Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
พบ 1764 รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
หัวข้อ: นางสุชาดา (อุบาสิกา-เอตทัคคะ)
admin

ตอบ: 1
อ่าน: 27455

ตอบForum: ประวัติเอตทัคคะ (ภิกษุณี, อุบาสก, อุบาสิกา)   ตอบเมื่อ: 17 มิ.ย.2015, 6:27 pm   หัวเรื่อง: นางสุชาดา เสนิยธิดา
http://www.dhammajak.net/board/files/_19_112.jpg

นางสุชาดา เสนิยธิดา ผู้ถึงสรณะเป็นคนแรก
:: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้

หมดอุบาสกแล้วก็ต่อด้วยอุบาสิกา ท่านแรกคือ สุชาดา เ ...
หัวข้อ: พระนางมัลลิกาเทวี (อุบาสิกา)
admin

ตอบ: 2
อ่าน: 42686

ตอบForum: ประวัติเอตทัคคะ (ภิกษุณี, อุบาสก, อุบาสิกา)   ตอบเมื่อ: 17 มิ.ย.2015, 5:31 pm   หัวเรื่อง: พระนางมัลลิกาเทวี (อุบาสิกา)
พระนางมัลลิกาเทวี
ประพันธ์โดย sweet lemon

สมัยหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จเข้าประทับ ณ พระวิหาร-
เชตวันนั้นนามตามตำนาน
เป็นสถานใกล้พระนครสาวัตถี

ณ กาลนั้นมีพระนางมัลลิกา
เสด็จมาทูล ...
หัวข้อ: หลวงปู่บุญ ชินวังโส (พระครูวิมลญาณวิจิตร)
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 5381

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 28 เม.ย.2015, 4:00 pm   หัวเรื่อง: หลวงปู่บุญ ชินวังโส (พระครูวิมลญาณวิจิตร)
http://www.dhammajak.net/board/files/268_1430211283.jpg_171.jpg

ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่บุญ ชินวังโส”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42561
หัวข้อ: แจ้งปัญหาโหลดหรือฟังไม่ได้
admin

ตอบ: 1
อ่าน: 8498

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 27 มี.ค.2015, 2:49 pm   หัวเรื่อง: แจ้งปัญหาโหลดหรือฟังไม่ได้
ทางเว็บกำลังดำเนินการจัดทำไฟล์เสียงใหม่ทั้งหมด คาดว่าอีกไม่นานจะได้รับฟังรับชมกัน
ส่วนไฟล์เสียงของเก่าช่วงนี้มีปัญหาทำให้รับฟังไม่ได้ สาธุ
หัวข้อ: สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 3151

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 26 ม.ค. 2015, 7:18 pm   หัวเรื่อง: สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraphparagraph__paragraph__362.jpg

ประวัติและปฏิปทา
“สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”

= สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่ว ...
หัวข้อ: หลวงปู่เพียร วิริโย
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 2628

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 24 ม.ค. 2015, 1:10 pm   หัวเรื่อง: หลวงปู่เพียร วิริโย
http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__211_155.jpg

ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เพียร วิริโย”

รวมคำสอน “หลวงปู่เพียร วิริโย”
อดีตชาติ..หลวงตา-แม่ชีแก้ว-หลวงปู่สิงห์ทอง-หลวงปู่เพียร
http: ...
หัวข้อ: หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 2623

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 22 ม.ค. 2015, 8:27 pm   หัวเรื่อง: หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ
http://www.dhammajak.net/board/files/___paragraphparagraph__44_203.jpg

ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ”

รวมคำสอน “หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f ...
หัวข้อ: หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 2640

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 22 ม.ค. 2015, 8:26 pm   หัวเรื่อง: หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__1_464.jpg

ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร”

รวมคำสอน “หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&a ...
หัวข้อ: หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์)
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 2616

ตอบForum: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   ตอบเมื่อ: 22 ม.ค. 2015, 8:23 pm   หัวเรื่อง: หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์)
http://www.dhammajak.net/board/files/268_1356481524.jpg_124.jpg

ประวัติและปฏิปทา
“พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27108
หัวข้อ: รวมภาพที่โพสต์ในบอร์ด (น้องพลอย) 2
admin

ตอบ: 10
อ่าน: 2831

ตอบForum: รูปภาพในบอร์ด   ตอบเมื่อ: 10 ม.ค. 2015, 7:57 pm   หัวเรื่อง: รวมภาพที่โพสต์ในบอร์ด (น้องพลอย) 2
สาธุ
หัวข้อ: “มงคลชีวิต 38 ประการ”
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 8303

ตอบForum: บทความธรรมะ   ตอบเมื่อ: 17 ธ.ค.2014, 12:12 pm   หัวเรื่อง: “มงคลชีวิต 38 ประการ”
http://www.dhammajak.net/board/files/mongkol_0i_225.jpg

หนังสือ...มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
มงคลสูตร
บทสวด...มงคลสูตร (มงคล ๓๘ ประการ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20 ...
หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
admin

ตอบ: 5
อ่าน: 8620

ตอบForum: พระพุทธเจ้า   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 6:32 pm   หัวเรื่อง: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
http://www.dhammajak.net/board/files/2_823.jpg

อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน
• มหาปรินิพพานสถูป และมหาปรินิพพานวิหาร
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
• มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองก ...
หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
admin

ตอบ: 5
อ่าน: 8620

ตอบForum: พระพุทธเจ้า   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 6:21 pm   หัวเรื่อง: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมืองสาวัตถี

• “ต้นพระศรีมหาโพธิ์”
ที่สำคัญที่ยังคงยืนต้นอยู่ในปัจจุบันนี้ มี ๓ ต้น
• ยมกปาฏิหาริย์สถูป เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
• “เมืองสาวัตถี” แห่งแคว้นโกศล เมืองคนดีและคนบาป
• พลิกฟ ...
หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
admin

ตอบ: 5
อ่าน: 8620

ตอบForum: พระพุทธเจ้า   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 6:16 pm   หัวเรื่อง: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_111_844.jpg

อนุสรณ์สถานแห่งการประกาศพระสัทธรรม
(๑) ธัมมเมกขสถูป

♥ ธัมมเมกขสถูป
อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(๒) ธัม ...
หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
admin

ตอบ: 5
อ่าน: 8620

ตอบForum: พระพุทธเจ้า   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 6:14 pm   หัวเรื่อง: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
http://www.dhammajak.net/board/files/_50_174.jpg

อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
(๑) พระมหาเจดีย์พุทธคยา

♥ พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ “พระมหาโพธิเจดีย์”
(๒) พระพุทธเมตตา

♥ “พระพุ ...
หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
admin

ตอบ: 5
อ่าน: 8620

ตอบForum: พระพุทธเจ้า   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 6:13 pm   หัวเรื่อง: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
http://www.dhammajak.net/board/files/_110_146.jpg

อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติ
(๑) เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช

(๒) วิหารมายาเทวี

(๓) ภาพหินแกะสลักรอยพระบาทจำลองของเจ้าชายสิทธัตถะ ...
หัวข้อ: “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 5867

ตอบForum: พิธีกรรมทางศาสนา   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 4:35 pm   หัวเรื่อง: “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
http://www.dhammajak.net/board/files/_ae__121.jpg
สาธุ ผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต


เทียน รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา”

ประวัติความเป็นมา “วันมาฆบูชา”
...
หัวข้อ: “วันวิสาขบูชา”
admin

ตอบ: 1
อ่าน: 8257

ตอบForum: พิธีกรรมทางศาสนา   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 4:34 pm   หัวเรื่อง: “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/board/files/_oe_paragraph_7_255.gif

สาธุ รวมกระทู้...วัด-สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
เฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

งานสัปดาห์ส่ ...
หัวข้อ: “วันวิสาขบูชา”
admin

ตอบ: 1
อ่าน: 8257

ตอบForum: พิธีกรรมทางศาสนา   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 4:33 pm   หัวเรื่อง: “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/board/files/268_1370236637.jpg_147.jpg

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
เทียน ชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญสากลของโลก เทียน

ประวัติความเป ...
หัวข้อ: “วันอัฏฐมีบูชา” วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
admin

ตอบ: 0
อ่าน: 3455

ตอบForum: พิธีกรรมทางศาสนา   ตอบเมื่อ: 17 พ.ย.2014, 4:32 pm   หัวเรื่อง: “วันอัฏฐมีบูชา” วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/board/files/oe_paragraphparagraphparagraph_123_754.jpg
ภาพในงานประเพณี “วันอัฏฐมีบูชารำลึก เมืองทุ่งยั้ง”
ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง บ้านทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรด ...
 

 ไปที่:   


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง