วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ย. 2023, 05:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วัดประจำรัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

--------

• วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

“วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” เป็นวัดที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริเริ่มแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชนริมคลองลาดพร้าวย่านพระราม ๙ เริ่มมาจากที่แต่ก่อนนี้ชุมชนริมคลองลาดพร้าวย่านพระราม ๙ นี้ ต้องประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งน้ำในคลองนั้นเป็นน้ำที่ไหลมาจากคลองรังสิต ผ่านสะพานใหม่ดอนเมือง บางซื่อ สามเสน และมารวมที่คลองลาดพร้าว ก่อนที่จะไหลลงคลองแสนแสบต่อไป

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศที่บึงพระราม ๙ ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียที่ไหลมาตามคลองลาดพร้าวส่วนหนึ่งให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยวิธีการเติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วปล่อยให้น้ำตกตะกอน และปรับสภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองตามเดิม จากแนวพระราชดำรินี้เองทำให้ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวย่านพระราม ๙ มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ทำการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม ๙ และมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการจัดตั้งวัดขึ้นในบริเวณชุมชนบึงพระราม ๙ เพื่อเป็นทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจของพระสงฆ์ในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม ๙ ร่วมกับทางโรงเรียนหรือส่วนราชการต่างๆ

“วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๒๐

วัดได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิตตามประเพณี

ส่วนบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา ด้านทิศเหนือยาว ๒๓๔ เมตร ติดกับโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น, ด้านทิศตะวันออกยาว ๖๑.๕ เมตร ติดคลองลาดพร้าว, ด้านทิศใต้ยาว ๒๑๗ เมตร ติดกับที่ดินที่กั้นไว้เป็นถนนทางเข้า และด้านทิศตะวันตกยาว ๖๕ เมตร ติดกับ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

รูปภาพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


--------

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ประทานอนุญาตให้ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสุมนต์มุนี เลขานุการในพระองค์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นองค์ปฐมแห่งอาราม ตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรจำนวนหนึ่ง

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้เล่าให้เราฟังว่า เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายโครงการในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริเวณข้างเคียง โดยให้ทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่และพัฒนาชุมชน บริเวณบึงพระราม ๙ ดำเนินการจัดตั้งวัดเพื่อเป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆ ร่วมกัน

สำหรับที่ดินของวัด นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี เจ้าของที่ดินได้ถวายที่ดินบริเวณดังกล่าวให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อดำเนินการสร้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับอนุญาตจากกรมศาสนาให้จัดสร้างวัด โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากวัดอื่นหลายประการ ที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือวัดนี้เป็นวัดขนาดเล็ก ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และเรียบง่ายที่สุด โดยยึดหลักความพอดีและพอเพียงเป็นพื้นฐาน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ สระน้ำ กุฎิเจ้าอาวาส กุฏิพระจำนวน ๕ หลัง โรงครัว สระน้ำ กังหันน้ำชัยพัฒนา บ่อบำบัด ห้องสมุด และอาคารประกอบที่จำเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคืออาคารทุกหลังจะทาด้วยสีขาวทั้งหมด เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สวยงาม

รูปภาพ

รูปภาพ
พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

--------

สำหรับ “พระอุโบสถ” วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม หรือมาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ นับว่าเป็นพระอุโบสถเพียงวัดเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่ปลูกสร้างแบบสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ และบริเวณโดยรอบเป็นสีขาวทั้งหลัง สามารถรองรับบรรจุคนได้ประมาณไม่เกิน ๑๐๐ คน

ส่วน รูปแบบทางศิลปกรรม เป็นการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยโบราณกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เน้นความเป็นเฉพาะตัวในแบบอย่างสถาปัตยกรรมปัจจุบัน โดยได้ต้นเค้าของการออกแบบพระอุโบสถมาจากพระอุโบสถ ๓ แห่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ในเรื่องรูปเสาของพระอุโบสถสำหรับความเรียบง่าย ส่วนมุขประเจิดจำลองแบบมาจาก พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม และได้นำเอาต้นแบบในการผูกลายปูนปั้นประดับหน้าบันมาจาก พระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นของที่ผลิตภายในประเทศ

โครงสร้างพระอุโบสถ หลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องทำด้วยแผ่นเหล็กสีขาว องค์ประกอบเครื่องบนหลังคาเป็นปูนปั้นลายดอกพุดตาน ประดับหน้าบันด้วยลายปูนปั้น ปิดทองเฉพาะที่ ตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ ช่อฟ้าและใบระกาเป็นลวดลายปูนปั้น ไม่ปิดทองประดับกระจก ผนังและเสาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาว บานประตูหน้าต่างใช้กรอบบานอลูมิเนียม และลูกฟักเป็นกระจก เพดานพระอุโบสถเป็นไม้แบบเรียบ ฝังไฟเป็นระยะ โคมไฟในแนวกลางเดิมออกแบบเป็นโคมหวดหรืออัจกลับแบบเรียบ แต่ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายโคมระย้าเป็นพุทธบูชาประดับไว้แทนรวม ๔ ช่อ สำหรับพื้นพระอุโบสถเป็นพื้นปูนแกรนิต ตลอดถึงพื้นโถงและบันไดหน้าหลัง ดูเรียบง่ายแต่สวยงามคลาสสิคสมเป็นสถาปัตยกรรมปัจจุบัน

สำหรับการประดับ ตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าบันพระอุโบสถนั้น เป็นพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงพระราชอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ รวมถึง เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกอีกด้วย

สำหรับพระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) จากการออกแบบเสนอโดยนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีกรมศิลปากร (ในขณะนั้น) และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ทั้งหมด ๗ แบบ โดยพระองค์ทรงแก้ไขแบบเล็กน้อยด้วยพระองค์เอง

พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ มีลักษณะแบบรัตนโกสินทร์ มีขนาดความสูงจากทับเสร็จ (หน้ากระดาน) ถึงปลายรัศมี ๑๘๐ เซนติเมตร ขนาดหน้าพระเพลา ๑๒๐ เซนติเมตร โดยมีพระพุทธสาวกเบื้องซ้าย และเบื้องขวาของพระประธาน ฐานชุดชีทำด้วยหินอ่อน ส่วนองค์พระพุทธรูปทำด้วยทองเหลือผสมทองที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างอุดมคติ และเหมือนจริงด้วยการห่มจีวรแบบพระสงฆ์ แต่มีพระเกศาแบบอุดมคติ สวยงาม กลมกลืนและปราณีตยิ่งนัก และทรงพระราชทานนามว่า พระพุทธกาญจนธรรมสถิต

และเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระประธานประจำพระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

รูปภาพ
“พระพุทธกาญจนธรรมสถิต”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


--------

(มีต่อ ๑)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
ชุมชนที่ยึดแนว ๓ ประสาน “บ้าน-วัด-ราชการ” ในย่านพระราม ๙


เจ้าอาวาสกล่าวถึงบทบาทของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่มีต่อสังคมไทยในอนาคตว่า เป็นวัดตัวอย่างในลักษณะรูปแบบ “บวร” ซึ่งคำนี้มาจาก “บ้าน-วัด-ราชการ” มารวมกันหรือเรียกว่า ๓ ประสาน เหมือนในสังคมไทยเมื่ออดีต ซึ่งเป็นการผสมผสานของวิถีความสัมพันธ์แห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และราชการ เป็นแบบฉบับที่ยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจ และสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสังคมโดยส่วนรวม ถือเป็นวัดตัวอย่างขนาดเล็กในชุมชนเมือง ที่เน้นให้คนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่มีภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา ในพรรษาแรกของการจัดตั้งวัดเพียงแค่ ๗ รูป แต่กิจวัตรที่ภิกษุสามเณรทุกรูปได้ร่วมกันปฏิบัตินั้น ล้วนแต่เพื่อนำพุทธศาสนิกชนให้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงรักษาวัดให้เรียบร้อยและเงียบสงบ สร้างความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติสมณธรรม และเอื้ออำนวยต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมของสาธุชน การเทศนาสั่งสอนประชาชนทุกวันพระ และนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบูชาในวันสำคัญทางศาสนา

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดนิกายธรรมยุตที่เน้นการปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของวัดบวรนิเวศวรวิหาร มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งการเผยแผ่คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การวิปัสสนาธุระ จิตตภาวนา การประกอบพิธีบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธและประเพณีไทย กิจกรรมปลูกรากแก้วศาสนทายาทของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกมโนธรรมสำนึกแทนคุณ เป็นต้น

รูปภาพ

รูปภาพ
โครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


ที่สำคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอบรมจริยธรรมของวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ ประการ คือ เพื่อเป็นแบบอย่างการก่อสร้างวัดขนาดเล็กเพื่อเป็นที่สั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เพื่อเป็นที่อบรมศีลธรรมจริยธรรม, เพื่อการพัฒนา และเพื่อเป็นตัวอย่างของการปลูกฝังความใกล้ชิดระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการ ให้มีลักษณะเกื้อหนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ

๑. จัดการสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน โดยให้ภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระราม ๙ กาญจนภิกเษก ในชั่วโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและจัดบรรยายพิเศษนอกชั่วโมงเรียน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง อันเป็นฐานของการขัดเกลาจิตใจสำหรับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญแก่ประเทศชาติในอนาคต

๒. จัดฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เป็นการฝึกธรรมจิตด้วยสมาธิวิธีและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีสมาธิในการเรียน มีสำนึกในทางศีลธรรม มีมารยาทที่ ดีงาม รู้จักทั้งประโยชน์แก่ส่วนรวมตามควรแก่สถานภาพ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี “ห้องสมุดธรรมะ” และ “ห้องโสตทัศนศึกษา” สำหรับฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ในห้องสมุดธรรมะของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกแห่งนี้ มีหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจ และหนังสือที่วางแจกไว้เป็นธรรมทานที่สะกิดนักอ่านก็คือ หนังสือธรรมะจากผลงานเขียนของ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งใช้นามปากกาว่า “ปิยโสภณ”

รูปภาพ
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


๑) เรื่อง “เสน่ห์ผ้าชี้ริ้ว” ซึ่งมีคำคมเตือนใจไว้ว่า

- ก่อนจะคิดการใหญ่ ต้องหัดคิดการเล็กให้ได้ก่อน จะเป็นผู้บริหารต้องยอมตัวเป็นผู้บริหาร เหมือนผ้าขี้ริ้ว

- ผู้บริหาร คือ ผู้ยอมรับใช้เหมือนผ้าขี้ริ้ว ถ้าผ้าขี้ริ้วไม่สะอาดเสียแล้ว จะนำไปเช็ดถูอะไร ที่ไหนก็มีแต่จะเพิ่มความสกปรกให้ที่นั่น

๒) เรื่อง “รากแก้วของชีวิต” ซึ่งมีบทความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

- การปลูกสำนึกดี ไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆ แต่ต้องการจิตวิญญาณของพ่อแม่ เป็นน้ำ เป็นปุ๋ย

- รางวัลอันแท้จริงของชีวิต คือ ความรัก ความอบอุ่น ความอุดม ร่มเย็นเป็นสุขของคนส่วนใหญ่ในแผ่นดิน

- รอยเท้าของบรรพบุรุษ คือ รากแก้วทางความคิด

- “บ้าน” คือ เบ้าหลอมความรักที่ดีที่สุดในโลก

- ขอให้เรามาช่วยกันทำบ้านให้เป็นสวนสวรรค์ของชีวิต สร้างบ้านให้เป็นเรือนพักกาย พักใจ ยามอ่อนล้าหมดแรง

๓) เรื่อง “อ้อมกอดแม่” มีคำคมที่อ่านแล้วน้ำตาคลอ คือ

- ครอบครัว คือ จุดเริ่มต้นของความรัก
พ่อแม่ คือ ต้นกำเนิดศาสนา
หากรู้สึกมีทุกข์ กอดลูกไว้ให้แน่น และหากรู้สึกไม่สบายใจ อ้อมกอดแม่อบอุ่น

- ยามรู้สึกอ่อนล้า ยาวิเศษคือกำลังใจ
กำลังใจ คือ กำไรของชีวิต กำลังใจ คือ ทิพย์โอสถ
กำลังใจหาได้จากครอบครัว ความรักที่แม่มีต่อลูก ความเอื้ออาทรที่ลูกมอบให้แม่

- กำลังใจ คือ ทิพย์โอสถของชีวิต ที่สามารถขจัดโรคร้ายทุกชนิดไปจากชีวิตได้ จงใช้โอสถทิพย์ชโลมใจ

- เราอาจสูญเสียบางอย่างไป แต่ก็เป็นเพียงส่วนเกินที่เราได้มาเราอาจคิดว่าเราสูญเสียทุก อย่างแล้ว ความจริงเป็นเพียงบางส่วนที่เป็นกำไร มิใช่ “ต้นทุน”

- ต้นทุนแท้จริงคือตัวชีวิต ตราบใดที่เรามีชีวิตเรายังสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้

๔) “บ้านมีชีวิต”

- บ้านเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ บ้านเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อพิจารณาให้ดี “บ้าน” มิใช่เพียงที่พักกาย แต่เป็นที่พักใจ และเรือนตายของคนทุกคนอีกด้วย

- กระท่อมน้อยที่มีความรักความเข้าใจ อาจเป็นวิมาณแสนสุขของพ่อแม่ลูกได้ดีกว่าคฤหาสน์ที่ปราศจากความอ่อนโยน

๕) เทปชุด “คำสอนของแม่” เรื่อง “ชีวิตคืออะไร”

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ๗ ประเด็น คือ
- ชีวิตคือการแข่งขัน
- ชีวิตคือการเดินทาง
- ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง
- ชีวิตคือการต่อสู้
- ชีวิตคือการเรียนรู้
- ชีวิตคือการแสวงหา
- ชีวิตคือความพ่ายแพ้และชัยชนะ

รูปภาพ
ป้ายเทิดพระเกียรติในหลวง ด้านหน้าทางเข้าวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

รูปภาพ
ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

รูปภาพ
ศาลาราย วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


(มีต่อ ๒)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2017, 08:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
“พระพุทธกาญจนธรรมสถิต”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


สิ่งสำคัญที่สาธุชนพึงกระทำเมื่อไปถึงวัดพระราม ๙ กาญจนภิกเษก คือการกราบสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน ๘๕๘ องค์ ที่มัลลกษัตริย์เก็บรักษาไว้ในพระสถูปใกล้บริเวณสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมืองกุสินารา รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่ง พระญาเณศวร อัครมหาบัณฑิต พร้อมคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวพม่า-ธิเบต-เนปาล พร้อมรัฐมนตรี ทูตานุทูต ประกอบพิธีมอบให้คณะสงฆ์ไทย ซึ่งมีพระครูภาวนาจิตสุนทร เป็นประธานสงฆ์ รับมอบเมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ โรงละครแห่งชาติประเทศเนปาล ขณะนี้ประดิษฐาน ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

การที่ชาวพุทธได้มีโอกาสนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีอายุกว่า ๒๕๐๐ ปี นี้ นับว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

ฉะนั้น ขณะบูชาขอให้ท่านทั้งหลายน้อมจิตอธิษฐานให้ชีวิตของท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้วยความชื่อสัตว์สุจริตต่อประเทศชาติและแผ่นดิน รวมถึงมวลมนุษยชาติ อธิษฐานจิตที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนคุณภาพในพุทธศาสนา เป็นผู้ทำนุบำรุงหลักธรรมอันดีงามของพระพุทธองค์ให้ดำรงมั่นคงยาวนาน เป็นยารักษาโรคร้ายของคนในโลก

อธิษฐานจิตที่จะอุปถัมภ์ให้กำลังแก่พระภิกษุสงห์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และพิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ขอให้น้อมแผ่เมตตา อธิษฐานจิตถึงปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้เบียดเบียนกัน ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ให้มีมิตรภาพอันงามต่อกัน สุดท้าย ขอให้ปวงสัตว์จงพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร ดั่งที่พระพุทธองค์ทางพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วนั้น

รูปภาพ
พระอุโบสถสีขาวสะอาดตาของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
และโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ก็ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถ


รูปภาพ
หน้าบันพระอุโบสถ ประดับด้วยลายปูนปั้น
ปิดทองเฉพาะที่ตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙


การตั้งจิตแน่วแน่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ มีผลเลิศต่อการดำรงชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์เสมอ หากทำด้วยดวงใจหนักแน่นมั่นคง ก็เพราะแรงแห่งสัตยาธิษฐานต่อสิ่งอันเป็นอุดมมงคลสูงสุดเช่นนี้ ย่อมเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังต่อดวงจิตโดยตรง คนเราถ้าจิตดีแล้ว ต่อให้พบอุปสรรคร้อยแปด ก็จะไม่หวั่นไหว ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสัจจบารมีเพื่อให้มีกำลังใจ มิใช่เพื่อให้เกิดอำนาจดลบันดาล การบูชาอธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสิ่งให้ผลเลิศเป็นที่ประจักษ์ ทำให้คนที่หมดกำลังใจ ต่อสู้ขึ้นมาได้ด้วยแรงสัตยาธิษฐานอันเป็นธรรม และผู้ใดก็ตามที่มีส่วนในการดูแล แบ่งปัน เชิดชู พระบรมสารีริกธาตุ ผู้นั้นก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิต ในธุรกิจการงาน มีกำลังใจมั่นคง กายใจของผู้นั้นจะเป็นภาชนะรองรับความถูกต้องดีงามตลอดไป ไม่มีสิ่งใดจะทำให้หลงผิดไปได้

จึงขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอธิษฐานจิตบูชาตั้งมั่นไว้ในใจว่า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเรา ด้วยความมุมานะบากบั่นของเราอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยการเสียสละของเราที่มีต่อชาติ พระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดิน ต่อผู้ยากไร้ด้อยโอกาสตลอดมา ขอพุทธบารมีได้เป็นประจักษ์พยานต่อคุณความดีนั้น ให้เราสามารถพึ่งตนได้และให้คนอื่นสัตว์อื่นบนผืนดินได้พึ่งพาอาศัยตลอดไป ให้ตั้งจิตมั่นคงทุกครั้งที่ก้มกราบ อธิษฐานว่าขอให้เรามีกำลังใจมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ ให้มีสติปัญญาดี ขอให้เรามีความสุขใจ และมีความสำเร็จในชีวิต

การตั้งสัจจะอธิษฐานต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เรารู้สึกอึดอัด ติดขัดและขัดข้องอยู่ในใจ และเราต้องการกำลังใจ ต้องการคนให้กำลังใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ กำลังภายในส่วนลึกนั้นเป็นความละเอียดอ่อนส่วนตัวของแต่ละบุคคล เราต้องลงมือเอง หากเราต้องการความแน่วแน่ในการตัดสินใจในบางเรื่องที่ใจกำลังมืดมน เมื่อบูชาแล้วก็จะปรากฏมีพุทธานุภาพช่วยเราได้จิรง จากแรงแห่งสัจจบารมี

ขอให้เราตั้งสัจจะเพื่อเราจะได้มั่นใจในการทำงาน มิใช่ขออำนาจดลบันดาลโดยไม่คิดจะทำอะไร เพราะหากทำเช่นนั้น ก็จะมิใช่การบูชา แต่เป็นการบวงสรวงต่อรอง ซึ่งผิดหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่ง พระท่านบอกว่า ทุกครั้งที่ขอพรจากพระ ขอให้สักการบูชา ตั้งสัจจะอธิษฐาน เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้ว ก็ให้ถือสัจจะนั้นเป็นหลักสำคัญในการทำหน้าที่ด้วยความมุมานะบากบั่น ด้วยความสุจริตเป็นธรรม แล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จได้จริงตามที่จิตปรารถนา ความจริงแล้ว สัจจะนั่นเองเป็นพลังอันสำคัญของชีวิต โดยเฉพาะสัจจะที่ตั้งไว้ดีแล้วต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบแล้ว จะมีพลังส่องใจให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชีวิตได้เป็นที่อัศจรรย์

รูปภาพ

รูปภาพ
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิษฐานจิต ๓ จบ, ๙ จบ หรือ ๑๐๘ จบ ดังนี้...อิติปิ โส ภะคะวา, นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง, ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง, อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ

ขอพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พุทธบารมีพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว จงมีอานุภาพ พลานุภาพ บุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ อำนวยพรส่งผลให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิตลอดชีวิต ขอครอบครัวของข้าพเจ้า ตลอดทั้งธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงชนะตลอดปลอดภัย ร่ำรวยตลอด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ธรรมอย่างไร ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า จงรู้ตามธรามอย่างนั้นด้วยเทอญฯ

นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยน.ส.จวงจันทร์ สิงหเสนี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินอีกจำนวน ๕ ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับวัดแด่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และขยายโอกาสไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” และได้เปิดดำเนินการสอนมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นมา

รูปภาพ
พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๘-๕๙๒๖-๗ โทรสาร ๐-๒๓๑๙-๑๑๒๓ สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น มีทั้งการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การวิปัสสนาธุระ การเจริญจิตตภาวนา การประกอบพิธีบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-วันสำคัญของชาติ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธและประเพณีไทย กิจกรรมปลูกรากแก้วศาสนทายาทของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกมโนธรรมสำนึกแทนคุณ เป็นต้น

ความสำคัญของวัด : พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุต

:b47: ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

เจ้าอาวาส : พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รูปแรกและรูปปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส :


พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ประทานอนุญาตให้มาดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ครองสมณเพศมาได้ ๔๖ พรรษา (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑) ศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบเปรียญธรรม ๕ ประโยค ท่านเป็นชาวจังหวัดนครปฐมโดยกำเนิด ได้บรรพชาตั้งแต่เป็นสามเณร

ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหาร จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางปกครองเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคธรรมยุต ๔-๕-๖-๗ และต่อมาได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในพระราชทินนามที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (อภิพล อภิพโล) เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในพระราชทินนามที่ พระธรรมบัณฑิต


เว็บไซต์ :
http://www.rama9temple.com/
http://www.watpraram9.net/
http://www.piyasophon.org/

การเดินทาง :

แผนที่ :
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1980


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron