ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ (มิลินทปัญหา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=28346
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 10 ม.ค. 2010, 00:02 ]
หัวข้อกระทู้:  ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ (มิลินทปัญหา)

รูปภาพ

ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้า
เกิดขึ้นพร้อมกัน
องค์

มิ ลิ น ท ปั ญ ห า


:b39: พระเจ้ามิลินท์ :

พระพุทธองค์ตรัสว่า

พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติพร้อมกัน องค์ไม่ได้ เพราะเหตุไร

ถ้ามีพระพุทธเจ้า ๒ องค์ จะได้ช่วยกันโปรดสัตว์

:b39: พระนาคเสน :

เพราะโลกไม่สามารถรองรับทานน้ำหนัก
ความดีของพระพุทธเจ้า ๒ องค์ได้


เปรียบเหมือนเรือเล็กรับน้ำหนักได้คนเดียว
ถ้าลงนั่ง ๒ คน เรือก็จม

หรือเหมือนเกวียน ๒ เล่ม บรรทุกของเต็มแล้ว
นำของจากเกวียนเล่มหนึ่งมาบรรทุกอีกเล่มหนึ่ง
ย่อมบรรทุกได้ไม่หมด

อีกประการหนึ่ง หากมีพระพุทธเจ้า ๒ องค์แล้ว
ประชาชนจะแตกกันเป็นพวก
โดยถือว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นของเรา องค์นั้นเป็นของท่าน


จบทวินนังพุทธานังโลเกนุปปาทปัญหา

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : มิลินทปัญหา เล่ม ๒, โดย ปัญญา สละทองตรง ป.ธ. ๙, พ.กศ. นักวิชาการศาสนา ๗ ว,
กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๘๔ -๘๕)


:b39: พระยามิลินท์ กษัตริย์กรีกผู้นับถือพระพุทธศาสนา
:: ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50325

:b50: การทำบาปของผู้ที่รู้และไม่รู้ (มิลินทปัญหา)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14385

:b50: กำลังแห่งบุญและบาป (มิลินทปัญหา)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14401

:b50: เรื่องสภาวะแห่งนิพพาน (มิลินทปัญหา)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14582

:b50: พระเทวทัตเสมอกันกับพระโพธิสัตว์ ?? (มิลินทปัญหา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=27616

เจ้าของ:  daoduan [ 21 เม.ย. 2015, 19:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ : มิลินทป

บอร์ดพระพุทธเจ้า ทุกกระทู้ มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยค่ะ

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 10 พ.ย. 2015, 18:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ : มิลินทป

Kiss

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 มี.ค. 2019, 09:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ : มิลินทป

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 02 มิ.ย. 2020, 13:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ (มิลินทปั

:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/