วันเวลาปัจจุบัน 22 ก.ค. 2024, 06:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 54 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2016, 05:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงเข้ากราบสรีระสังขาร “พระครูจันทสมานคุณ (หล้า จนฺโท)”
หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “หลวงปู่หล้า ตาทิพย์”
แห่งวัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖


รูปภาพ

“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”
แห่งวัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ณ ศาลาวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕๐ ปี หรือศาลา ๑๕๐ ปี
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


รูปภาพ

“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)” เข้าเฝ้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ (ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


:b47: :b44: :b47:

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
หรือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทรงเป็นพระภิกษุที่ทรงด้วยธรรมอันยิ่ง
ด้วยทรงสนใจในเรื่องของการภาวนาจิตเป็นอย่างยิ่ง
พระสงฆ์ที่เป็นพระกรรมฐานมากมายหลายรูปที่พระองค์เคยสนทนาธรรม
โดยเฉพาะในสายพระป่าของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
แห่งวัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
เคยกล่าวให้ฟังเมื่อคราวที่ผ่านมาพำนักในกรุงเทพฯ ให้ฟังว่า

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เป็นพระที่มีความเลิศในปัญญายิ่งนัก
ทรงศึกษาปริยัติจนจบในชั้นสูง ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ในเรื่องของการภาวนาสมาธินั้น ท่านก็เจริญได้ถึงขั้นนัก
สมแล้วกับคำว่า พระญาณสังวร โดยแท้ เพราะท่านมีญาณจริงๆ

ท่านรู้อะไรที่ปรารถนาต้องการรู้
เพียงแต่ท่านไม่เคยแสดงออก แต่ท่านรู้จริงๆ นะ
เพราะคราวหนึ่งอาตมาได้รับนิมนต์แล้วได้พบกันในงานสวดมนต์
ท่านเดินเข้ามาทักทาย สักครู่ท่านบอกว่า รีบกลับดีกว่าเดี๋ยวฝนตกหนัก
พอขบวนรถท่านออกไปครู่เดียว ฝนเทลงมาเลย”


:b8: จาก : หนังสือปาฏิหาริย์ธรรม สมเด็จพระสังฆราช
รวมธรรมะปาฏิหาริย์ที่เกิดจากบุญบารมีของพระองค์
เขียนโดย อณฎณ เชื้อไทย


:b39:

:b50: :b50: “ญาณสังวร” มีที่มาและความหมายอย่างไร ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45045

:b50: :b50: รวมคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ม.ค. 2016, 06:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

แม้มากด้วยพระชันษาถึง ๙๐ ปี แต่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ก็ยังเสด็จไปถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทุกพระองค์อยู่เสมอ
ดังในภาพข้างต้นนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เสด็จไปทรงถวายสักการะ
พระอัฐิของ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)


:b39:

:b49: :b49: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

รูปภาพ

“พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)”
เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ภายในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เสด็จไปทรงถวายสักการะ
พระอัฐิของ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระอัฐิของ
“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖


:b39:

:b49: :b49: พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29889

:b49: :b49: พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20006

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ได้เสด็จมาทรงเยี่ยม “พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)”
ณ วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ในคราวเสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนพุทธศาสนิกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)” กำลังนำทาง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ไปยัง “วัดถ้ำแสงเพชร” ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ในคราวเสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนพุทธศาสนิกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้เสด็จมาทรงร่วมในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
“พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)”
และทรงกล่าวอนุสรณกถาตามสมควร
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
ณ วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม” ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

รูปภาพ

คณะศิษยานุศิษย์ใน “พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)”
ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์ท่าน
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารฯ ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
หรืออีก ๑ ปีต่อมาหลังจากองค์ท่านได้ละสังขาร
เนื่องจากมีคณะศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อชา สุภทฺโท
ทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า ๕ แสนคน
โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงสรีระสังขารฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ได้มีการเก็บอัฐิ
โดยทางวัดได้มีมติให้เก็บ “อัฐิ” ไว้ที่วัดหนองป่าพงที่เดียว
ไม่มีการแจกจ่ายอัฐิไปที่ไหน ส่วนภาชนะที่ใช้เก็บนั้นเป็นแก้วคริสตัล
สั่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว สูง ๑๐ นิ้ว
ทรงรูปบาตรมีฝาปิด น้ำหนักเกือบ ๓ กิโลกรัม
มูลค่า ๖๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง (ในขณะนั้น)
ส่วน “เถ้าถ่าน” ให้เก็บไว้ในสถูปทรงเจดีย์ฝังมุก ๒ องค์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว สูง ๑๗ นิ้ว

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ทรงมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระภิกษุชาวต่างชาติ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยการนำพาของ “พระอาจารย์สุเมโธภิกขุ”
(ภายหลังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระราชสุเมธาจารย์)
พระภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชา สุภัทโท
แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมไปในทวีปยุโรป
และ “พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ” พระฝรั่งนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาองค์สำคัญ
แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จึงนับเป็นวาระโอกาสสำคัญที่คณะสงฆ์จากวัดหนองป่าพง
ได้มีโอกาสกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในครั้งนี้


รูปภาพ

หลวงพ่อสุเมโธ กับ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

หลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ หรือพระราชสุเมธาจารย์
พระวิปัสสนาจารย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
ขณะที่ยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น
ท่านได้ไปพำนักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

นายโรเบิร์ต แจ็คแมน (Robert Jackman) มีโอกาสได้เรียนการภาวนากับ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระสาสนโสภณ”
พระองค์ทรงเมตตาจัดโครงการฝึกอบรมกรรมฐาน
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยทรงเป็นพระอาจารย์อบรมธรรม
และนำเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยพระองค์เอง
เนื่องด้วยพระองค์ทรงตรัสภาษาอังกฤษและภาษาอื่นได้หลายภาษา
จึงมีศิษย์ต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอบรมนี้

หลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ ยังได้กล่าวถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ว่า

“ท่านสมเด็จพระญาณสังวรฯ มีความสามารถ
ที่จะอธิบายให้ชาวต่างประเทศเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เรามีศรัทธาในวิธีการสอนของท่านสมเด็จฯ
เพราะตรงและถูกกับจริตของเรา”


ในระหว่างนั้นหลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ ได้มีโอกาสพบกับ
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่มาพำนัก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
...จึงเข้าไปกราบขอบวชกับท่านพระอาจารย์มหาบัว
ท่านบอกว่าไม่ได้ ท่านไม่ได้รับพระใหม่ชาวต่างชาติอยู่ด้วยทันที
ให้บวชที่วัดบวรฯ แล้วควรจะศึกษาพระธรรมวินัยให้ได้ ๑ ปีก่อน
แล้วจึงจะให้ไปอยู่กับท่านที่วัดป่าบ้านตาดได้...


:b8: คัดมาจาก : หนังสือธรรมปรากฏ
ชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ)
จัดทำโดย คณะศิษย์วัดป่ารัตนวัน


:b39:

:b49: :b49: ประวัติ “พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19591

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 มี.ค. 2018, 07:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงมีพระปฏิสันถารกับ “พระมงคลวิสุต (ครูบาดวงดี สุภทฺโท)”
ในคราวเสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระเจดีย์ วัดท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๓


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
แม้จะทรงพระชราภาพมากแล้ว แต่ในคราวที่ “หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม”
แห่งวัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
เข้าเฝ้าถวายสักการะและเยี่ยมพระอาการประชวร
ก็ทรงมีพระเมตตาปฏิสันถารปราศรัยกับหลวงปู่อุ่นหล้าเป็นการส่วนพระองค์
ณ ห้องที่ประทับ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ (ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

หลวงปู่อุ้นหล้าเป็นพระผู้ทรงปฏิปทาในด้านการสวดพระปาติโมกข์
ดังนั้น พระภิกษุหลายรูปที่จะเริ่มหัดสวดพระปาติโมกข์
มักใช้เสียงของหลวงปู่อุ่นหล้าเป็นแนวทาง


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ในวาระโอกาสทรงเสด็จเยี่ยมวัดเวฬุวันวนาราม (วัดเวฬุวัน)
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เพื่อกราบสักการะ “พระพุทธรัตนสังขละบุรีศรีสุวรรณ (พระแก้วสีขาว)”
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
โดยมี “พระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ” เจ้าอาวาส ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ส.ค. 2018, 06:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

“พระครูภาวนาวรกิจ (หลวงพ่อใหญ่ เปมสีโล)”
หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อเล็ก”
แห่งวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ได้นำสมุดข่อยโบราณมาน้อมถวายให้
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงทอดพระเนตรในโอกาสเสด็จเยี่ยมวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
นอกจากนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ยังได้รับการถวาย “พระร่วงฤทธิโรจน์”
พระพุทธรูปโบราณที่หลวงพ่อเล็กอัญเชิญมาจาก
วัดสิงห์ จ.ลพบุรี (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙
และเกิดสูญหายไปก่อนที่จะได้รับกลับคืนมาในที่สุด


รูปภาพ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม
เข้าเฝ้าถวายสักการะและเยี่ยมพระอาการประชวร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ ห้องที่ประทับ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
ชั้น ๖ (ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗


:b39:

:b49: :b49: ภาพประวัติศาสตร์...
: สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=54483

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงบาตร “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา ๙๙ ปี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ห้องที่ประทับ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
ชั้น ๖ (ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


:b39:

:b49: :b49: รวมคำสอน “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47886

:b49: :b49: ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาฯ
ที่ประทับสุดท้ายในบั้นปลายพระชนม์ชีพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51097

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ส.ค. 2018, 06:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
เสด็จทอดพระเนตร “วิทยาลัยแอมบาสเดอร์ (Ambassador College)”
นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓
วิทยาลัยแอมบาสเดอร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำ
ในด้านการเผยแผ่คริสตศาสนา จึงเป็นโอกาสดีในการเสด็จไปศึกษา
ดูงานการพระศาสนาในทวีปอเมริกาในคราวนั้น


:b44: :b44: ในภาพ...พระคุณเจ้าองค์ที่ยืน จากซ้าย :
พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล)
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปริยัติสารโสภณ

พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวินยาภิวุฒิ พระครูฐานานุกรมชั้นเอกใน
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงถวายสักการะพระอัฐิและพระรูปหล่อเหมือน
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระวิหารหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๓


:b47: หมายเหตุ : ด้านข้างพระรูปหล่อเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ปรากฏ ๒ พัดยศสมณศักดิ์สำคัญประจำพระองค์ ได้แก่

(๑) พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
ที่ทรงได้รับพระราชทานถวาย
ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๗


(๒) พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
ที่ทรงได้รับพระราชทานถวาย
ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา
เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑


รูปภาพ

:b47: ซ้าย : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”


:b47: ขวา : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ “สมเด็จพระญาณสังวร”


:b50: :b49: ในภาพ : พระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่ง คือ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม รูปที่ ๗
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
พระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักแห่งการศึกษาคณะสงฆ์
ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ “พระราชกวี”


:b39:

• พระประวัติและปฏิปทา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20005

• ประวัติและความสำคัญ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”
ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์สังฆบิดรถึง ๓ พระองค์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

• สถาปนา ๒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครั้งประวัติศาสตร์ !!
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57885

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)” ณ วัดพิกุลทอง
พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จไปทรงสักการะสรีระสังขาร
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)”
ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง
พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒


:b44: พระคุณเจ้าองค์ที่ยืนข้างขวาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
คือ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.๖) หรือ “หลวงเตี่ย”
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)


:b39:

:b50: :b50: พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23163

:b50: :b50: พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี วัดพิกุลทอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38909

รูปภาพ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ “ส.ศิวรักษ์” เข้าเฝ้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงรับบิณฑบาตร่วมกับ “พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)”
ในคราวที่เสด็จไปในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
“หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กับ “พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)”

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
และ “พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)” แห่งวัดบ้านไร่


รูปภาพ

รูปภาพ

พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวิทยาคมเถร เข้าเฝ้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา ๘๑ ปี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
ในโอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงพระเมตตา
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประทานแด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด้วย


รูปภาพ

พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้าเฝ้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b49: :b49: ในภาพ...แถวนั่งหน้าสุด องค์ที่ ๕ จากซ้าย :
เมื่อครั้งทรงเป็น “พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน”
ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระภิกษุสามเณรวัดเทวสังฆาราม
หรือวัดเหนือ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์

ทรงฉายพระรูปร่วมกับ “พระเทพมงคลรังษี (หลวงพ่อดี พุทฺธโชติ)”
พระอุปัชฌาย์ในคราวอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย
- นั่งกลาง

และ “พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)”
พระกรรมวาจาจารย์ในคราวอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย
- นั่งซ้าย

ณ วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

ทรงฉายพระรูปร่วมกับ “พระเทพมงคลรังษี (หลวงพ่อดี พุทฺธโชติ)”
พระอุปัชฌาย์ในคราวอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย
ในพิธีสมโภชหิรัณยบัฏ พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง
ในพระราชทินนามที่ พระสาสนโสภณ ณ พระอุโบสถ วัดเทวสังฆาราม
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงฉายพระรูปร่วมกับ “พระเทพมงคลรังษี (หลวงพ่อดี พุทฺธโชติ)”
พระอุปัชฌาย์ในคราวอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย
พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรวัดเทวสังฆาราม
หรือวัดเหนือ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


:b44: จากกระทู้...“พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48818

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และ “พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)”


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะเสด็จไปทรงกราบสักการะ
รูปหล่อเหมือน “พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)”
ณ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร เป็นประจำมิได้ขาด
แม้ต่างด้วยนิกายแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ นั้นได้มีความคุ้นเคยกับ
องค์หลวงปู่โต๊ะตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ”
ทั้งยังได้มีการกราบอาราธนาให้องค์หลวงปู่โต๊ะ
ไปสอนกรรมฐานบรรยายธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
อยู่เป็นประจำ แต่ทุกครั้งที่ได้มีปฏิสันถารกัน
องค์หลวงปู่โต๊ะก็มักแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่มีพรรษายุกาลมากกว่า
นับเป็นความผูกพันกัน จนในทุกปีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ต้องเสด็จไปกราบนมัสการอยู่เป็นประจำ

(บันทึกภาพนี้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒)


:b47: :b45: :b47:

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33413

:b44: “หลวงปู่โต๊ะ” ตามไปคุ้มครองรัชกาลที่ ๑๐ ถึงอเมริกา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=51312

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2019, 07:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กันตสีโล) เข้าเฝ้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ ห้องรับแขก พระตำหนักคอยท่าปราโมช ชั้นล่าง
คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


:b44: หมายเหตุ : สมัยก่อนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงรับแขก
ที่ห้องรับแขก พระตำหนักคอยท่าปราโมช ชั้นล่างบ้าง
ที่ห้องกระจก ใต้กุฏิไม้หลังใหญ่ ด้านหน้าพระตำหนักคอยท่าปราโมชบ้าง
เมื่อประมาณหลังปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นต้นมา
แต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมาเข้าเฝ้ากราบนมัสการเป็นจำนวนมาก
เนื่องด้วยทั้งพระตำหนักฯ ชั้นล่าง และในห้องกระจกดังกล่าวคับแคบ
จึงเปลี่ยนมาทรงรับแขกที่บริเวณลานด้านหน้าพระตำหนักฯ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
เชื่อมต่อระหว่างพระตำหนักฯ กับกุฏิไม้หลังใหญ่ที่ชั้นล่างเป็น “ห้องกระจก”


รูปภาพ

พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กันตสีโล)
เข้าเฝ้าถวายโอสถอายุวัฒนะแด่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ภาพจาก...หนังสือฉลองอายุ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สุภา กันตสีโล
สำนักสงฆ์เทพขจรจิตรอุทิศสามัคคีธรรม เขารัง พิมพ์เมื่อปี ๒๕๓๘

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มี.ค. 2020, 08:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงถวายสักการะ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสเข้าปุริมพรรษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒


:b39:

:b44: เข้าพรรษาและสัตตาหกรณียะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42706

:b44: การถอดและการคืนสมณศักดิ์ของ ๒ พระมหาเถระ
พระพิมลธรรม (อาสโภ) และพระศาสนโศภน (อตฺถการี)
กับ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=57293

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมตตาเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


:b50: :b50: ในภาพ...องค์ที่รับการถวายสัญญาบัตร-พัดยศ คือ
หลวงปู่อุดม ญาณรโต แห่งวัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม
ต.ศรีชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมตตาเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
ณ วัดหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


:b50: :b50: ในภาพ...องค์ที่รับการถวายสัญญาบัตร-พัดยศ คือ
หลวงพ่อคูณ สุเมโธ แห่งวัดป่าภูทอง
บ้านภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 มี.ค. 2020, 08:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7781

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)” วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเวที เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
*
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงเจริญสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

สำหรับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น
ท่านเป็นสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค รูปที่ ๒
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

(อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก เป็นสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปแรกในสมัยรัชกาลที่ ๙)

โดยท่านได้รับการอุปสมบทเป็น “นาคหลวง” ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ด้วยความเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนา จึงมีผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก
ทั้งยังเป็นพระภิกษุที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดอีกด้วย


:b44: :b44:

*หมายเหตุ : “สามีจิกรรม” (อ่านว่า สา-มี-จิ-กำ)
หมายถึง การแสดงความเคารพตามธรรมเนียม
ของพระเณรในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เช่น
ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก
ระหว่างอาจารย์กับอันเตวาสิก
หรือระหว่างผู้แก่พรรษากับผู้อ่อนพรรษากว่า


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงเจริญสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงประทานพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. แด่
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก
ในพิธีเชิดชูและแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗


:b47: :b47: ในภาพ : พระคุณเจ้าอีกรูป คือ
“กันตสีโลภิกขุ (แครอล บิลบรี - Karyl Bilbrey)”
พระอุปัฏฐากในขณะนั้น


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงเจริญสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก
ในพิธีเชิดชูและแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลงานของสมเด็จฯ ในการเผยแพร่พุทธธรรม
ให้แก่มวลมนุษยชาติ ได้รับการยอมรับในระดับโลก
นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก
และเป็นคนไทยคนแรกในโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้


รูปภาพ

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก
ในพิธีเชิดชูและแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗


รูปภาพ

โล่ห์รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก
(UNESCO Prize for Peace Education)


รูปภาพ

รูปภาพ

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ถวายสาส์นจากนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก
ในพิธีเชิดชูและแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗


:b39:

:b49: :b49: รวมคำสอน “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”‏
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48552

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 54 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร