ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55221
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 14 พ.ย. 2012, 12:30 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”

รูปภาพ

คุณค่าของสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43840

ประโยชน์ของสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43857

ญาณวิปัสสนาอันละเอียด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43850

บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43839

วิธีฝึกจิตให้มีพลัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43846

พิจารณาอสุภะจนหลุดพ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43859

หนทางทำให้เกิดความสำเร็จ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43864

ทางสายกลาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43872

พลังจิต คือ บารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48705

บุญ-วาสนา-บารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49271

สมาธิที่อบรมดีย่อมมีคุณมากกว่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49557

รัศมีของพระพุทธเจ้าเกิดจากพลังจิตผ่องใส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=49628

จิตเป็นของไม่ตาย สมาธิจึงสำคัญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=49763

การปฏิบัติธรรมไม่มีเสียเปล่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49855

การเจริญวิปัสสนาจำเป็นต้องมีสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50035

สติ คือ ความตั้งอยู่ได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50492

สมาธิที่ทำมามีค่ายิ่งตอนใกล้ตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50771

สมาธิเท่านั้นติดตัวไปได้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50791

อันตรายของสมาธิ คือ ความปรารถนาต่างๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50832

บุญสำเร็จไปทีละขั้นๆ จนสำเร็จขั้นสุดท้าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51009

“พุทโธ” เป็นหัวใจของมหาสมัยสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55857

สีจีวร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=55863

การรู้จักบุญรู้จักบาปไม่ใช่ง่าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=55877

ธรรมะใต้ดิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55882

ความเป็นมนุษย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55889

ทุ สะ นะ โส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55896

ความงาม กับ ความไม่งาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=55909

แก้ไขจุดดำจากอารมณ์บูด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=55919

บุญวาสนาบารมีเกิดที่พลังจิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=76&t=56006

เจ้าของ:  Hanako [ 14 พ.ย. 2012, 12:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20338

หลักสูตรการอบรมสมาธิ ณ วัดธรรมมงคล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10702

โครงการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=227

ประมวลภาพวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14046

“พระเจสัน ยัง” ศึกษาวิชาสมาธิชั้นสูง รุ่นที่ ๑ ณ วัดธรรมมงคล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=42505

ขอเชิญร่วมงานสวดลักขี บวชชีหมื่นคน ณ วัดธรรมมงคล ปี ๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=44059

แผนที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3451

เว็บไซต์วัดธรรมมงคล
http://www.dhammamongkol.com/

ฟังเสียงธรรมบรรยายแบบวิดีโอคลิป โดยชมรมแผ่เมตตา
http://www.youtube.com/playlist?list=PL1AF165A198A9A22A

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/