รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
 
 
 
 
   หน้าหลัก   เสียงธรรมบรรยาย ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
มงคลชีวิต 38 ประการ
โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
ข้อ
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
อารัมภบท
อุดมมงคลทั่วไป
001
การไม่คบคนพาล

002
การคบบัณฑิต
003
การบูชาผู้ควรบูชา
004
การอยู่ในประเทศสมควร
005
การได้สั่งสมบุญ
006
การตั้งตนถูกทาง
007
การคงแก่เรียน
008
การมีศิลปะ
009
การมีวินัย
010
วาจาสุภาษิต
011
การบำรุงบิดามารดา
012
การสงเคราะห์บุตร
013
การสงเคราะห์ภรรยา
014
การงานไม่คั่งค้าง
015
การบำเพ็ญทาน
016
การประพฤติธรรม
017
การสงเคราะห์ญาติ
018
การงานไม่มีโทษ
019 การงดเว้นจากบาป
020 การสำรวมจากการดื่ม
021
ความไม่ประมาทในธรรม
022 ความเคารพ
023 ความถ่อมตน
024 ความสันโดษ
025 ความกตัญญู
026 การฟังธรรมตามกาล
027 ความอดทน
028 ความเป็นผู้ว่าง่าย
029 การเห็นสมณะ
030
การสนทนาธรรม
031 การบำเพ็ญตบะ
032 การประพฤติพรหมจรรย์
033 การเห็นอริยสัจ
034 การทำพระนิพพานให้แจ้ง
035 จิตที่ไม่หวั่นไหว
036 จิตที่ไม่เศร้าโศก
037 จิตที่ปราศจากธุลี
038 จิตเกษม
       
       

ได้รับความเอื้อเฟื้อไฟล์เสียงจาก
เว็บไซต์วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
http://www.watsomanas.com
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน