รวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
 
  เสียงบรรยายธรรม
  เสียงเพลงธรรมะ
  เสียงธรรมนิยาย
  เสียงสวดมนต์
 
บทสวดมนต์ และคาถา
ห้องสวดมนต์
วีซีดีพระพุทศาสนา
 
รายการเสียงที่น่าสนใจ
  พุทธประวัติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธวิธีคลายโศก
  พระอานนท์ (ธรรมนิยาย)
  ลีลาวดี (ธรรมนิยาย)
  มงคลชีวิต 38 ประการ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  หลวงพ่อประยุทธ์ ปยุตฺโต
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  พระอาจารย์สมภพ
  พระอาจารย์สุชาติ
  พระอาจารย์สุโข
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ
 
 
^-^ มาฝึกสมาธิกันดีกว่า ^-^
 
@ อยากรู้  ประวัติศาสตร์ วงล้อมธรรมจักร ลัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  คลิกอ่าน @
 
คำสอนของครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่ดูลย์,หลวงปู่เทสก์,หลวงพ่อชา,หลวงพ่อพุธ,หลวงพ่อจรัญ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น
 
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูล
 
อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
 
เรือนธรรม - บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
 
ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาธรรมด้วยกันครับ
 
ฝากข้อความติชมของท่านได้ที่นี่ครับ
 
ดูซิ ! ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้าง
 
 
คุณชอบฟังเสียงประเภทใดมาก?
 เสียงสวดมนต์
 เสียงเพลงธรรมะ
 เสียงธรรมนิยาย
 เสียงบรรยายธรรม
 อื่นๆ

 
 
 
 
 
   หน้าหลัก   เสียงธรรมบรรยาย ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ  
 
ท่าน ก. เขาสวนหลวง (อุบาสิกากี นานายน)
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ราชบุรี
ที่
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
001
การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน

002
คุณค่าของการสวดมนต์
003 รู้เท่าทันกิเลส
004 วันมาฆบูชา
005 ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (รู้ทุกข์)
006 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน)
007 ชักชวนทวนกระแส
008 จิตว่างไม่วุ่น ให้จิตรู้จิต
009 ตีวงแคบเข้ามาดูกายจิต
010 หยุดจิตคิดปรุงแต่ง
011 มีขันติเพ่งดูเพ่งรู้อยู่ภายใน
012 มีสติปัญญากวาดกิเลสทิ้ง
013 ให้รีบทำความเพียรตามรอยพระอรหันต์
014 ฝึกสติตั้งใจมั่น
015 การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง
016 ความหลงยึดถือคือความฉิบหายใหญ่หลวง
017 อ่านภาษาใจ
018 วันคล้ายวันเกิดท่าน ก (อายุ 73 ปี)
019 พิจารณาตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ
020 กล่าวถึงการพิมพ์หนังสือ
021 เป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท
022 ให้จิตมีวิหารธรรม
023 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน
024 ว่างจากตัวตน
025 การสร้างจิตให้มีกำลัง ด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ
026 การเรียนรู้เวทนา พิจารณาปล่อยวางเวทนา
027 ปัจจัยนอกปัจจัยในแนวทางอริยะ
028 มีสติกำจัดนิวรณ์
029 อย่าหลงเสน่ห์มาร
030 ประโยชน์ในการบันทึกการปฏิบัติ
031 จงรักษาจิตให้สงบ
032 การเสียสละในวงกว้าง
033 ปิดประตูดูข้างใน
034 ควบคุมจิตให้สงบ
035 มองด้านในให้พ้นจากตัวกูงูพิษ
036 มีสติคุ้มครองจิต
037 ฟังข้อปฏิบัติผู้อื่นให้ได้ประโยชน์
038 หยุดดูรู้จิต ศึกษาให้รู้ของจริง
039 การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท

ดาวน์โหลดทั้งหมด
Gow.zip ขนาดไฟล์ 93.3 MB
     

ถ้าต้องการทำแจกเป็นธรรมทาน
โปรดติดต่อ สำนักปฎิบัติธรรม เขาสวนหลวง
...
สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่
ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม 02-6197474
http://www.cdthamma.com
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร l หนังสือธรรมะ l บทสวดมนต์ l สมาธิ l ห้องสวดมนต์ออนไลน์
ดาวน์โหลด e-book  l กระดานสนทนา l ห้องสนทนา chat  l สมุดเยี่ยม lรวมเว็บ l รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
ขึ้นบน