วันเวลาปัจจุบัน 05 ต.ค. 2023, 03:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ส.ค. 2015, 07:16 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2375

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


“พระาสนโ” หรือ “พระาสนโ
ปัจจุบันเป็นราชทินนามของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
มีความหมายว่า ผู้งามในพระศาสนาหรือผู้ยังพระศาสนาให้งาม


:b39: ฐานานุกรม

พระสาสนโสภณ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ดังนี้

- พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พิพิธธรรมโกศล วิมลสุตาคม อุดมคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิจิตร ๑
- พระครูวินัยธร ๑
- พระครูธรรมธร ๑
- พระครูพิศิษฏ์สรเวท พระครูคู่สวด ๑
- พระครูพิเศษสรวุฒิ พระครูคู่สวด ๑
- พระครูสังฆวุฒิกร ๑
- พระครูสมุห์ ๑
- พระครูใบฎีกา ๑


:b39: รายนาม

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ” หรือ “พระศาสนโศภน” มีดังนี้

๑. พระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๐๑-๒๔๒๒

๒. พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๕๓

๓. พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๗๑

๔. พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๘

๕. พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๘๙

๖. พระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๙

๗. พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๓, พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑


๘. พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร (วัดบวรนิเวศวิหาร) พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๕

๙. พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๑


๑๐. พระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๙

๑๑. พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒

๑๒. พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒

๑๓. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร (วัดโสมนัสวิหาร) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒

๑๔. พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)
วัดสุทธจินดา วรวิหาร จ.นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๕. พระสาสนโสภณ ()
พ.ศ. ๒๕๖๔-ปัจจุบัน


:b39: ความอัศจรรย์แห่งสมณศักดิ์

สมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ” นั้นมีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจมากมาย เช่น สมณศักดิ์นี้มีความแตกต่างตามกาลเวลา ช่วงแรกสถาปนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ชื่อนี้เป็นเพียงพระราชาคณะชั้นสามัญ แต่มาเป็นถึงชั้นรองสมเด็จหรือพระราชาคณะเจ้าคณะรองในระยะต่อมา และที่แปลกประหลาดยิ่งคือ เคยมีการสถาปนาให้ใช้ชื่อสมณศักดิ์นี้ถึง ๒ รูปในระยะเวลาเดียวกัน เป็นพระธรรมยุตเหมือนกัน ศักดิ์เท่ากัน ต่างวัด มีชื่อต่างกันแต่ตัวอักษรนำ และใช้ตัวสะกดต่างกันระหว่าง ส กับ ศ และ ณ กับ น เท่านั้น โดยทั้ง ๒ รูปนั้นแม้จะสถาปนาต่างปีแต่มรณภาพปีเดียวกัน ต่างเดือนกันเท่านั้น

ข้อสังเกตดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้

พระสาสนโสภณ เป็นราชทินนามพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ทรงประดิษฐ์จากพระนามเดิมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) โดยนำคำว่า “สา” มาเติมสร้อยเป็น “สาสนโสภณ” ท่านจึงดำรงตำแหน่งนี้เป็นรูปแรก โดยได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกเสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ แต่รับพระราชทานนิตยภัตรเสมอพระราชาคณะชั้นเทพ


แต่พระสาสนโสภณ รูปที่ ๒ พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ราชทินนามที่เคยเป็นเพียงระดับพระราชาคณะชั้นสามัญ ก็ยกระดับเป็นชั้นรองสมเด็จ (พระราชาคณะเจ้าคณะรอง) และสงวนไว้สำหรับพระเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ ทุกรูปจึงเป็นพระเถระที่อยู่ในพระอารามหลวง และในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น

ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๘ มีการตั้งพระสาสนโสภณ รัชกาลละ ๑ รูป คือ

รัชกาลที่ ๔ ทรงตั้งพระสาสนโสภณ (สา ปุสสฺเทโว)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๑

รัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งพระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓

รัชกาลที่ ๖ ทรงตั้งพระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔

รัชกาลที่ ๗ ทรงตั้งพระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑

รัชกาลที่ ๘ ทรงตั้งพระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ครั้นถึงในสมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงตั้งพระสาสนโสภณทั้งสิ้นจำนวน ๘ รูป โดยพระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เป็นรูปแรกในรัชกาลที่ ๙ และพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร (วัดโสมนัสวิหาร) เป็นรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงตั้งพระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)
วัดสุทธจินดา วรวิหาร จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒


พระเถระที่ดำรงตำแหน่งพระสาสนโสภณ
ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีถึง ๔ รูป
คือ

๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร (วัดบวรนิเวศวิหาร)

๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะมี ๓ รูป คือ

๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
๒. สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
๓. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร (วัดโสมนัสวิหาร)

รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ คือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด คือ พระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นพระสาสนโสภณ ๑๗ ปี ๖ เดือน ที่อยู่ในตำแหน่งที่สั้นที่สุด คือ พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นอยู่ ๙ เดือน ๒๐ วัน

พระเถระที่อายุน้อยที่สุดที่ดำรงตำแหน่งนี้ มี ๒ รูป คือ พระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว) และพระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) ดำรงตำแหน่งนี้เมื่ออายุ ๔๕ ปีเท่ากัน

ที่อายุมากที่สุด คือ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) เป็นพระสาสนโสภณ เมื่ออายุ ๙๖ ปี


ข้อสังเกตอื่นๆ ได้แก่ วัดที่มี “พระสาสนโสภณ” สถิตมากที่สุด คือ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร คือมีถึง ๔ รูปด้วยกัน

การเขียนชื่อสมณศักดิ์นี้มีความสับสนเสมอเพราะใช้ทั้ง “สาสนโสภณ” และ “ศาสนโศภน” ที่เป็นเช่นนี้เพราะเคยมีพระเถระดำรงตำแหน่งนี้และในชื่อนี้นั้นพร้อมกัน ๒ รูป ต่างกันแต่ตัวอักษรนำ และใช้ตัวสะกดชื่อต่างกันระหว่าง ส กับ ศ และ ณ กับ น เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ทางคณะสงฆ์หลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คดีสะเทือนวงการสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์ !!! ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเป็นยิ่งนัก เมื่อพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งพระมหานิกายและพระธรรมยุต ถูกการเมืองแทรกแซง ถูกถอดจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ถูกถอดสมณศักดิ์ ถูกจับกุม และถูกบังคับให้ลาสิกขา

พระธรรมยุตที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดที่ถูกถอดสมณศักดิ์ [เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ] คือ พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร ในขณะนั้น ท่านถูกกล่าวหาว่า อยู่กับสีกาสองต่อสองในที่ลับหูลับตาหลายครั้ง

ส่วนพระมหานิกายที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดที่ถูกถอดสมณศักดิ์ [เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ] ในคราวเดียวกันนั้น คือ “พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)” อธิบดีสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ในขณะนั้น ท่านถูกกล่าวหาว่า เสพเมถุนทางเวจมรรค (ทวารหนัก) คือรักร่วมเพศกับลูกศิษย์ภายในวัด และทำอัชฌาจาร (ผิดประเวณี) ปล่อยสุกกะ (น้ำกาม)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีพระบัญชาให้ทั้งสองรูปพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาส แต่ทั้งสองรูปปฏิเสธ โดยตั้งใจจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน...“คณะสังฆมนตรี” (เทียบได้กับคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร) ในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” เป็นสังฆนายก จึงมีมติว่าทั้งสองรูปฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ไม่สมควรทรงเพศบรรพชิต และไม่สมควรดำรงสมณศักดิ์ต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นไป

จากนั้นมีพระมหาเถระธรรมยุตได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง “พระสาสนโสภณ” แทน ๒ รูป จนถึงพระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ที่ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕

เหตุสับสนเกิดขึ้นอีก ๑๕ ปีต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อพระภิกษุหลายรูปพยายามทักท้วงและยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมให้พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนขึ้นในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ผลการพิจารณาออกมาว่าพระมหาเถระทั้งสองรูปเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติออกคำสั่งที่ ๒/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๘ ให้ระงับอธิกรณ์ (คดีสงฆ์) ของ “พระปลอด อตฺถการี (อดีตพระศาสนโศภน)” พร้อมกับ “พระอาจ อาสโภ (อดีตพระพิมลธรรม)” และให้ถือว่าไม่มีมลทินโทษแต่ประการใด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเถระทั้งสองรูปกลับคืนมีสมณศักดิ์ดังเดิม ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นไป

ซึ่งขณะนั้น “พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)” วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ครองสมณศักดิ์ในราชทินนามนี้อยู่

***** ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงมีพระมหาเถระดำรงสมณศักดิ์ในราชทินนาม พระสาสนโสภณ หรือพระศาสนโศภน พร้อมกันจำนวน ๒ รูป คือ พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร และพระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร


[ขอให้สังเกตความต่างกันที่ตัวอักษรนำ และตัวสะกด คือ ส กับ ศ และ ณ กับ น] ที่ทางราชการและคณะสงฆ์แก้ปัญหาชื่อซ้ำซ้อนนี้ได้เพราะความหลากหลายของภาษาไทย แก้ได้ที่ตัวอักษร แต่ไม่สามารถแก้การออกเสียงได้

ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระเถระทั้ง ๒ รูปได้ถึงแก่มรณภาพ แต่ต่างเดือนกันเท่านั้น


:b39: พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๓

สำหรับพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร มีเรื่องมหัศจรรย์ในตัวพระคุณท่านเองไม่ใช่น้อย เช่น ท่านดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นธรรม มีคำว่า วิสุทธิกวี ตลอด หรือเมื่อใดที่ท่านทำงานใหญ่ นาคจะให้น้ำ ฝนตกหนัก แม้จะไม่ใช่ฤดูฝนก็ตาม

ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโสมนัส ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นอกจากสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคแล้ว ยังได้ปริญญา ศน.บ. จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.), ปริญญาโท (M.A.) จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย

ท่านเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร ๗ วัน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม ๒๕๐ รุ่น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน มีศิษย์กรรมฐานชั้นต้นรวมกันกว่า ๔ หมื่นคน และหลักสูตรชั้นสูงวิปัสสนากรรมฐาน ๑๐ วัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๖ รุ่น จึงมีลูกศิษย์ทั้งข้าราชการและพลเรือนทั่วประเทศ

การที่ท่านได้รับการสถาปนาเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ที่พระสาสนโสภณ จึงเป็นที่ภาคภูมิใจของคณะศิษญานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์ พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในพระราชทินนามที่ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์”


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ส.ค. 2015, 07:17 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2375

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร (วัดบวรนิเวศวิหาร)
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร (วัดโสมนัสวิหาร)
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)
วัดสุทธจินดา วรวิหาร จ.นครราชสีมา
พระสาสนโสภณ รูปที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์:: รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาจาก :: :b8: :b8: :b8:
(๑) บทความเรื่อง ตำแหน่งพระสาสนโสภณ
ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย อาจารย์อภิวัฒน์ โควินทรานนท์
จัดพิมพ์เผยแพร่และแจกเป็นของชำร่วยแก่สาธุชน
ผู้มาแสดงมุทิตาสักการะแด่พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัส ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์,
เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๗ ข, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓, หน้า ๑-๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/007/1.PDF
(๓) ภาพประวัติศาสตร์ : พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=57293

:b49: :b50: :b49:
รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร”

[พระสาสนโสภณ รูปที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์]
เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ “พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)”
[พระสาสนโสภณ รูปที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์]
แห่งวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


:b54: :b54: หมายเหตุ : เครื่องสักการะในสมัยก่อนดูเรียบง่ายสมถะแต่งดงาม

:b49: :b50: :b49:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ก.ย. 2015, 18:01 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 14:07
โพสต์: 278


 ข้อมูลส่วนตัว


Duangtip เขียน:
“พระาสนโ” หรือ “พระาสนโ
ปัจจุบันเป็นราชทินนามของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
มีความหมายว่า ผู้งามในพระศาสนาหรือผู้ยังพระศาสนาให้งาม


เป็นสมณศักดิ์ที่มีความอัศจรรย์ มีความหมาย มีประวัติ ที่น่าสนใจมากค่ะ :b8: :b16:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ก.ค. 2016, 22:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 1008


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มิ.ย. 2018, 09:22 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 เม.ย. 2015, 09:43
โพสต์: 702

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร