ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ขอความอนุเคราะห์ค่ะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=29&t=46288
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  kunyaluk [ 08 ก.ย. 2013, 21:47 ]
หัวข้อกระทู้:  ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

ขอบทความหรือข้อเขียนที่ให้แง่คิดหรือกำลังใจค่ะ

เจ้าของ:  Hanako [ 08 ก.ย. 2013, 22:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

:b16: สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะว่าแต่ เดาไม่ถูกว่า คุณ Kunyaluk ต้องการกำลังใจหรือชอบบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ลองเข้าไปอ่านสองบอร์ดนี้ดูก่อนค่ะ


บอร์ดกวีธรรม
viewforum.php?f=8

บอร์ดความรักและความพลัดพราก
viewforum.php?f=27

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 14 ก.ย. 2013, 13:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

เพราะเหดุใด กำลังใจจึงตกไปหมดไปจากเดิมครับ :b10:

เจ้าของ:  McArowana [ 16 ก.ย. 2013, 18:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

ยินดีต้อนรับนะครับ
ส่วนบทความท่านสามารถหาอ่านได้ตามแต่ใจปรารถนาเลยครับ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ต.ค. 2013, 13:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

cool cool cool

ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกใหม่สู่ลานธรรมจักร

ณ. ลานแห่งนี้มีธรรมะและกัลยาณมิตรมากมาย

ขอให้ท่านพักผ่อนใจให้ร่มเย็น ณ. ลานธรรมจักรแห่งนี้

ขอท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตราบนานเท่านานครับ

tongue tongue tongue

ไฟล์แนป:
ยินดีต้อนรับครับ.gif
ยินดีต้อนรับครับ.gif [ 15.15 KiB | เปิดดู 3275 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 04 ก.พ. 2014, 13:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

ข้อความที่ซ้ำกันตัดออก และพึงสังเกตแนวคิด ระหว่างปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ กับ อริยสาวก (อริยชน) ผู้ได้เรียนรู้ ว่าต่างกันตรงไหน“ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆก็ตามในโลก ไม่อาจจะได้ ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่ ข้อว่า ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จงอย่าแก่ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จงอย่าเจ็บไข้ ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา จงอย่าตาย ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา จงอย่าสิ้นไป ขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา จงอย่าพินาศ


“สำหรับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่ สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้ สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตาย สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสิ้นไป ขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป


“ปุถุชนนั้น....(เมือสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้ว) ย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเรา ผู้เดียวเท่านั้น ....(ที่เป็นเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมา การไป การจุติ การอุบัติกันอยู่ ตราบนั้น สำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่ …..สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา มาแก่ไป....เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก คร่ำครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากกิน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่เป็นอันทำ พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ....


“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) เขาย่อมเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก คร่ำครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษ เสียบแทงแล้ว ทำตัวเองให้เดือดร้อน


“แต่สำหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่....สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป


“อริยสาวกนั้น ...(เมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น) ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเรา ผู้เดียวเท่านั้น....(ที่เป็นเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมา การไป การจุติ การอุบัติ กันอยู่ ตราบนั้น สำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่ …..สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา มาแก่ไป....เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก คร่ำครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากกิน ร่างกายก็จะซูบโทรม การานก็จะไม่เป็นอันทำ พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ....


“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) อริยสาวกนั้น ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่หม่นหมอง ไม่ร้องไห้ ไม่ตีอก ไม่คร่ำครวญ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือนไป นี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เขาถอนลูกศร คือความเศร้าโศกอันมีพิษ ที่เป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ซึ่งได้แต่ทำตัวเองให้เดือดร้อนออกได้แล้ว อริยสาวกนั้น เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากลูกศรที่เสียบแทง ย่อมดับทุกข์ร้อน ทำตนให้เป็นสุข.


“การโศกเศร้า การพิไรรำพัน จะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อย ก็หาไม่ เหล่าคนที่มุ่งร้ายรู้ว่า เขาเศร้าโศก มีความทุกข์ ก็ย่อมดีใจ ส่วนบัณฑิต ผู้ฉลาด ในการวินิจฉัยเหตุผล ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลาย เมื่อมองเห็นหน้าของบัณฑิตนั้น เป็นเหมือนเดิมไปผิดแปลกไป พวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็นฝ่ายทุกข์.

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 04 ก.พ. 2014, 14:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

ประโยชน์ที่มุ่งหมาย ตนจะได้ในที่ใด ด้วยวิธีใด จะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัว ด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ ด้วยการรู้จักเจรจา ด้วยการจ่ายทรัพย์ หรือด้วยขนบธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็พึงพากเพียร ในที่นั้นๆ ด้วยวิธีการนั้นๆ


หากรู้ชัดว่า ผลที่หมายนั้น เป็นสิ่งที่เราก็ตาม ผู้อื่นก็ตาม ไม่อาจจะได้ ก็ไม่พึงเศร้าโศก พึงยับยั้งตั้งกำหนดใจอย่างมั่นคงว่า ทีนี้เราจะทำอย่างไรต่อไป”


“จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็แค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกัน เพราะฉะนั้น สำหรับท่านผู้ได้เรียนรู้มามาก เป็นปราชญ์ มองเห็นโลกนี้โลกหน้า รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ความโศกเศร้าทั้งหลาย แม้ใหญ่หลวง ก็ไม่ทำให้ท่านเร่าร้อน


“เรานั้น จะบริหารยศ ฐานะ และโภคทรัพย์ จะบำรุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติ กับ ทั้งประดาชาวประชานอกนั้น นี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้”


“คนเขลา ย่อมคิดการแต่ว่า ฤดูฝน เราจะอยู่ที่นี้ ฤดูหน้า ฤดูร้อน เราจะอยู่ที่นี้ หาตระหนักถึงอันตรายไม่ เมื่อเขาหลงใหลอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยง มิจิตติดข้องอยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับใหลไป ฉะนั้น.


“เมื่อถูกมัจจุราชครอบงำ ไม่ว่าบุตร ไม่ว่าบิดา ไม่ว่าพวกพ้อง ถึงจะมี ก็ช่วยต้านทานไม่ได้ จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติ เป็นอันไม่มี


“บัณฑิตสำรวมตนด้วยศีล รู้เหตุผลดังนี้แล้ว พึงรีบชำระทางดำเนินสู่นิพพานโดยเร็วพลัน”


“ชีวิตนี้ น้อยจริงหนอ คนย่อมตาย ทั้งที่อายุไม่ถึงร้อยปี ถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้น ก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่นอน.

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 22 ก.พ. 2014, 00:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

:b42: :b42: :b42:

ถึงแกมาวัด

แต่ใจยังมีโลภ โกรธ หลง

แกยังมาไม่ถึงวัด

แต่ถ้าแกอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหน ๆ

แต่ไม่มีโกรธ ไม่โลภ ไม่หลง

ข้าว่าแกมาถึงวัดแล้ว

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ:b42: :b42: :b42:


:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน มีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
หลวงปู่ดู่.jpg
หลวงปู่ดู่.jpg [ 56.27 KiB | เปิดดู 2879 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/