบรรเทา ถ้าถวายทาน ฟังการสวดมนต์ถ้าอาการป่วยนั้นมีโอกาสหาย ก็หัดภาวนาลองดูคนป่วยนั้นถ้าพิจารณาความตาย ปลงลงในความตาย มรณัสติเกิดชัดเป็นกรรมฐาน เห็นความตายชัด เพราะการป่วยนั้นมักจะสงัดจากกาม ดังนั้นอารมณ์เวลาป่วยเหมาะแก่กรรมฐานด้วย และธรรมนั้นเกิดชัด รู้ชัดในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เมื่อป่วยไข้จึงควรหัดเจริญมรณัสติเป็นอย่างยิ่ง
 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ธ.ค.2004, 2:42 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ผมเคยป่วยหนักหลายครั้งในชีวิตและหมอไม่เคนรักษาหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ป่วยหนักๆนั้นแม้เป็นเนื้องอกที่ลำคอ หมอก็ผ่าตัด 7 ครั้งก็เอาไม่อยู่ผมหายป่วยมาหลายครั้งในชีวิต ด้วยการเจริญกุศลทั้งสิ้นเพียงแต่ทำน้อยบ้าง ทำมากบ้างผมพ้นภัยในชีวิตอย่างอัศจรรย์หลายครั้งโดยรักษาตนเองด้วยธรรมจนในวันนี้ผมป่วย แม้จะเบิกค่ารักษาได้ ผมก็ไม่ไปหาหมอเลยผมรักษาตนเองด้วยธรรมแล้วเชื่อมั่นว่าเหนือกว่าทุกวิธี
 
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 26 ธ.ค.2004, 5:09 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ความเป็นโรคอันเกิดจากการกระทำของกรรมนั้นเป็นอย่างไร?โรคที่ป่วยและเจ็บอย่างหนักนั้นแม้ในความเจ็บหนักนั้น ยังมีบางวันที่รู้สึกว่าเบาขึ้น แต่บางวันก็หนักลงอีก ทรุดบ้าง ดีบ้าง ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวเพราะกรรมเข้ามาทำเป็นระลอก เมื่อกรรมชุดหนึ่งกระทำแล้วก็ออกไปจากร่างกาย อาการดูจะดีขึ้น กรรมชุดใหม่เข้ามาอีก อาการจะทรุดลง เมื่อกรรมยังไม่สิ้น ร่างกายผู้นั้นก็ทรุดลงการทำกุศล การภาวนา จะทำให้กุศลเอากรรมที่เข้ามากระทำนั้นออกไปเสียบ้าง กรรมที่เข้ามาก็ยังทยอยเข้ามา แต่กุศลที่ได้ทำก็ช่วยเอาออกไปอันนี้เป็นการถ่ายหนักเป็นเบา และทำให้มีความอดทนต่อการป่วยได้ยาวนาเป็นการพยุงร่างกายมิให้แก่เพราะป่วยลงอย่างรวดเร็วหรืออาจพยุงอาการแก่จากการป่วยไว้ได้ เท่ากับพยุงสุขภาพให้ทรงตัวแม้จะมีการเจ็บป่วยถ้ากรรมนั้นมีไม่มากพอ การทำกุศลต่อเนื่องก็รักษาชีวิตและสุขภาพไว้ได้
 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง