ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=58311
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 20 ก.พ. 2011, 13:27 ]
หัวข้อกระทู้:  ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว

รูปภาพ

:b44: ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ
แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว


กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ
แด่สรีระสังขารพระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
เพื่อเป็นพุทธบูชา นาค ๒๒๐ คนเป็นผู้อัญเชิญ
มีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ประธานฝ่ายสงฆ์รับมอบ


เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ที่ศาลาวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ประธานกองทุนสนทนาธัมม์นำสุข
ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ได้นำพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พ.ศ. ๒๔๓๖
ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔๐ เล่ม มาถวายแด่
สรีระสังขารพระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


นาคที่บวชจำนวน ๒๒๐ คน ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกขึ้นถวาย
และมีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย
บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นประธานสงฆ์รับมอบ


กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค
ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ถวายพระไตรปิฎกฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล ได้ทำการอนุรักษ์ต้นฉบับพระไตรปิฎก
ร.ศ. ๑๑๒ อักษรสยาม เป็นสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีทางภาพ

แต่ละหน้าเก็บเป็นจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗
และได้เผยแพร่เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในระบบอินเทอร์เน็ต http://www.dhammasociety.org ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แพร่หลายยิ่งขึ้น
กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
และจัดพิมพ์ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล ชุดนี้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งนอกจากได้พิมพ์ภาพถ่ายจดหมายเหตุดิจิทัลพระไตรปิฎกอักษรสยาม
รวมทั้งสิ้น ๑๖,๒๔๘ หน้าแล้ว ยังได้มีการนำข้อมูลพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน
(World Tipitaka Datase) มาจัดพิมพ์ประกอบ
เพื่อการอ้างอิงได้อย่างแพร่หลายสำหรับนานาชาติ และขนานนามว่า
พระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พ.ศ. ๒๔๓๖
ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๓ ชุดพิเศษ ๔๐ เล่ม
(รวมเล่มประมวลเนื้อหา เล่มที่ ๔๐)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


:b8: โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 20:43 น.

เจ้าของ:  บัวลอยไข่หวาน [ 20 ก.พ. 2011, 18:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว

tongue อนุโมทนาสาธุค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/