ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 12 มิ.ย. 2011, 02:01 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”

รูปภาพ

:b44: ตอบปัญหาการปฏิบัติ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมและการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6003

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดการปฏิบัติ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8580

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดธรรมะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8569

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดสมาธิและปัญญา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38499

หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ (หมวดอื่นๆ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8594

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมเรื่อง “พระเครื่อง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=50143

ไสยศาสตร์ พวกรูป เหรียญ ล็อคเก็ต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=52518


:b44: สมาธิภาวนา

สมาธิทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังอันละเอียด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=56134

สติกับปัญญาเกิดพร้อมกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49569

ตั้งสติในปัจจุบัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49531

พิจารณาเนืองๆ ทุกลมหายใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49598

นั่งสมาธิ นั่งวิปัสสนา และนั่งกรรมฐาน ต่างกันอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50264


:b44: ศีลและการบวช

ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างโลกียะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49489

หวังพ้นทุกข์ไม่ห่วงปาฏิหาริย์ใดๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49500

ทำตนให้เป็น “สุปะฏิปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=56499

ไม่มีอะไรที่พระศาสดาไม่เคยสอนไว้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49599

ทุกอุบายความหมายเดียวกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49790

ศีล สมาธิ ปัญญา..ลงที่กายวาจาใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49475

อริยกันตศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=51278

ดอกบัวสี่เหล่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51283

ดูดายข้อวัตร สมาธิสมาบัติไม่เจริญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57598:b44: กฎแห่งกรรม

อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=52214

จะต้องปฏิบัติเช่นไร จึงจะได้เกิดมาในภพภูมิของศาสนาพุทธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26269

การปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุพการีผู้ล่วงลับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=49944

ทำอย่างไรให้พ้นจากทุกข์เพราะรัก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=50885

กรรมจุดป่าดักนก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43390

มีวิถีทางใดจะชดใช้กรรมจากการทำแท้งได้บ้าง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49937

ทำอย่างไรให้เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50974

ศาสนาแห่งแหตุผล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50060

เวลาใกล้จะตายสำคัญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=53074

มีวาสนาแล้วที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=56726


:b44: ปกิณกะ

มหาโลกุตรคุณ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8628

อริยมรรค อริยผล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8668

โอวาทธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8737

ธรรมเป็นของกลาง
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8717

โสเป็น โสตาย
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8708

ธรรมเป็นของลำบากมาก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8707

เอกจิต เอกธรรม สังคะโห
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8681

น้อมลงที่ใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8672

โลกนี้ไม่มีแก่นสาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49508

สมบัติโลกล้วนอนิจจัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49360

คนใจถึง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49369

ให้ปฏิบัติเรื่อยไป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49374

พระอรหันต์ไม่เสียดายอาลัยโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49387

ทุกฺขํ อริยสจฺจํ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49434

ตายคางานทั้งนั้นเว้นแต่พระอริยเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49441

อามิสบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51295

ข้ามทะเลหลง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=52217

เป็นแต่สักว่ารู้ เป็นแต่สักว่าเห็น (เรื่องพระพาหิยะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52631

ทะเลทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=55833

ตายต่อความจริงมีเกียรติกว่าตายด้วยความเท็จ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=56401

พระพุทธศาสนาเป็นของมีคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=56734

ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นยาเสพติดของผู้ไม่พ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=57074

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 12 มิ.ย. 2011, 02:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44660

• ประมวลภาพ “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” วัดภูจ้อก้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44375

• หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25104

• หลวงปู่หล้าแสดงความอาจหาญสมกับคำว่า “พระกรรมฐาน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48525

• พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44372

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต รูปภาพ

เจ้าของ:  bluebird [ 12 มิ.ย. 2011, 03:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”

:b8: :b8: :b8:

:b45: :b46: :b41: :b45: :b46:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/