ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

77. อำนาจเจริญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18314
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 14 ต.ค. 2008, 06:57 ]
หัวข้อกระทู้:  77. อำนาจเจริญ

เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดอำนาจเจริญ
http://amnatcharoen.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

เจ้าของ:  webmaster [ 14 ต.ค. 2008, 07:00 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
[วัดสาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี]
ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 บ้านดงเจริญ
ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000


พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส

วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง) ตั้งอยู่บนถนนสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร อาณาบริเวณภายวัดกว้างขวาง สงบเย็น ร่มรื่น ประกอบด้วยพระวิหารบนยอดเขาสูง ทางด้านทิศเหนือของพระวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำแสงเพชร เนื่องมาจากประกายของเกล็ดหิน เมื่อต้องกับแสงตะวันจะวาววับคล้ายแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชรมีทั้งสำนักบน และสำนักล่าง

รูปภาพ
ป้ายชื่อถ้ำแสงเพชร

รูปภาพ
เจดีย์วัดถ้ำแสงเพชร
............................................................................ทั้งนี้ วัดแห่งนี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นวัดสาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์นานาชาติมาปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา อยู่เป็นประจำ

วัดถ้ำแสงเพชร เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


รูปภาพ
รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อชา สุภัทโท

รูปภาพ
รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อชา สุภัทโท อีกมุมหนึ่ง
............................................................................

เจ้าของ:  webmaster [ 14 ต.ค. 2008, 10:01 ]
หัวข้อกระทู้: 

วัดป่าธรรมรังษี (ธรรมยุต)
หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290


พระครูประทีปธรรมโชติ เจ้าอาวาส

วัดป่าธรรมรังษี เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าของ:  webmaster [ 14 ต.ค. 2008, 10:02 ]
หัวข้อกระทู้: 

วัดสันติวนาราม (ธรรมยุต)
หมู่ 3 ต.โพนเมืองน้อย
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240


พระสมุห์ประวิทย์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดศรีใคร
หมู่ 5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ 089-427-5278


พระวิสุทธิกิตติสาร เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดสำราญนิเวศ
หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045-512-246


พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
หมู่ 7 บ้านดอนนกยูง ต.คำโพน
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์ 089-573-9320


พระทองพูน อุปสันโต เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดใน จ.อำนาจเจริญ ทั้ง 4 แห่งนี้ เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าของ:  webmaster [ 14 ต.ค. 2008, 10:03 ]
หัวข้อกระทู้: 

วัดป่าฤกษ์อุดม
บ้านฤกษ์อุดม หมู่ 7 ต.ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์ 089-844-2878, 089-018-6397


พระครูอุดมวิริยะกิจ (หลวงพ่อแสง ปริปุณโณ) ประธานสงฆ์

ประวัติวัดป่าฤกษ์อุดม

วัดป่าฤกษ์อุดม สังกัดมหาสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 41 ไร่ 42 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 โดยชาวบ้านฤกษ์อุดมนำโดย นายอุรา คำลี กำนันตำบลลือ เป็นผู้นำในการสร้าง และนายศูนย์ อินลี เป็นผู้ยกที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งวัด มีพระแสง ปริปุณโณ (พระครูอุดมวิริยะกิจ) เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริการและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระครูอุดม วิริยะกิจ (หลวงพ่อแสง ปริปุณโณ) พ.ศ. 2531-2543 ซึ่งหลวงพ่อแสงท่านมีภารกิจสงฆ์มากไม่มีเวลาปกครองจึงแต่งตั้งพระมหาหวัน เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2

วัดป่าฤกษ์อุดมเป็นวัดที่รู้จักเคารพศรัทธาของคนทั่วไปในเขตใกล้เคียงและต่างจังหวัด ซึ่งทุกวันจะมีญาติโยมเดินทางมาทำบุญมิได้ขาด และจะมีการเข้าปริวาสกรรมระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม ของทุกปี และนอกจากนี้ในวัดยังถือเขตอภัยทาน มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย เช่น ไก่ป่า นก มีบ่อปลาขนาดใหญ่ มีปลาจำนวนมาก และนอกจากนั้นยังมีอุโบสถที่งดงาม มีภาพฝาผนังอันวิจิตรงดงามทั้งชั้นบนและชั้นล่าง

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 01 ส.ค. 2009, 02:52 ]
หัวข้อกระทู้: 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 02 ส.ค. 2009, 15:11 ]
หัวข้อกระทู้: 

อนุโมทนาครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/