รูปภาพ - พระพุทธศาสนา :: Dhammajak.net

รายการอัลบั้ม อัพโหลดล่าสุด ความเห็นล่าสุด แสดงมากสุด คะแนนสูงสุด My Favorites ค้นหา

 

หน้าหลัก > ภาพพระพุทธศาสนา > สมเด็จพระสังฆราชไทย

เพิ่มล่าสุด - สมเด็จพระสังฆราชไทย

พระองค์ที่ ๑ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๒ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๓ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๔ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๕ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๖ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์.jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว).jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๑๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์.jpg
พ.ค. 10, 2008
พระองค์ที่ ๑๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช.jpg
พ.ค. 10, 2008
28 ภาพ ใน 3 หน้า 1

  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รวมเว็บ