วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2024, 15:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015, 08:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙

พัดรัตนาภรณ์ หรือ พัดประจำรัชกาล
เป็นพัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์
ที่ทรงเคารพนับถือและคุ้นเคยเป็นการส่วนพระองค์ อันมีจำนวนน้อยรูป

อนุโลมตามอย่างเหรียญรัตนาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบให้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายใน
ซึ่งได้ตามเสด็จประพาสชวา และช่วยกันถวายการรักษาพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา
ซึ่งประชวรหนักอยู่เป็นเวลานาน
ถือเป็นพัดรองประเภทหนึ่ง ใช้ได้เฉพาะพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเท่านั้น
และใช้เฉพาะเมื่อถวายอนุโมทนาในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลเพียงงานเดียว


อาจกล่าวได้ว่า เหรียญรัตนาภรณ์ พระราชทานให้แก่บุคคล
ส่วนพัดรัตนาภรณ์ พระราชทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์


ในสมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ประจำรัชกาล
สำหรับถวายพระสงฆ์ที่ทรงเคารพนับถือและคุ้นเคยเป็นการส่วนพระองค์
มีสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๕ พระองค์
ที่ได้รับการถวายพัดรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลนี้ ได้แก่


๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวช

๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดสระเกศ

๓. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมกุฏกษัตริยาราม
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวช

๔. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขณะทรงพระผนวช

๕. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง)
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวช


:b44: ลำดับชั้นของพัดรัตนาภรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๙

เมื่อแรกสร้างมิได้กำหนดชั้นของพัด มาพบว่าเรียกเป็นชั้น ๑
ในกำหนดการเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนินในงานฉลองพระชันษา ๙๐ พรรษา
ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑
จึงได้ออกนามพัดนี้ว่า “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑” ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เวลา ๑๖.๐๐ น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูหน้าพระอุโบสถ
(นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ) เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ
แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๗
และพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายน้ำสรงสมเด็จพระสังฆราช
ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพัดยศพิเศษ ถวายพัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑
และถวายไตร ดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราช…”


:b47: :b47: (หมายเหตุ : เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๙๐ พรรษาดังกล่าว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงถวาย “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑” แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
พร้อมกับ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย)


ลักษณะของพัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑ นี้เป็นพัดหน้านางเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนๆ
เมื่อแรกสร้างพื้นพัดทำด้วยผ้าต่วนสีน้ำเงิน ต่อมาภายหลังทำด้วยไหมสีน้ำเงิน
กลางพัดมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
อยู่ในวงรัศมีแบบเหรียญรัตนาภรณ์ ด้านบนเป็นเลข ๙
ทั้งหมดนี้ล้วนประดับด้วยพลอยสีขาว (แทนเพชร) รอบพัดเป็นแถบแพรสีเหลือง
มีริ้วขาว ๒ ข้าง ด้านบนพัดปักดิ้นเป็นรูปหน้ากาล กลางหน้ากาลเป็นรูปจักรี
ด้านข้างพัดซ้าย-ขวาปักดิ้นเป็นลายประจำยาม
นมพัดปักดิ้นเป็นลายกระหนก ตรงกลางลายกระหนกเป็นรูปกลีบบัว
ในส่วนของด้ามพัดทำด้วยไม้ คอพัดและซ่นพัดทำด้วยงา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถวาย “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑” นี้
แด่

๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑

(๒) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑

(๓) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖


ในส่วนของ “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.” ในอีกลำดับชั้นหนึ่ง
รายละเอียดจะมีความต่างกัน กล่าวคือ กลางพัดปักอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
ด้วยดิ้นแทนการประดับพลอย อยู่ในวงรัศมีแบบเหรียญรัตนาภรณ์
ในส่วนของด้ามพัดทำด้วยไม้ คอพัดและซ่นพัดทำด้วยโลหะ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถวาย “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.” ในลำดับชั้นนี้
แด่

(๑) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

(๒) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

(๓) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)


ในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) นั้น
ทรงได้พระราชทานพัดรัตนาภรณ์ทั้ง ๒ เล่ม (ทั้ง ๒ ลำดับชั้น) กล่าวคือ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับพระราชทาน “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.”
เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมวราภรณ์
ด้วยทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในพระองค์เมื่อครั้งทรงพระผนวช
และเสด็จประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙

และในครั้งที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวาย “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑”

(พร้อมกับ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย)
เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๘๐ พรรษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
จึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับพระราชทานพัดรัตนาภรณ์ถึง ๒ เล่ม (๒ ลำดับชั้น)
อันแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาและความไว้วางพระราชหฤทัย
ที่มีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้

ทั้งสองพระองค์นับเป็นสองธรรมราชาคู่บุญคู่พระบารมีโดยแท้


นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังได้ทรงถวาย “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.” แด่องค์พระพุทธชินราช
พระประธานในพระวิหารใหญ่ หรือพระวิหารหลวง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
เป็นพระพุทธบูชาในการพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราช
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๑
ในคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรก
ปัจจุบัน “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.” เล่มนี้ได้จัดแสดงไว้อยู่ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก


รูปภาพ
พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑ (พัดประจำรัชกาลที่ ๙)


:b8: :b8: :b8: รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาจาก...
(๑) หนังสือตาลปัตรพัดยศ ศิลปะบนศาสนวัตถุ เรียบเรียงโดย ณัฏฐภัทร จันทวิช
(๒) บทความ...พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙
เรียบเรียงโดย พระศรัณย์ ปญฺญาพโล ที่พักสงฆ์อาพาธ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(๓) หนังสือชุดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20005

:b8: :b8: :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ...
พระศรัณย์ ปญฺญาพโล ที่พักสงฆ์อาพาธ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015, 08:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงฉายพระรูปหน้าพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)


ด้านข้างปรากฏ “พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.” พัดรัตนาภรณ์เล่มแรก
ที่ทรงได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ จาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมวราภรณ์
ด้วยทรงเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในพระองค์เมื่อครั้งทรงพระผนวช
และเสด็จประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙


รูปภาพ

๓ พัดยศสมณศักดิ์สำคัญประจำพระองค์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้แก่
(๑) พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
(๒) พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
(๓) พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑ (พัดประจำรัชกาลที่ ๙)

พัดรัตนาภรณ์เล่มที่ ๒ ที่ทรงได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖
เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๘๐ พรรษา
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


รูปภาพ

พระโกศทองน้อย
พร้อมทั้ง ๓ พัดยศสมณศักดิ์สำคัญประจำพระองค์
ได้แก่ (๑) พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
(๒) พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
(๓) พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑ (พัดประจำรัชกาลที่ ๙)


ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร


รูปภาพ

พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิ (องค์สีน้ำตาล)
พร้อมทั้ง ๓ พัดยศสมณศักดิ์สำคัญประจำพระองค์
ได้แก่ (๑) พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
(๒) พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
(๓) พัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น ๑ (พัดประจำรัชกาลที่ ๙)


ครั้งประดิษฐานให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะ
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


:b50: :b49: :b50:

:b44: :b44: พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46178

:b44: พระโกศทองน้อย-พระโกศกุดั่นใหญ่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51615

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ส.ค. 2019, 10:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2758


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:
Kiss :b20:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ก.พ. 2020, 12:46 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2374

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ก.พ. 2020, 19:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1322


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 มิ.ย. 2021, 12:11 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2876


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร