รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
 
 
 
 
   หน้าหลัก   เสียงธรรมบรรยาย ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ที่
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
ใดๆใจถึงก่อน สำเร็จแล้วด้วยใจ

002
ระลึกถึงความตาย (แสดงธรรมที่ป่าช้า)
003 อบรมนักศึกษาพายัพและสนทนาต่อ
004 การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดี
005 การแสวงหาทางพ้นทุกข์
006 การฝึกจิตใจเป็นของดียิ่ง
007 จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ณ ถ้ำผาปล่อง
008 บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรสี่อย่าง
009 พัฒนาแก้ไขใจตนเองให้ถูกต้อง
010 หาอุบายแก้ไขกิเลสในใจตนเอง
011 ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ
012 พุทธศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นคนโง่
013 ผู้ปฏิบัติอย่าได้เป็นทุกข์เรื่องคนอื่น
014 จงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้พร้อม
015 มรณานุสสติ
016 ปฏิบัติกว่าจะรู้อยู่ฟากตาย
017 มุ่งแสวงหาทางเดินที่ถูกต้อง
018 การพัฒนาแก้ไขใจของตนเอง
019 ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่อความสุข
020 ปรารถนาดีไม่ทำดีจะได้ดีจากที่ไหน
021 ปฏิบัติให้ได้ที่พึ่งของใจเพื่อความสุขและสนทนาธรรมต่อ
022 สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเสื่อมไปสิ้นไป
023 ที่พึ่งที่อาศัยของกายของจิต
024 คนไม่ฉลาดมีหรือไม่มีก็เป็นทุกข์
025 จิตสงบจึงพบความสุข
026 เพียรฝึกฝนจิตใจให้สงบจากกิเลส
027 การเลือกคบค้าสมาคม อบรมนักศึกษา
028 การเลือกคบค้าสมาคมอบรมนักศึกษา มช.
029 ศึกษาหลักพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์
030 พิจารณาทุกข์ให้รู้แจ้งเพื่อละออกจากจิตใจ
031 เนกขัมมสังกัปโป อบรมพระนวกะ
032 พิจารณาความเสื่อมไปของสังขาร
033 การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก
034 ฝึกสติปัญญาให้รู้เท่าทันกลมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
035 แสวงหาคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งของใจ ..วันออกพรรษา

ดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดที่ 1 CD092_1.zip ขนาดไฟล์ 42.3 MB
ชุดที่ 2 CD092_2.zip ขนาดไฟล์ 47.8 MB

สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่
ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม 02-6197474
http://www.cdthamma.com
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน