รูปภาพ - พระพุทธศาสนา :: Dhammajak.net

รายการอัลบั้ม อัพโหลดล่าสุด ความเห็นล่าสุด แสดงมากสุด คะแนนสูงสุด My Favorites ค้นหา

 

หน้าหลัก > ภาพพระพุทธศาสนา > สมเด็จพระสังฆราชไทย

คะแนนสูงสุด - สมเด็จพระสังฆราชไทย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 8.jpg

(29 โหวต)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)~2.jpg

(28 โหวต)
พระองค์ที่ ๑๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.jpg

(26 โหวต)
พระองค์ที่ ๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว).jpg

(25 โหวต)
พระองค์ที่ ๑๘ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน).jpg

(24 โหวต)
พระองค์ที่ ๕ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน).jpg

(22 โหวต)
พระองค์ที่ ๑ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี).jpg

(21 โหวต)
พระองค์ที่ ๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.jpg

(21 โหวต)
พระองค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน).jpg

(20 โหวต)
พระองค์ที่ ๖ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค).jpg

(18 โหวต)
พระองค์ที่ ๔ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร).jpg

(17 โหวต)
พระองค์ที่ ๑๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช.jpg

(16 โหวต)
28 ภาพ ใน 3 หน้า 1

  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รวมเว็บ