รูปภาพ - พระพุทธศาสนา :: Dhammajak.net

รายการอัลบั้ม อัพโหลดล่าสุด ความเห็นล่าสุด แสดงมากสุด คะแนนสูงสุด My Favorites ค้นหา

 

หน้าหลัก > ภาพพระพุทธศาสนา > พระเจดีย์
ดูภาพขยาย
พระเจดีย์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ประดิษฐาน ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) 2.jpg  พระเจดีย์วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 1.jpg  พระเจดีย์วัดอุโมงค์.jpg  พระเจดีย์ศรีธรรมสถิต.jpg  พระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 1.jpg 
 
ให้คะแนนภาพนี้ (คะแนนตอนนี้ : 1.6 / 5 with 27 votes)
แย่มาก
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
โอ้ว..พระเจ้าจอร์ช!!  มันยอดมาก...
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 09:46 AM]
"พระเจดีย์วัดอุโมงค์" เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ของล้านนา นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นเจดีย์ทรงระฆังมีชั้นทรงกลมประมาณ 3 ชั้นเหมือนกลีบบัวซ้อนกันอยู่ ด้านบนมีปลียอด ได้รับอิทธิพลจากศิลปะพม่าแบบพุกาม ต่อมาได้มีการบูรณะในสมัยพระเมืองแก้ว การบูรณะครั้งหลังสุดเป็นการปรับปรุงยอดให้เป็นแบบศิลปะพม่ายุคหลัง ใต้องค์เจดีย์มีกรุและภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับ เท่าที่ปรากฏเหลืออยู่เป็นภาพดอกไม้ ใบไม้ และสัตว์ ซึ่งน่าจะมีอิทธิพลผสมกันระหว่างศิลปะพม่าแบบพุกาม และจีน
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 10:06 AM]
"วัดอุโมงค์" สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ราวปี พ.ศ.1839 ณ บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อให้พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีจากลังกา 4 รูปจำพรรษา โดยยึดถือแบบแผนของลังกาเป็นหลัก ทั้งในด้านแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และรูปทรงของพระเจดีย์ ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้ "พระมหาเถระจันทร์" ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน และเมื่อประมาณปี พ.ศ.2063 ได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ วัดนี้เดิมชื่อว่า "วัดเวฬุกัฏฐาราม" หมายถึงวัดป่าไผ่ แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "วัดอุโมงค์เถรจันทร์"
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 10:07 AM]
"วัดอุโมงค์" ตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา (foot hill) ทางทิศตะวันออกของดอยสุเทพ มีความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด มีลำห้วยอุโมงค์ ธารน้ำที่ไหลมาจากดอยสุเทพไหลไปทางทิศตะวันออก หากพิจารณาจากลักษณะทางภูมิประเทศแล้วจะพบว่า แต่เดิมลำห้วยอุโมงค์เคยเป็นร่องน้ำธรรมชาติเมื่อไหลรวมกับลำน้ำอื่นๆ แล้วจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง แต่ปัจจุบันถูกตัดขาดด้วยคลองชลประทานซึ่งก่อสร้างเมื่อ 30 กว่าปีมานี้เอง
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 10:09 AM]
เมื่อมีการสร้างฝายกั้นน้ำขึ้นภายในวัดทำให้กลายเป็นสระน้ำขึ้นมา ต่อมามีคนนิยมมาปล่อยปลา ปล่อยเต่า และสัตว์น้ำอื่นๆ ส่วนบริเวณด้านทิศใต้ของแนวกำแพงวัดมีการตัดถนนและปลูกสร้างบ้านเรือนกีดขวางลำน้ำเดิม ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมเมื่อกลางปี พ.ศ. 2545 กระแสน้ำทำให้กำแพงวัดได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว บ้านเรือน หอพัก ที่อยู่ติดกับลำน้ำ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 10:17 AM]
ด้านหน้าของวัดมีเศียรพระพุทธรูปหินสลักสกุลช่างพะเยา พ.ศ.1950-2100 บริเวณวัดเป็น "สวนพุทธธรรม" ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เป็นสวนป่าที่เหมาะกับการนั่งวิปัสสนา ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน เดินเล่นได้ และเป็นสถานที่ดูนกที่ดีอีกแห่งหนึ่ง
dhammajak [เม.ย. 24, 2006 at 10:18 AM]
การเดินทาง :- วัดอุโมงค์ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง หากไปจากตลาดต้นพยอม วิ่งผ่านสี่แยกคลองชลประทานด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 500 เมตร เข้าซอยทางด้านซ้ายมือไปประมาณ 2 กิโลเมตร
  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รวมเว็บ