ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

•• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันออกพรรษา” ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=45497
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 พ.ค. 2013, 07:29 ]
หัวข้อกระทู้:  •• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันออกพรรษา” ••

>>ในภาพ...หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่ยังโลกมนุษย์
ณ ประตูเมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ (แคว้นปัญจาบ) ชมพูทวีป
หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับพระบาทยังพื้นดินเท่านั้น
ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก “โลกรวิวรรณ” โดยแสดงกิริยาพระหัตถ์เปิดโลก
เนรมิตให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ได้มองเห็นกันและกันตลอดทั้ง ๓ โลก
เพื่อให้ชนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ชาวพุทธจึงเรียกวันนี้กันว่า “วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก” หรือ “วันพระเจ้าเปิดโลก”
รูปภาพ

:b47: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันออกพรรษา” :b47:
และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา


ประวัติความเป็นมา “วันออกพรรษา”
http://www.dhammajak.net/budday/pansa2.php

วันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

มาปวารณากันเถิด (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=54503

วันออกพรรษา : คำอธิษฐาน (หลวงปู่พุทธะอิสระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=43728

๑๐ เรื่องเล่า :: วันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7390

เมืองสังกัสสะ สถานที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44853

บันไดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง (เขาแก้ว) ๔๔๙ ขั้น ณ วัดสังกัสรัตนคีรี
สถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวฯ ที่เลื่องชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในไทย
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือหลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19278

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

“วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก” หรือ “วันพระเจ้าเปิดโลก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=57084

พิธีตักบาตรเทโว (วันพระเจ้าเปิดโลก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=35189

ประเพณีตักบาตรเทโวฯ ที่ยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=54448

พิธีการทอดกฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19697

ความรู้เรื่อง “กฐิน” (พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=61112

พระอยู่จำพรรษาองค์เดียว...ไม่ครบ ๕ องค์จะรับกฐินได้ไหม ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=61113

ความหมายของธงกฐิน (อ.ชำนาญ นิศารัตน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=26063

ปริศนาธรรม “ธงกฐิน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=58257

ความหมายกฐิน (ท.เลียงพิบูลย์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=43804

อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=52214

ทำไม ผ้าพระกฐินจึงมีผ้าขาวพับกำกับไปกับไตรด้วย ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48485

สุดอลังการ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” ๙ พย. ๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43810

มหัศจรรย์เจ้าพระยา “ขบวนเรือฯ ถวายผ้าพระกฐิน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19788

พิธีการทอดผ้าป่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19683

เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=25632

อานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44683

อานิสงส์ของเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
(กัณฑ์...อานิสงส์ แสดงเทศนาโดย หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=29295

“พญานาค” กับ พระพุทธศาสนา (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=26019

“พระอริยสงฆ์” กับ “พญานาค”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35186

“วันออกพรรษา” เป็น “วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=51303

:b42: ---------------------- :b42:

:b50: ภาพพุทธประวัติ งดงามมาก พร้อมคำบรรยาย ๓๕ ภาพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38097

:b50: ภาพพุทธประวัติ พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39272

:b50: ภาพพุทธประวัติ พร้อมคำร้อยกรอง-คำบรรยายโดยสังเขป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39613

:b42: ---------------------- :b42:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/